Jakie opcje odzyskiwania systemu są dostępne w systemie Windows?


Menu Opcje odzyskiwania systemu zawiera kilka narzędzi, takich jak Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, pomagające w odzyskiwaniu systemu Windows po poważnym błędzie. Ten zestaw narzędzi znajduje się na dysku twardym komputera oraz na dysku instalacyjnym systemu Windows.

Uwagi

 • Można również utworzyć dysk naprawy systemu zawierający menu Opcje odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie dysku naprawy systemu.

 • Jeśli korzystasz z komputera typu Tablet lub innego komputera z ekranem dotykowym, może być konieczne podłączenie klawiatury i myszy w celu użycia funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia oraz pozostałych narzędzi w menu Opcje odzyskiwania systemu.

Obraz menu Opcje odzyskiwania systemu
Menu Opcje odzyskiwania systemu
Pokaż wszystkie

Do czego służą poszczególne opcje

Opcja odzyskiwania systemu Opis
Opcja odzyskiwania systemu

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia

Opis

Naprawia niektóre problemy, takie jak brakujące lub uszkodzone pliki systemowe, mogące uniemożliwić poprawne uruchomienie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia: często zadawane pytania.

Opcja odzyskiwania systemu

Przywracanie systemu

Opis

Przywraca pliki systemowe komputera do stanu z wcześniejszego momentu bez wpływu na pliki użytkownika, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty czy fotografie.

Jeśli zostanie użyta opcja Przywracanie systemu z menu Opcje przywracania systemu, operacji przywracania nie będzie można cofnąć. Można jednak ponownie uruchomić funkcję Przywracanie systemu i wybrać inny punkt przywracania, jeśli istnieje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Co to jest Przywracanie systemu? i Przywracanie systemu: często zadawane pytania.

Opcja odzyskiwania systemu

Odzyskiwanie obrazu systemu

Opis

Zanim ta opcja zostanie użyta, należy utworzyć obraz systemu. Obraz systemu to spersonalizowana kopia zapasowa partycji, która zawiera system Windows i obejmuje programy oraz dane użytkownika, takie jak dokumenty, obrazy i utwory muzyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest obraz systemu?

Opcja odzyskiwania systemu

Windows Narzędzie Diagnostyka pamięci

Opis

Skanuje pamięć komputera w poszukiwaniu błędów. Więcej informacji zawiera temat Diagnozowanie problemów z pamięcią występujących na komputerze.

Opcja odzyskiwania systemu

Wiersz polecenia

Opis

Zaawansowani użytkownicy mogą używać wiersza polecenia do wykonywania operacji związanych z odzyskiwaniem oraz do uruchamiania innych narzędzi wiersza polecenia w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Uwaga

 • Niektórzy producenci komputerów mogą dostosowywać menu, dodając lub usuwając narzędzia odzyskiwania lub dołączając własne narzędzia.

Aby otworzyć menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze

 1. Wyjmij z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD i dyski DVD, a następnie ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

  • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER. (Jeśli na liście nie ma opcji Napraw komputer, oznacza to, że na komputerze nie ma preinstalowanych opcji odzyskiwania albo że administrator sieci je wyłączył).

 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij jedno z narzędzi, aby je otworzyć.

Aby otworzyć menu Opcje odzyskiwania systemu, używając dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub dysku naprawy systemu

Jeśli system komputera jest poważnie uszkodzony i nie ma dostępu do menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze, dostęp do niego można uzyskać przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7, dysku flash USB lub wcześniej utworzonego dysku naprawy systemu.

Aby skorzystać z tej metody, należy ponownie uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch), używając odpowiedniego dysku lub dysku flash USB.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB albo włóż dysk naprawy systemu i wyłącz komputer.

 2. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.

 3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows lub na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz żądany język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W przypadku użycia dysku instalacyjnego systemu Windows lub dysku flash USB kliknij opcję Napraw komputer.

 6. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij jedno z narzędzi, aby je otworzyć.

Identyfikator artykułu: MSW700037Potrzebujesz dodatkowej pomocy?