Odinstalowywanie lub zmienianie programuMożna odinstalować program z komputera, jeśli nie jest on już wykorzystywany lub jeśli potrzeba więcej wolnego miejsca na dysku twardym. W celu odinstalowania programu lub wprowadzenia zmian w jego konfiguracji przez dodanie lub usunięcie pewnych opcji można skorzystać z okna Programy i funkcje. Aby uzyskać więcej informacji o odinstalowywaniu programów, zobacz temat Odinstalowywanie programów: często zadawane pytania. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu programów na komputerze, zobacz temat Instalowanie programu.

Ten film wideo prezentuje sposób odinstalowywania lub zmieniania ustawień programu (1:16)

Aby odinstalować lub zmienić program

  1. Otwórz okno Programy i funkcje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Programy, a następnie pozycję Programy i funkcje.

  2. Wybierz program, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Niektóre programy oprócz możliwości odinstalowania oferują opcję wprowadzenia zmian lub naprawy, ale większość programów udostępnia tylko opcję odinstalowania. Aby zmienić program, kliknij przycisk Zmień lub Napraw. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwagi

  • Jeśli program, który ma zostać odinstalowany, nie jest widoczny na liście, być może nie został napisany dla tej wersji systemu Windows. Aby odinstalować taki program, należy sprawdzić dostarczone wraz z nim informacje.

  • Aby dowiedzieć się więcej o wyłączaniu programów i funkcji dostępnych w systemie Windows, zobacz temat Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows.