Dostępny w systemie Windows 7 program Paint umożliwia tworzenie rysunków na pustym obszarze rysowania lub istniejących obrazach. Wiele narzędzi używanych w programie Paint znajduje się na wstążce w górnej części okna programu. Na poniższej ilustracji pokazano wstążkę i inne elementy programu Paint.

Obraz okna programu Paint
Okno programu Paint

Rysowanie linii

 • Otwórz program Paint, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Paint.

W programie Paint można rysować przy użyciu wielu różnych narzędzi. Wygląd linii na rysunku zależy od użytego narzędzia i wybranych opcji. W programie Paint można rysować linie przy użyciu następujących narzędzi.

Pokaż wszystkie

Narzędzie Ołówek

Narzędzie OłówekObraz narzędzia Ołówek służy do rysowania cienkich linii i krzywych dowolnego kształtu.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie Ołówek Obraz narzędzia Ołówek.
 2. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, kliknij kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik w obszarze obrazu, aby rysować.

  Aby rysować przy użyciu Koloru 2 (tła), przeciągaj wskaźnik, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy.

Pędzle

Narzędzie PędzleObraz narzędzia Pędzle służy do rysowania linii o różnym wyglądzie i teksturze, podobnie jak przy użyciu różnych pędzli artystycznych. Używając różnych pędzli, można rysować linie i krzywe o dowolnych kształtach i różnych efektach.
 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk strzałki w dół znajdujący się pod ikoną Pędzle.

 2. Kliknij pędzel artystyczny, którego chcesz użyć.

 3. Kliknij opcję Rozmiar, a następnie kliknij rozmiar linii określający grubość pociągnięcia pędzla.

 4. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, kliknij kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby malować.

  Aby malować przy użyciu Koloru 2 (tła), przeciągaj wskaźnik, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy.

Narzędzie Linia

Narzędzie LiniaObraz narzędzia Linia umożliwia rysowanie linii prostych. Korzystając z tego narzędzia, można wybrać grubość i wygląd linii.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Kształty kliknij narzędzie LiniaObraz narzędzia Linia.
 2. Kliknij opcję Rozmiar, a następnie kliknij rozmiar linii określający jej grubość.

 3. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, kliknij kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować linię.

  Aby narysować linię przy użyciu Koloru 2 (tła), przeciągaj wskaźnik, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy.

 4. (Opcjonalnie) Aby zmienić styl linii, w grupie Kształty kliknij opcję Kontur, a następnie kliknij styl linii.

Porada

 • Aby narysować linię poziomą, podczas rysowania w poziomie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

 • Aby narysować linię pionową, podczas rysowania w górę lub w dół przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Narzędzie Krzywa

Narzędzie KrzywaObraz narzędzia Krzywa umożliwia rysowanie gładkich linii krzywych.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Kształty kliknij narzędzie KrzywaObraz narzędzia Krzywa.
 2. Kliknij opcję Rozmiar, a następnie kliknij rozmiar linii określający jej grubość.

 3. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, kliknij kolor, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować linię.

  Aby narysować linię przy użyciu Koloru 2 (tła), przeciągaj wskaźnik, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy.

 4. Po utworzeniu linii kliknij na rysunku miejsce, w którym chcesz wygiąć krzywą, a następnie dopasuj ją, przeciągając wskaźnik.

Rysowanie różnych kształtów

Przy użyciu programu Paint można dodać do obrazu różne kształty. Wśród gotowych kształtów są dostępne zarówno te tradycyjne, takie jak prostokąty, elipsy, trójkąty i strzałki, jak i kształty zabawne lub niezwykłe, takie jak serce, błyskawica czy objaśnienia. Aby utworzyć własny niestandardowy kształt, można użyć narzędzia Wielokąt Obraz narzędzia Wielokąt.
Obraz galerii kształtów
Kształty w programie Paint
Pokaż wszystkie

Gotowe kształty

Program Paint umożliwia rysowanie różnych gotowych kształtów. Poniżej przedstawiono ich listę:

 • Linia

 • Krzywa

 • Owal

 • Prostokąt i prostokąt zaokrąglony

 • Trójkąt i trójkąt prostokątny

 • Romb

 • Pięciokąt

 • Sześciokąt

 • Strzałki (w prawo, w lewo, w górę, w dół)

 • Gwiazdy (czteroramienna, pięcioramienna, sześcioramienna)

 • Objaśnienia (prostokątne zaokrąglone, owalne, w chmurce)

 • Serce

 • Błyskawica

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Kształty kliknij gotowy kształt.

 2. Aby narysować kształt, przeciągnij wskaźnik.

  Aby narysować kształt o równych bokach, podczas przeciągania wskaźnika myszy przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift. Na przykład, aby narysować kwadrat, kliknij narzędzie ProstokątObraz narzędzia Prostokąt, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i przeciągnij wskaźnik myszy.
 3. Gdy kształt pozostaje zaznaczony, można wykonać następujące czynności, aby zmienić jego wygląd:

  • Aby zmienić styl linii, w grupie Kształty kliknij opcję Kontur, a następnie kliknij styl linii.

   Jeśli kształt ma być bez konturu, kliknij opcję Kontur, a następnie opcję Bez konturu.

  • Aby zmienić rozmiar konturu, kliknij opcję Rozmiar, a następnie kliknij rozmiar linii (grubość).

  • W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, a następnie kliknij kolor dla konturu.

  • W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 2, a następnie kliknij kolor, aby wypełnić kształt.

  • Aby zmienić styl wypełnienia, w grupie Kształty kliknij opcję Wypełnienie, a następnie kliknij styl wypełnienia.

   Jeśli kształt ma być bez wypełnienia, kliknij opcję Wypełnienie, a następnie opcję Bez wypełnienia.

Narzędzie Wielokąt

Narzędzie WielokątObraz narzędzia Wielokąt służy do rysowania niestandardowych kształtów o dowolnej liczbie boków.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Kształty kliknij narzędzie WielokątObraz narzędzia Wielokąt.
 2. Aby rozpocząć rysowanie wielokąta, przeciągnij wskaźnik i narysuj linię prostą. Następnie klikaj kolejne miejsca, w których mają się pojawić dodatkowe boki.

  Aby narysować boki pod kątem 45 lub 90 stopni, podczas ich rysowania przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

 3. Połącz ostatnią linię z pierwszą, aby zakończyć rysowanie wielokąta i zamknąć kształt.

 4. Gdy kształt pozostaje zaznaczony, można wykonać następujące czynności, aby zmienić jego wygląd:

  • Aby zmienić styl linii, w grupie Kształty kliknij opcję Kontur, a następnie kliknij styl linii.

   Jeśli kształt ma być bez konturu, kliknij opcję Kontur, a następnie opcję Bez konturu.

  • Aby zmienić rozmiar konturu, kliknij opcję Rozmiar, a następnie kliknij rozmiar linii (grubość).

  • W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, a następnie kliknij kolor dla konturu.

  • W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 2, a następnie kliknij kolor, aby wypełnić kształt.

  • Aby zmienić styl wypełnienia, w grupie Kształty kliknij opcję Wypełnienie, a następnie kliknij styl wypełnienia.

   Jeśli kształt ma być bez wypełnienia, kliknij opcję Wypełnienie, a następnie opcję Bez wypełnienia.

Dodawanie tekstu

Program Paint umożliwia też dodanie do obrazu własnego tekstu lub wiadomości.

Narzędzie Tekst

Narzędzie TekstObraz narzędzia Tekst służy do wprowadzania tekstu do obrazu.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie Tekst Obraz narzędzia Tekst.
 2. Przeciągnij wskaźnik do obszaru, w którym chcesz dodać tekst.

 3. W obszarze Narzędzia Tekst na karcie Tekst w grupie Czcionka kliknij nazwę, rozmiar i styl czcionki.

  Obraz grupy Czcionka
  Grupa Czcionka
 4. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, a następnie kliknij kolor dla tekstu.

 5. Wpisz tekst, który chcesz dodać.

 6. (Opcjonalnie) Aby wypełnić tło obszaru tekstu, w grupie Tło kliknij opcję Nieprzezroczyste. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 2, a następnie kliknij kolor tła dla obszaru tekstowego.

 7. (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar części tekstu w polu tekstowym, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie wybierz nową nazwę czcionki, rozmiar, styl lub kolor zaznaczonego tekstu.

