Odinstalowywanie lub modyfikowanie programuUżytkownik może odinstalować program z komputera, jeśli już z niego nie korzysta lub aby zwolnić miejsce na dysku twardym. W celu odinstalowania programu lub wprowadzenia zmian w jego konfiguracji przez dodanie lub usunięcie pewnych opcji można skorzystać z okna Programy i funkcje.

  1. Otwórz aplet Programy i funkcje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Programy, a następnie klikając polecenie Programy i funkcje.

  2. Wybierz program, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Niektóre programy oprócz możliwości odinstalowania oferują opcję wprowadzenia zmian lub naprawy, ale większość programów udostępnia tylko opcję odinstalowania. Aby zmienić program, kliknij przycisk Zmień lub Napraw. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

  • Jeśli program, który ma zostać odinstalowany, nie jest widoczny na liście, być może nie został napisany dla tej wersji systemu Windows. Aby odinstalować taki program, należy sprawdzić dostarczone wraz z nim informacje.