Używanie znaków specjalnych (Tablica znaków): często zadawane pytania


Tutaj znajdują się odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące znaków specjalnych i Tablicy znaków.

Pokaż wszystkie

Co to jest znak specjalny?

Znak specjalny jest znakiem, którego nie ma na klawiaturze. Znaki specjalne można wstawiać, używając Tablicy znaków lub naciskając kombinację klawiszy na klawiaturze.

Co to jest Tablica znaków?

Tablica znaków umożliwia wyświetlanie znaków dostępnych dla wybranej czcionki. Używając Tablicy znaków, można skopiować poszczególne znaki lub grupy znaków do Schowka i wkleić je do dowolnego programu, który obsługuje ich wyświetlanie.

Jak otworzyć Tablicę znaków?

Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

Jak wstawić do dokumentu znak specjalny?

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Kliknij listę Czcionka, a następnie kliknij czcionkę, której chcesz użyć.

 3. Kliknij znak specjalny, który chcesz wstawić do dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 5. Otwórz dokument i kliknij pozycję, na której ma zostać wyświetlony znak specjalny.

 6. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Porada

 • Wiele programów umożliwia przeciąganie znaków specjalnych do dokumentów. Aby to zrobić, kliknij znak, który chcesz skopiować. Gdy znak zostanie wyświetlony w powiększonej postaci, przeciągnij go do otwartego dokumentu.

Co to jest znak prywatny?

Znak prywatny jest unikatowym znakiem litery lub logo utworzonym przy użyciu Edytora znaków prywatnych.

Jak utworzyć znak prywatny?

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć znak prywatny, zobacz temat Co to jest Edytor znaków prywatnych?.

Jak wstawić znak prywatny do dokumentu?

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Kliknij listę Czcionka, a następnie kliknij czcionkę, do której dołączono znaki prywatne.

 3. Kliknij znak prywatny, który chcesz wstawić do dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

 5. Otwórz dokument i kliknij pozycję, na której ma zostać wyświetlony znak prywatny.

 6. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Uwagi

 • Jeżeli wcześniej kopiowane znaki nie zostaną usunięte z pola Znaki do skopiowania, zostaną one skopiowane razem z nowo wybranymi znakami.

 • Jeśli znak prywatny nie jest poprawnie wyświetlany w dokumencie, należy go zaznaczyć w tym dokumencie i zmienić jego czcionkę, tak aby odpowiadał czcionce, do której został dołączony w Tablicy znaków.

 • Jeśli użytkownik zna kod klawiszowy znaku specjalnego, który chce wstawić, może wstawić znak specjalny bezpośrednio w dokumencie za pomocą klawiatury. W tym celu należy otworzyć dokument i umieścić kursor w miejscu, w którym ma pojawić się znak specjalny. Następnie, przy włączonym klawiszu Num Lock, przytrzymując wciśnięty klawisz ALT i używając klawiszy klawiatury numerycznej, należy wpisać kod klawiszowy żądanego znaku. Po zakończeniu wpisywania należy zwolnić klawisz Alt.

Jak wyszukać znak według jego nazwy?

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Kliknij listę Czcionka, a następnie kliknij czcionkę, którą chcesz przeszukać.

 3. Zaznacz pole wyboru Widok zaawansowany.

 4. Kliknij listę Zestaw znaków, a następnie kliknij zestaw znaków, który chcesz przeszukać.

  Jeśli dany zestaw znaków jest niedostępny, wybierz inną czcionkę z listy Czcionka.

 5. W polu Wyszukaj wpisz całą nazwę lub część nazwy poszukiwanego znaku. Na przykład aby wyszukać literę grecką, wpisz nazwę Grecki, aby wyszukać wszystkie rodzaje cyrylickiego znaku Zhe, wpisz nazwę Zhe.

 6. Kliknij przycisk Wyszukaj.

  W Tablicy znaków zostaną wyświetlone wyszukane znaki.

 7. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, kliknij przycisk Resetuj.

Porada

 • Aby wyświetlić nazwę określonego znaku oraz powiązany z nim kod szesnastkowy, wskaż ten znak. Po kliknięciu znaku informacje te są wyświetlane również na pasku stanu w dolnej części okna Tablica znaków i mogą służyć jako przykład formułowania wyrażenia wyszukiwawczego przy okazji dodatkowych wyszukiwań.

Jak wyszukać znak według jego kategorii Unicode?

Kategorie Unicode są używane do grupowania podobnych typów znaków dostępnych w danej czcionce. Na przykład kategoria Unicode Waluta grupuje wszystkie symbole walutowe dostępne dla czcionki.

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Kliknij listę Czcionka, a następnie kliknij czcionkę, którą chcesz przeszukać.

 3. Zaznacz pole wyboru Widok zaawansowany.

 4. Kliknij listę Grupuj według, a następnie kliknij opcję Podzakres Unicode, aby otworzyć okno dialogowe Grupuj według.

 5. W oknie dialogowym Grupuj według, na liście Podzakres Unicode kliknij kategorię znaku, który chcesz wyświetlić.

  Po kliknięciu kategorii w Tablicy znaków zostaną wyświetlone znaki należące do tej kategorii.

 6. Po znalezieniu poszukiwanego znaku kliknij przycisk Wybierz, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.

Jak wyszukać znak według jego wartości Unicode?

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Kliknij listę Czcionka, a następnie kliknij czcionkę, którą chcesz przeszukać.

 3. Zaznacz pole wyboru Widok zaawansowany.

 4. Kliknij listę Zestaw znaków, a następnie kliknij opcję Unicode.

 5. Kliknij opcję Grupuj według, a następnie kliknij opcję Wszystko.

 6. W polu Przejdź do Unicode wpisz czteroznakową wartość Unicode poszukiwanego znaku.

  Znak jest automatycznie wyróżniany w tablicy znaków.

Porada

 • W Tablicy znaków wszystkie znaki należące do określonej czcionki są wyświetlane w kolejności wartości Unicode. Jeśli nie znasz wartości Unicode poszukiwanego znaku, możesz go znaleźć, przewijając znaki czcionki.

Jak wyszukać znaki chińskie, japońskie lub koreańskie na podstawie ich wymowy?

Znaki mogą być wyszukiwane zgodnie z ich wymową w następujących zestawach znaków: japoński Kanji wg Hiragana, koreański Hanja wg Hangul, chiński uproszczony wg PinYin i chiński tradycyjny wg Bopomofo. Aby to zrobić, na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie zestawy znaków. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie lub zmienianie języka.

 1. Otwórz Tablicę znaków, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Tablica znaków, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Tablica znaków.

 2. Zaznacz pole wyboru Widok zaawansowany.

 3. Kliknij listę Grupuj według, a następnie kliknij jedną z następujących grup znaków, aby otworzyć pole Grupuj według:

  • Japoński Kanji wg Hiragana

  • Koreański Hanja wg Hangul

  • Chiński uproszczony wg PinYin

  • Chiński tradycyjny wg Bopomofo

 4. W oknie dialogowym Grupuj według kliknij znak odpowiadający wymowie poszukiwanego znaku.

  W Tablicy znaków zostaną wyświetlone znaki, których początek jest wymawiany zgodnie z wymową wybraną przez użytkownika.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?