Zaznaczanie i edytowanie obiektów

W programie Paint można zmienić część obrazu lub obiekt. W tym celu należy zaznaczyć część obrazu, która ma zostać zmieniona, a następnie dokonać edycji. Można wprowadzać między innymi następujące zmiany: zmiana rozmiaru obiektu, przeniesienie lub skopiowanie obiektu, obrót, przycięcie obrazu do zaznaczonego elementu.

Pokaż wszystkie

Narzędzie Zaznacz

Narzędzie ZaznaczObraz narzędzia Zaznacz służy do zaznaczania części obrazu, która ma zostać zmieniona.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij przycisk strzałki w dół znajdujący się pod opcją Zaznacz.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co chcesz zaznaczyć:

  • Aby zaznaczyć dowolny kwadratowy lub prostokątny fragment obrazu, kliknij opcję Zaznaczenie prostokątne, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, z którą chcesz pracować.

  • Aby zaznaczyć dowolny fragment obrazu o nieregularnym kształcie, kliknij opcję Zaznaczenie dowolnego kształtu, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, z którą chcesz pracować.

  • Aby zaznaczyć cały obraz, kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

  • Aby zaznaczyć wszystko na obrazie z wyjątkiem aktualnie zaznaczonego obszaru, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie.

  • Aby usunąć zaznaczony obiekt, kliknij pozycję Usuń.

 3. Określ, czy Kolor 2 (tła) jest uwzględniony w zaznaczeniu, wykonując następujące czynności:

  • Aby uwzględnić kolor tła w zaznaczeniu, wyczyść pole wyboru Zaznaczenie przezroczyste. Podczas wklejania zaznaczenia kolor tła zostanie uwzględniony i będzie widoczny we wklejonym elemencie.

  • Aby zaznaczenie było przezroczyste, czyli pozbawione tła, kliknij pozycję Zaznaczenie przezroczyste. Podczas wklejania zaznaczenia obszary z bieżącym kolorem tła będą przezroczyste. Na ich miejscu będzie widoczna pozostała część obrazu.

Przycinanie

Opcja PrzytnijObraz narzędzia Przycięcie służy do przycinania obrazu, tak aby widoczny był tylko zaznaczony fragment. Przycięcie umożliwia taką zmianę obrazu, aby było widać tylko zaznaczony obiekt lub osobę.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij strzałkę pod opcją Zaznacz, a następnie kliknij żądany rodzaj zaznaczenia.

 2. Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć część obrazu, która ma być widoczna.

 3. W grupie Obraz kliknij opcję Przytnij.

 4. Aby zapisać przycięty obraz jako nowy plik, kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, wskaż polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij typ pliku dla bieżącego obrazu.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisanie przyciętego obrazu jako nowego pliku obrazu zapobiega zastąpieniu oryginalnego pliku.

Obracanie

Opcja ObróćObraz narzędzia Obracanie służy do obracania całego obrazu lub jego zaznaczonej części.
 • W zależności od typu obracanego elementu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić cały obraz, na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij opcję Obróć, a następnie kliknij kierunek obrotu.

  • Aby obrócić obiektu lub część obrazu, na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij opcję Zaznacz. Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar lub obiekt, kliknij przycisk Obróć, a następnie kliknij kierunek obrotu.

Wymazywanie części obrazu

Narzędzie GumkaObraz narzędzia Gumka służy do wymazywania obszarów obrazu.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie GumkaObraz narzędzia Gumka.
 2. Kliknij opcję Rozmiar, kliknij rozmiar gumki, a następnie przeciągnij wskaźnik w obszarze obrazu, który chcesz wymazać. We wszystkich wymazanych obszarach będzie widoczny kolor tła (Kolor 2).

Zmienianie rozmiaru obrazu lub jego części

Opcja Zmień rozmiarObraz przycisku Zmień rozmiar służy do zmiany rozmiaru całego obrazu, jego części lub obiektu. Można też pochylić obiekt na obrazie.
Pokaż wszystkie

Zmienianie rozmiaru całego obrazu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij pozycję Zmień rozmiar.

