Pokaż wszystkie

Co to jest konto użytkownika?

Konto użytkownika określa sposób korzystania z komputera i jego personalizowania. Od konta zależy na przykład to, których aplikacji, plików i folderów możesz używać i jakie zmiany możesz wprowadzić na komputerze. W ramach konta są też definiowane osobiste preferencje, takie jak układ ekranu startowego, tło pulpitu i wygaszacz ekranu. Jeśli utworzysz osobne konta dla innych osób, nie muszą one współużytkować tych samych ustawień, co oznacza, że możesz ograniczyć dostęp do skrzynki odbiorczej poczty e-mail, sieci społecznościowych i innych plików, a także używać różnych obrazów, kolorów i tła pulpitu dla poszczególnych kont.

Istnieją trzy typy kont. Każdy typ zapewnia inny poziomy kontroli nad komputerem.

 • Konta administratorów zapewniają najszerszy zakres kontroli nad komputerem i należy z nich korzystać oszczędnie. Konto tego typu jest zazwyczaj tworzone przy rozpoczęciu korzystania z komputera.

 • Konta standardowe są przeznaczone do użytku codziennego. Dobrym rozwiązaniem jest udostępnienie kont standardowych innym użytkownikom podczas konfigurowania ich kont na komputerze.

 • Konta dzieci są przydatne dla rodziców, którzy chcą monitorować i ograniczyć użytkowanie komputera przez ich dziecko za pomocą ustawień funkcji Bezpieczeństwo rodzinne w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Bezpieczeństwo rodzinne, zobacz Konfigurowanie funkcji Bezpieczeństwo rodzinne.

Oprócz typu konta możesz także wybrać metodę logowania dla każdego z tych typów kont: użytkownicy mogą logować się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft lub za pomocą konta lokalnego.

Jak zalogować się do systemu Windows?

W systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1, niezależnie od typu utworzonego konta (standardowe, administratora lub dziecka), możesz także wybrać jeden z dwóch sposobów logowania:

 • Za pomocą konta Microsoft (adres e-mail i hasła). Logowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji oraz unikatowych ustawień i preferencji na dowolnym komputerze.

 • Za pomocą konta lokalnego. Logowanie się za pomocą konta lokalnego (z hasłem lub bez) pozwala na używanie plików, ustawień i aplikacji tylko na komputerze lokalnym.

Czym wyróżnia się konto Microsoft?

Gdy logujesz się do systemu Windows przy użyciu adresu e-mail i hasła, to jest Twoje konto Microsoft. Administrator, użytkownik standardowy i dziecko mogą mieć konto Microsoft — istotne jest logowanie się za pomocą adresu e-mail.

Po zalogowaniu się na koncie Microsoft komputer jest połączony z magazynem w chmurze w trybie online, a ponadto:

 • Ustawienia osobiste są synchronizowane ze wszystkimi używanymi komputerami z systemami Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Obejmuje to motywy, preferencje językowe, elementy dodane do ulubionych w przeglądarce i większość aplikacji.

 • Aplikacje uzyskasz w Sklepie Windows: możesz korzystać z nich na maksymalnie pięciu komputerach z systemami Windows 8.1 i Windows RT 8.1. (Niektóre aplikacje wymagają konkretnego sprzętu lub określonych ustawień sprzętowych).

 • Informacje o kontaktach i statusach znajomych są aktualizowane na bieżąco na podstawie danych z miejsc, takich jak witryna Outlook.com i usługi Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

 • Możesz korzystać ze swoich zdjęć, dokumentów i innych plików (oraz je udostępniać) z takich miejsc, jak system OneDrive oraz usługi Facebook i Flickr.

Nie trzeba logować się do systemu Windows przy użyciu adresu e-mail. Konto Microsoft można skonfigurować w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika.

Czy do korzystania z systemu Windows jest wymagane konto użytkownika?

Tak. Konto użytkownika jest tworzone przy pierwszym konfigurowaniu systemu Windows. To konto jest automatycznie ustawiane jako konto administratora, dzięki czemu można dokończyć konfigurowanie komputera i zainstalować wybrane programy. Jednak zazwyczaj kolejne konta dodawane do komputera są kontami standardowymi. Konta standardowe są przeznaczone do użytku codziennego. Na ekranie logowania systemu Windows są wyświetlane konta skonfigurowane na danym komputerze.

Czy do korzystania z konta jest konieczne hasło?

Jeśli logujesz się za pomocą konta lokalnego, hasło nie jest wymagane. Jednak warto użyć silnego hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera. Jeśli używasz hasła, logować się mogą tylko osoby, które je znają.

Jak dodać konto?

Jeśli jesteś administratorem, możesz łatwo dodawać konta użytkowników za pomocą ustawień komputera. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie konta użytkownika.

W jaki sposób można się przełączyć na inne konto użytkownika?

Jeśli na komputerze jest więcej niż jedno konto, można przełączać konta bez wylogowywania się i zamykania aplikacji. Aby przełączyć się do innego konta, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz ekran startowy, szybko przesuwając palcem od prawego brzegu ekranu i naciskając pozycję Ekran startowy. (Jeżeli korzystasz z myszy, wskaż lewy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy do narożnika, a następnie kliknij pozycję Ekran startowy).

 2. Naciśnij lub kliknij awatar, a następnie wybierz z menu inne konto.

Czy mogę wprowadzać zmiany na koncie innego użytkownika?

Tak, ale tylko jeśli używasz konta administratora. Możesz zmienić typ czyjegoś konta lub usunąć konto z komputera.

Aby edytować typy kont na komputerze

Aby wykonać te czynności, trzeba się zalogować jako administrator.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Inne konta.

 3. Naciśnij lub kliknij konto, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj.

 4. Naciśnij lub kliknij pole Typ konta, wybierz typ konta, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Aby usunąć konto z komputera

Aby wykonać te czynności, trzeba się zalogować jako administrator.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Inne konta.

 3. Naciśnij lub kliknij konto, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Usuń konto i dane.

  Jeśli z kontem jest skojarzonych wiele danych, może to potrwać kilka minut.

Co zrobić, gdy utracę lub zapomnę hasło?

Istniej kilka rozwiązań w zależności od konfiguracji komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co zrobić w przypadku zapomnienia hasła systemu Windows.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?