Wyświetlanie tymczasowych plików internetowych


Po pierwszym wyświetleniu strony sieci Web w przeglądarce strona ta jest przechowywana w folderze Tymczasowe pliki internetowe. Dzięki temu często lub ostatnio odwiedzane strony są szybciej wyświetlane, ponieważ mogą być otwierane w programie Internet Explorer z dysku twardego, a nie z sieci Web.

Aby obejrzeć tymczasowe pliki internetowe

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

  2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Ustawienia.

  4. W oknie dialogowym Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii kliknij przycisk Wyświetl pliki.

Aby usunąć tymczasowe pliki internetowe

Warto okresowo usuwać tymczasowe pliki internetowe, aby zwolnić miejsce na dysku.

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

  2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.

  4. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania zaznacz pola wyboru obok informacji, które mają zostać usunięte, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada

  • Jeżeli chcesz zachować trwałą kopię pliku z folderu Temporary Internet Files, skopiuj go do innego folderu. Aby skopiować plik w trakcie przeglądania tymczasowych plików, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę tego pliku, kliknij polecenie Kopiuj, a następnie wklej go do innego folderu.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?