 2. W oknie dialogowym Zmiana rozmiaru i pochylanie zaznacz pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, aby po zmianie rozmiaru obraz miał takie same proporcje jak oryginał.

 3. W obszarze Zmiana rozmiaru kliknij pozycję Piksele, a następnie w polu W poziomie wpisz nową szerokość lub w polu W pionie wpisz nową wysokość. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji jest zaznaczone, trzeba tylko wprowadzić jedną z wartości: w poziomie (szerokość) lub w pionie (wysokość). Drugie pole w obszarze Zmiana rozmiaru jest aktualizowane automatycznie.

  Jeśli na przykład obraz ma rozmiar 320 x 240 pikseli, a ma mieć połowę tego rozmiaru z zachowaniem proporcji, w obszarze Zmiana rozmiaru, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, w polu W poziomie wpisz liczbę 160. Nowy rozmiar obrazu będzie dwa razy mniejszy od oryginału i będzie mieć 160 x 120 pikseli.

Zmienianie rozmiaru części obrazu

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij opcję Zaznacz, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar lub obiekt.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij pozycję Zmień rozmiar.

 3. W oknie dialogowym Zmiana rozmiaru i pochylanie zaznacz pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, aby po zmianie rozmiaru dana część obrazu miała takie same proporcje jak oryginał.

 4. W obszarze Zmiana rozmiaru kliknij pozycję Piksele, a następnie w polu W poziomie wpisz nową szerokość lub w polu W pionie wpisz nową wysokość. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji jest zaznaczone, trzeba tylko wprowadzić jedną z wartości: w poziomie (szerokość) lub w pionie (wysokość). Drugie pole w obszarze Zmiana rozmiaru jest aktualizowane automatycznie.

  Jeśli na przykład wybrana część obrazu ma rozmiar 320 x 240 pikseli, a ma mieć połowę tego rozmiaru z zachowaniem proporcji, w obszarze Zmiana rozmiaru, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji, w polu W poziomie wpisz liczbę 160. Nowy rozmiar części obrazu będzie dwa razy mniejszy od oryginału i będzie mieć 160 x 120 pikseli.

Zmienianie rozmiaru obszaru rysowania

 • Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, w jaki sposób chcesz zmienić rozmiar obszaru rysowania:

  • Aby powiększyć obszar rysowania, przeciągnij jedno z małych białych pól na krawędzi obszaru, aż uzyska on żądany rozmiar.

  • Aby zmienić rozmiar obszaru rysowania, wprowadzając określone wartości, kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W polach Szerokość i Wysokość wprowadź nową szerokość i wysokość, a następnie kliknij przycisk OK.

Pochylanie obiektu

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij opcję Zaznacz, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar lub obiekt.

 2. Kliknij opcję Zmień rozmiar.

 3. W oknie dialogowym Zmiana rozmiaru i pochylanie w obszarze Pochylanie (stopnie) wpisz wartość pochylenia (w stopniach) w polach W poziomie i W pionie, a następnie kliknij przycisk OK.

Przenoszenie i kopiowanie obiektów

Po zaznaczeniu obiektu można go wyciąć lub skopiować. Umożliwia to wielokrotne użycie jednego obiektu na obrazie lub przeniesienie obiektu (po zaznaczeniu) do nowej części obrazu.

Pokaż wszystkie

Wycinanie i wklejanie

Opcja WytnijObraz przycisku Wytnij służy do wycinania zaznaczonego obiektu i wklejania go w innej części obrazu. Po wycięciu zaznaczonego obszaru jest on zastępowany kolorem tła. Dlatego, jeśli obraz ma jednolity kolor tła, przed wycięciem obiektu można zmienić Kolor 2 na kolor tła obrazu.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij opcję Zaznacz, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar lub obiekt, który chcesz wyciąć.

 2. W grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

 3. W grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

 4. Gdy obiekt pozostaje zaznaczony, można go przenieść w inne miejsce obrazu.

Kopiowanie i wklejanie

Opcja KopiujObraz przycisku Kopiuj służy do kopiowania zaznaczonego obiektu w programie Paint. Ta możliwość jest przydatna, jeśli linie, kształty lub tekst mają występować na obrazie wielokrotnie.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Obraz kliknij opcję Zaznacz, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć obszar lub obiekt, który chcesz skopiować.

