Co to są Narzędzia administracyjne?


Narzędzia administracyjne to folder w Panelu sterowania, który zawiera narzędzia dla administratorów systemów i zaawansowanych użytkowników. W zależności od wersji systemu Windows, z jakiej korzysta użytkownik, w folderze mogą znajdować się różne narzędzia.

 • Otwórz Narzędzia administracyjne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

Wiele narzędzi w tym folderze, na przykład Zarządzanie komputerem, to przystawki programu Microsoft Management Console (MMC), które zawierają własne tematy pomocy. Aby wyświetlić pomoc dla narzędzia MMC lub wyszukać przystawkę programu MMC, której nie ma na poniższej liście, należy otworzyć to narzędzie, kliknąć menu Pomoc, a następnie kliknąć polecenie Tematy pomocy.

Niektóre często używane narzędzia administracyjne znajdujące się w tym folderze:

 • Usługi składowe. Konfigurowanie składników COM (Component Object Model) i administrowanie nimi. Usługi składowe są przeznaczone dla deweloperów i administratorów.

 • Zarządzanie komputerem Zarządzanie lokalnymi lub zdalnymi komputerami przy użyciu jednego skonsolidowanego narzędzia pulpitu. Przy użyciu narzędzia Zarządzanie komputerem można wykonać wiele zadań, takich jak monitorowanie zdarzeń systemowych, konfigurowanie dysków twardych i zarządzanie wydajnością systemu.

 • Źródła danych (ODBC). Funkcji ODBC (Open Database Connectivity) można użyć do przenoszenia danych z jednego typu bazy danych (źródła danych) do innego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest ODBC?

 • Podgląd zdarzeń.Wyświetlanie informacji o ważnych zdarzeniach, takich jak uruchamianie lub zatrzymywanie programów albo błąd zabezpieczeń, które są rejestrowane w dziennikach zdarzeń.

 • Inicjator iSCSI. Konfigurowanie zaawansowanych połączeń pomiędzy urządzeniami magazynującymi w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest interfejs iSCSI (Internet Small Computer System Interface)?

 • Zasady zabezpieczeń lokalnych. Wyświetlanie i edycja ustawień zabezpieczeń zasad grupy.

 • Monitor wydajności. Wyświetlanie zaawansowanych informacji o systemie dotyczących procesora (CPU), pamięci, dysku twardego i wydajności sieci.

 • Zarządzanie drukowaniem. Zarządzanie drukarkami i serwerami wydruku w sieci i wykonywanie innych zadań administracyjnych.

 • Usługi. Zarządzanie różnymi usługami uruchomionymi w tle na komputerze.

 • Konfiguracja systemu. Identyfikowanie problemów, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie systemu Windows. Więcej informacji zawiera temat Używanie narzędzia konfiguracji systemu.

 • Harmonogram zadań. Planowanie programów lub innych zadań do automatycznego uruchamiania. Więcej informacji zawiera temat Planowanie zadania.

 • Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi. Konfigurowanie zaawansowanych ustawień zapory na komputerze lokalnym i na komputerach zdalnych w sieci.

 • Windows Diagnostyka pamięci systemu. Sprawdzanie pamięci komputera w celu zbadania prawidłowości jej działania.

UwagaPotrzebujesz dodatkowej pomocy?