Aktualizowanie programu Windows Media Player


Program Windows Media Player jest okresowo aktualizowany w celu uwzględnienia nowych funkcji i poprawek dotyczących wydajności. Dostępność aktualizacji może być sprawdzana w odtwarzaczu automatycznie albo użytkownik może sprawdzać dostępność aktualizacji ręcznie. Aby zaktualizować odtwarzacz, użytkownik musi być zalogowany na komputerze jako administrator lub członek grupy Administratorzy, a komputer musi być połączony z Internetem.

Pokaż wszystkie

Aby sprawdzić ręcznie, czy są dostępne aktualizacje

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Player.
  Jeśli program Windows Media Player jest już otwarty i jest aktywny tryb Teraz odtwarzane, kliknij przycisk Przełącz do bibliotekiObraz przycisku Przełącz do biblioteki w prawym górnym rogu okna odtwarzacza.
 2. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Sprawdź, czy są aktualizacje.

  Jeśli menu Pomoc nie jest widoczne, należy wyświetlić pasek menu. Aby to zrobić, kliknij przycisk Organizuj, wskaż pozycję Układ, a następnie zaznacz opcję Pokaż pasek menu.

Aby ustawić częstotliwość automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji przez odtwarzacz

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Player.
  Jeśli program Windows Media Player jest już otwarty i jest aktywny tryb Teraz odtwarzane, kliknij przycisk Przełącz do bibliotekiObraz przycisku Przełącz do biblioteki w prawym górnym rogu okna odtwarzacza.
 2. Kliknij przycisk Organizuj, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij kartę Odtwarzacz i wybierz odpowiednią opcję interwału w obszarze Sprawdź, czy są aktualizacje.

  Na przykład aby dostępność aktualizacji była sprawdzana codziennie, wybierz opcję Raz dziennie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?