 2. W grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. W grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

 4. Gdy obiekt pozostaje zaznaczony, można go przenieść w inne miejsce obrazu.

Wklejanie obrazu w programie Paint

Opcja Wklej z służy do wklejania w programie Paint istniejącego pliku obrazu. Po wklejeniu pliku obrazu można go edytować, nie zmieniając oryginału, o ile edytowany obraz zostanie zapisany z inną nazwą pliku.

 1. W grupie Schowek kliknij przycisk strzałki pod przyciskiem Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej z.

 2. Znajdź plik obrazu, który chcesz wkleić w programie Paint, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Praca z kolorem

Jest wiele narzędzi ułatwiających pracę z kolorem w programie Paint. Umożliwiają one używanie żądanych kolorów podczas rysowania i edycji w tym programie.

Pokaż wszystkie

Pola koloru

Pola kolorów informują o obecnych wartościach ustawień Kolor 1 (kolor pierwszego planu) i Kolor 2 (kolor tła). Sposób ich używania zależy od czynności aktualnie wykonywanych w programie Paint.

Obraz pól kolorów
Pola koloru
 • Korzystając z pól koloru, można wykonać następujące czynności:

  • Aby zmienić wybrany kolor pierwszego planu, na karcie Narzędzia główne w grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, a następnie kliknij kolorowy kwadracik.

  • Aby zmienić wybrany kolor tła, na karcie Narzędzia główne w grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 2, a następnie kliknij kolorowy kwadracik.

  • Aby malować wybranym kolorem pierwszego planu, przeciągaj wskaźnik.

  • Aby malować wybranym kolorem tła, przeciągaj wskaźnik, przytrzymując wciśnięty prawy przycisk myszy.

Selektor kolorów

Narzędzie Selektor kolorówObraz narzędzia Selektor kolorów służy do ustawiania bieżącego koloru pierwszego planu lub koloru tła. Wybierając kolor z obrazu, można zyskać pewność, że podczas rysowania w programie Paint będzie używany właściwy, pasujący kolor.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Selektor kolorówObraz narzędzia Selektor kolorów.
 2. Kliknij na obrazie kolor, który chcesz ustawić jako kolor pierwszego planu, albo na obrazie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor, który chcesz ustawić jako kolor tła.

Wypełnianie kolorem

Narzędzie Wypełnij koloremObraz narzędzia Wypełnianie kolorem umożliwia wypełnienie kolorem całego obrazu lub kształtu zamkniętego.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk Wypełnij koloremObraz narzędzia Wypełnianie kolorem.
 2. W grupie Kolory kliknij pozycję Kolor 1, kliknij kolor, a następnie kliknij wewnątrz obszaru, aby go wypełnić.

 3. Aby usunąć kolor i zastąpić go kolorem tła, kliknij pozycję Kolor 2, kliknij kolor, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy obszar, aby go wypełnić.

Edytowanie kolorów

Okno Edytowanie kolorówObraz okna Edytowanie kolorów umożliwia wybranie nowego koloru. Mieszanie kolorów w programie Paint umożliwia precyzyjne wybranie żądanego koloru.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Kolory kliknij przycisk Edytuj kolory.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie kolorów kliknij kolor na palecie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kolor pojawi się w jednym z pól koloru, co umożliwi jego użycie w programie Paint.

Wyświetlanie obrazu

Zmiana widoku w programie Paint umożliwia wybranie sposobu pracy z obrazem. Można powiększyć określoną część obrazu lub cały obraz, jeśli zachodzi taka potrzeba. Można też pomniejszyć obraz, jeśli jest za duży. Dodatkowo podczas pracy w programie Paint można wyświetlić linijki i linie siatki, które mogą ułatwić pracę.

Pokaż wszystkie

Lupa

Narzędzie LupaObraz narzędzia Lupa służy do powiększania wybranych części obrazu.
 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij przycisk LupaObraz narzędzia Lupa, przenieś lupę, a następnie kliknij, aby powiększyć część obrazu widoczną w kwadracie.

  Przeciągając poziomy i pionowy pasek przewijania znajdujące się u dołu i z prawej strony okna, można przemieszczać się w obrębie obrazu.

