Korzystanie z funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na kilka typowych pytań dotyczących opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Pokaż wszystkie

Co to jest opcja Ostatnia znana dobra konfiguracja?

Jest to opcja startowa systemu Windows, która korzysta z ostatnich poprawnie działających ustawień systemowych. Za każdym razem, gdy użytkownik wyłącza komputer i system Windows zostaje pomyślnie zamknięty, w rejestrze są zapisywane ważne ustawienia systemowe. W przypadku wystąpienia problemu można użyć tych ustawień, aby uruchomić komputer ponownie. Na przykład jeśli nowy sterownikkarty wideo powoduje problemy lub niepoprawne ustawienie rejestru uniemożliwia poprawne uruchomienie systemu Windows, można uruchomić ponownie komputer przy użyciu opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Kiedy należy korzystać z opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja?

Z opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja należy korzystać w przypadku, gdy nie można uruchomić systemu Windows, ale system został uruchomiony poprawnie przy ostatnim włączeniu komputera.

Jeśli użytkownik zauważy, że komputer zachowuje się w dziwny sposób, ale system Windows wciąż działa, można użyć narzędzia Przywracanie systemu, aby przywrócić system do stanu z przeszłości, kiedy działał poprawnie. W odróżnieniu od opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja zmiany wprowadzone za pomocą narzędzia Przywracanie systemu można cofnąć (o ile nie zostały wprowadzone w trybie awaryjnym). Ponadto narzędzie Przywracanie systemu udostępnia możliwość przywrócenia systemu do stanu z różnych punktów w czasie. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows informacje na temat przywracania systemu.

Czy opcja Ostatnia znana dobra konfiguracja ma wpływ na pliki osobiste?

Nie, ma tylko wpływ na ustawienia systemowe i nie zmienia wiadomości e-mail, zdjęć lub innych danych osobistych na komputerze. Nie pomoże również w przywróceniu usuniętego pliku ani uszkodzonego sterownika.

Jak uruchomić komputer przy użyciu opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja?

W tym celu należy wykonać następujące kroki:

  1. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie. W tym celu kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij strzałkę obok przycisku ZamknijObraz przycisku Zamknij, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, wyłączając komputer i uruchamiając go ponownie.

    • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz F8.

  3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny, użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić system operacyjny, który chcesz uruchomić przy użyciu opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, a następnie naciśnij klawisz Enter. System Windows wznowi normalne uruchamianie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?