Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie


Jeśli urządzenie sprzętowe nie działa poprawnie z komputerem, prawdopodobnie trzeba zaktualizować sterownik. Istnieją trzy sposoby aktualizowana sterownika:

 • Użycie usługi Windows Update. Może być potrzebne skonfigurowanie usługi Windows Update do automatycznego pobierania i instalowania zalecanych aktualizacji.

 • Zainstalowanie oprogramowania od producenta urządzenia. Na przykład jeśli urządzenie zostało dostarczone z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik urządzenia.

 • Samodzielne pobranie i zaktualizowanie sterownika. Ta metoda służy do instalowania sterownika pobranego z witryny sieci Web producenta. Należy jej użyć, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć sterownika, a urządzenie nie zostało dostarczone z oprogramowaniem instalującym sterownik. Witryna sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7 zawiera listę tysięcy urządzeń i ma bezpośrednie łącza do sterowników do pobrania.

Pokaż wszystkie

Aby zaktualizować sterowniki za pomocą usługi Windows Update

Usługę Windows Update można sprawdzić w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się, czy nie znalazła zaktualizowanych sterowników sprzętu, szczególnie jeśli ostatnio zainstalowano nowe urządzenie. Następnie można zainstalować zaktualizowane sterowniki. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

  Jeśli są dostępne jakieś aktualizacje, kliknij łącza, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacja jest ważna, zalecana czy opcjonalna. Każdy typ aktualizacji może zawierać sterowniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Opis funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows i Automatyczne pobieranie zalecanych sterowników i aktualizacji sprzętu.

 3. Na stronie Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować poszukaj aktualizacji dla urządzeń sprzętowych, zaznacz pole wyboru obok każdego sterownika, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Mogą nie być dostępne żadne aktualizacje sterowników.

 4. Na stronie Windows Update kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź..

  Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

  Uwaga

  • Niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera.

Aby skonfigurować usługę Windows do instalowania zalecanych aktualizacji

Aby automatycznie uzyskiwać dostępne aktualizacje sterowników sprzętu, należy skonfigurować system Windows do instalowania zalecanych aktualizacji. System Windows można skonfigurować w taki sposób, aby ważne i zalecane aktualizacje lub tylko ważne aktualizacje były instalowane automatycznie. Aktualizacje opcjonalne nie są automatycznie pobierane ani instalowane. Aby otrzymywać wszystkie dostępne aktualizacje dla urządzeń, należy okresowo sprawdzać w usłudze Windows Update dostępność aktualizacji opcjonalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Opis funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.

 3. W obszarze Aktualizacje ważne kliknij element na liście.

  Obraz opcji instalacji automatycznej apletu Windows Update
  Można określić, które aktualizacje mają być automatycznie pobierane i instalowane.
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Udostępnij zalecane aktualizacje tak samo, jak otrzymuję ważne aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Można także umożliwić instalowanie aktualizacji przez dowolną osobę używającą komputera, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj wszystkim użytkownikom na instalowanie aktualizacji na tym komputerze.

Aby samodzielnie pobrać i zaktualizować sterownik

Najlepiej zezwolić, aby sterowniki urządzeń były automatycznie instalowane przez system Windows. Jeśli jednak system Windows nie może znaleźć sterownika danego urządzenia i nie zostało ono dostarczone wraz z oprogramowaniem sterownika, należy przejść do witryny sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7, która zawiera listę tysięcy urządzeń i ma bezpośrednie łącza do sterowników do pobrania. Ponadto sterownik można wyszukać w witrynie sieci Web producenta. W sekcjach pomocy technicznej takich witryn są często dostępne aktualizacje sterowników.

Po znalezieniu zaktualizowanego sterownika należy wykonać instrukcje instalacji znajdujące się w witrynie sieci Web. Większość sterowników instaluje się sama - po ich pobraniu wystarczy zwykle kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację, a następnie sterownik sam instaluje się na komputerze.

Sterowniki niektórych urządzeń wymagają, aby je samodzielnie zainstalować. W przypadku pobrania sterownika, który nie instaluje się sam, należy wykonać następujące kroki:

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Na liście kategorii sprzętu znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować, i kliknij dwukrotnie jego nazwę.

 3. Kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwagi

 • Informacje o drukarce nie są zawarte w Menedżerze urządzeń. Informacje o sprawdzaniu, czy drukarka jest zainstalowana i instalowaniu drukarki zawiera temat Instalowanie drukarki.

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ponownego instalowania lub aktualizowania sterowników drukarek, zobacz temat Znajdowanie i instalowanie sterowników drukarek w systemie Windows 7.

 • Aby dowiedzieć się, czy posiadany sprzęt (lub sprzęt, którego zakup jest planowany) jest zgodny z tą wersją systemu Windows, przejdź do witryny sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7. Ta witryna sieci Web zawiera obszerną listę urządzeń, które zostały przetestowane pod kątem współpracy z tą wersją systemu Windows.

Identyfikator artykułu: MSW700011Potrzebujesz dodatkowej pomocy?