 2. Aby zmniejszyć poziom powiększenia, kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy narzędzie Lupa.

Powiększanie i pomniejszanie

Opcje Powiększ i Pomniejsz służą do wyświetlania większego lub mniejszego widoku obrazu. Na przykład w przypadku edytowania małej części obrazu powiększenie może być konieczne, aby zobaczyć dany fragment. Lub być może obraz jest za duży, aby zmieścić się na ekranie, i trzeba go pomniejszyć, aby zobaczyć całość.

W programie Paint dostępnych jest kilka sposobów powiększania i pomniejszania obrazu w zależności od tego, co chcesz zrobić.

 1. Aby zwiększyć poziom powiększenia, na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij opcję Powiększ.

 2. Aby zmniejszyć poziom powiększenia, na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij opcję Pomniejsz.

 3. Aby wyświetlić obraz w oknie programu Paint w jego rzeczywistym rozmiarze, na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij opcję 100%.

Porada

 • Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można też kliknąć przyciski Powiększ Obraz przycisku Powiększ lub Pomniejsz Obraz przycisku Pomniejsz znajdujące się na suwaku Powiększenie u dołu okna programu Paint.
  Obraz suwaka powiększenia
  Suwak Powiększenie

Linijki

Opcja Linijki służy do wyświetlania poziomej linijki u góry obszaru rysowania i pionowej linijki po jego lewej stronie. Linijki umożliwiają sprawdzenie wymiarów obrazu, co może być przydatne podczas zmiany rozmiaru obrazu.

 1. Aby wyświetlić linijki, na karcie Widok w grupie Pokaż lub ukryj zaznacz pole wyboru Linijki.

 2. Aby ukryć linijki, wyczyść pole wyboru Linijki.

Linie siatki

Opcja Linie siatki służy do wyrównywania kształtów i linii podczas rysowania w programie Paint. Linie siatki są przydatne, ponieważ ułatwiają określenie rozmiarów obiektów podczas rysowania i ich wyrównywanie.

 1. Aby wyświetlić linie siatki, na karcie Widok w grupie Pokaż lub ukryj zaznacz pole wyboru Linie siatki.

 2. Aby ukryć linie siatki, wyczyść pole wyboru Linie siatki.

Pełny ekran

Opcja Pełny ekranObraz przycisku Pełny ekran służy do wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym.
 1. Aby wyświetlić obraz na całym ekranie, na karcie Widok w grupie Wyświetl kliknij opcję Pełny ekran.

 2. Aby zakończyć tryb pełnoekranowy i powrócić do okna programu Paint, kliknij obraz.

Zapisywanie i używanie obrazu

Podczas edycji w programie Paint należy regularnie zapisywać wyniki pracy, aby ich przypadkowo nie utracić. Po zapisaniu obrazu można użyć go na komputerze lub udostępnić innym za pośrednictwem poczty e-mail.

Pokaż wszystkie

Zapisywanie obrazu po raz pierwszy

Podczas zapisywania nowego obrazu po raz pierwszy należy nadać mu nazwę pliku.

 1. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 2. W polu Zapisz jako typ wybierz odpowiedni format pliku.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Otwieranie obrazu

Zamiast zaczynać od nowego obrazu można otworzyć istniejący obraz i edytować go w programie Paint.

 1. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 2. Znajdź obraz, który chcesz otworzyć w programie Paint, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Ustawianie obrazu jako tła pulpitu

Można ustawić obraz jako tło pulpitu na komputerze.

 1. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 2. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, wskaż polecenie Ustaw jako tło pulpitu, a następnie kliknij jedno z ustawień tła pulpitu.

Wysyłanie obrazu za pośrednictwem poczty e-mail

Jeśli na komputerze jest zainstalowany i skonfigurowany program poczty e-mail, można załączyć obraz do wiadomości e-mail, a następnie udostępnić go innym za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 2. Kliknij przycisk PaintObraz przycisku programu Paint, a następnie kliknij opcję Wyślij w wiadomości e-mail.
 3. W wiadomości e-mail wprowadź adres e-mail odbiorcy, wpisz krótką wiadomość, a następnie wyślij wiadomość z załączonym obrazem.