Korzystanie z programu WordPad


Program WordPad jest prostym edytorem tekstów, którego można używać do tworzenia i edytowania dokumentów. W odróżnieniu od dokumentów programu Notatnik dokumenty programu WordPad mogą zawierać formatowanie i grafikę. Można w nich również umieszczać łącza i osadzać obiekty, takie jak obrazy lub inne dokumenty.

Obraz okna programu WordPad
Okno programu WordPad

Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Do tworzenia, otwierania i zapisywania dokumentów służą następujące polecenia:

  Cel Czynność
  Cel

  Tworzenie nowego dokumentu

  Czynność
  Kliknij przycisk menu programu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, a następnie kliknij polecenie Nowy.
  Cel

  Otwieranie dokumentu

  Czynność
  Kliknij przycisk menu programu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  Cel

  Zapisywanie dokumentu

  Czynność
  Kliknij przycisk menu programu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
  Cel

  Zapisywanie dokumentu pod nową nazwą lub w nowym formacie

  Czynność
  Kliknij przycisk menu programu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, wskaż polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij format, w którym chcesz zapisać dokument.

Uwaga

 • W programie WordPad można otwierać i zapisywać dokumenty tekstowe (txt), pliki z tekstem sformatowanym (rtf) i dokumenty w formacie OpenDocument Text (odt). Dokumenty w innych formatach są otwierane jako dokumenty ze zwykłym tekstem i mogą być wyświetlane niezgodnie z oczekiwaniami.

Formatowanie dokumentów

Formatowanie oznacza zarówno wygląd tekstu dokumentu, jak i sposób jego rozmieszczenia. Do łatwego zmieniania formatowania dokumentu służy wstążka umieszczona tuż pod paskiem tytułu. Można na przykład wybrać typ i rozmiar czcionki, a także nadać tekstowi dowolny kolor. Można także łatwo zmieniać wyrównanie tekstu w dokumencie.

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Do zmiany formatowania dokumentu służą następujące polecenia:

  Cel Czynność
  Cel

  Zmienianie wyglądu tekstu w dokumencie

  Czynność

  Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Czcionka na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu.

  Cel

  Zmienianie wyrównania tekstu w dokumencie

  Czynność

  Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach poszczególnych przycisków, umieść wskaźnik myszy na przycisku w celu wyświetlenia opisu.

Wstawianie dat i obrazów do dokumentów

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Do wstawiania bieżącej daty lub obrazu służą następujące polecenia:

  Cel Czynność
  Cel

  Wstawianie bieżącej daty

  Czynność
  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstaw kliknij polecenie Data i godzina.

  2. Kliknij wybrany format, a następnie kliknij przycisk OK.

  Cel

  Wstawianie obrazu

  Czynność
  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstaw kliknij polecenie Obraz.

  2. Znajdź obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Cel

  Wstawianie rysunku

  Czynność
  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstaw kliknij polecenie Rysunek programu Paint.

  2. Utwórz rysunek, który chcesz wstawić, a następnie zamknij program Paint.

Wyświetlanie dokumentów

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Do wyświetlania dokumentów służą następujące polecenia:

  Cel Czynność
  Cel

  Zwiększenie lub zmniejszenie stopnia powiększenia

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij przycisk Powiększ lub Pomniejsz.

  Cel

  Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Powiększenie kliknij opcję 100%.

  Cel

  Wyświetlanie linijki

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Pokaż lub ukryj zaznacz pole wyboru Linijka.

  Cel

  Wyświetlanie paska stanu

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Pokaż lub ukryj zaznacz pole wyboru Pasek stanu.

  Cel

  Zmiana ustawień zawijania wierszy

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Ustawienia kliknij opcję Zawijanie wierszy, a następnie kliknij wybrane ustawienie.

  Cel

  Zmiana jednostek miary na linijce

  Czynność

  Na karcie Widok w grupie Ustawienia kliknij opcję Jednostki miary, a następnie kliknij wybraną jednostkę.

Porada

 • Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można też kliknąć przycisk PowiększObraz przycisku Powiększ lub PomniejszObraz przycisku Pomniejsz na suwaku Powiększenie w prawym dolnym rogu okna.
  Obraz suwaka powiększenia
  Suwak Powiększenie

Zmiana marginesów strony

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Kliknij przycisk menu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, kliknij opcję Ustawienia strony, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Drukowanie dokumentów

 1. Otwórz program WordPad, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz WordPad, a następnie na liście wyników kliknij pozycję WordPad.

 2. Kliknij przycisk menu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, kliknij opcję Drukuj, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga

 • Przed wydrukowaniem dokumentu można użyć funkcji Podgląd wydruku, aby zobaczyć jak dokument będzie wyglądać. Aby użyć funkcji Podgląd wydruku, kliknij przycisk menu WordPadObraz przycisku menu programu WordPad, wskaż polecenie Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku. Po zakończeniu oglądania podglądu dokumentu kliknij polecenie Zamknij podgląd wydruku.