Co się stało z plikiem boot.ini?


We wcześniejszych wersjach systemu Windows plik boot.ini był plikiem systemowym, który zawierał informacje o systemach operacyjnych Windows zainstalowanych na komputerze. Informacje te były wyświetlane podczas procesu uruchamiania po włączeniu komputera. Było to najbardziej przydatne w konfiguracjach uruchamiania wielu systemów operacyjnych lub dla użytkowników zaawansowanych bądź administratorów, którzy potrzebowali dostosować sposób uruchamiania systemu Windows.

W tej wersji systemu Windows plik boot.ini został zastąpiony plikiem danych konfiguracji rozruchu (BCD, Boot Configuration Data). Ten plik jest bardziej uniwersalny niż plik boot.ini i można zastosować go w przypadku platform komputerowych, które używają innych sposobów uruchamiania komputera niż system BIOS (basic input/output system, system podstawowych operacji wejścia/wyjścia).

Jeżeli wymagane są zmiany w danych konfiguracji rozruchu, takie jak usunięcie wpisów z listy wyświetlanych systemów operacyjnych, należy użyć narzędzia wiersza polecenia Bcdedit - zaawansowanego narzędzia przeznaczonego dla administratorów i specjalistów IT. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Bcdedit, przejdź do witryny firmy Microsoft dla specjalistów IT.

Jeżeli komputer jest skonfigurowany do uruchamiania wielu systemów operacyjnych, nadal można zmienić za pomocą apletu System w Panelu sterowania, który system operacyjny Windows ma być uruchamiany domyślnie i jak długo ma być wyświetlana lista systemów operacyjnych.

  1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

  2. W lewym okienku kliknij łącze Zaawansowane ustawienia systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.

  4. W obszarze Uruchamianie systemu wybierz domyślny system operacyjny i czas wyświetlania listy systemów operacyjnych, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?