Co się stało z programem HyperTerminal?


Programu HyperTerminal nie ma w tej wersji systemu Windows. Istnieje kilka opcji umożliwiających wykonanie tych samych zadań:

  • Jeżeli potrzebny jest tylko dostęp zdalny do powłoki, można użyć programu WinRS (Powłoka zdalna systemu Windows). Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu WinRS, wpisz polecenie winrs /? w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Spróbuj użyć programu Telnet. Telnet to prosty program oparty na interfejsie tekstowym umożliwiający nawiązanie połączenia z innym komputerem za pośrednictwem Internetu.

  • Do rozwiązywania problemów z modemem zamiast programu HyperTerminal można użyć apletu Telefonu i modem:

    • Otwórz okno Telefon i modem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz telefon i modem, a następnie kliknij pozycję Telefon i modem.

    Uwaga

    • Przed uzyskaniem dostępu do okna dialogowego Telefon i modem może być konieczne podanie informacji dotyczących na przykład kraju lub regionu oraz ewentualnych specjalnych reguł wybierania numeru w oknie dialogowym Informacje o lokalizacji.

  • Jeśli program HyperTerminal był używany do sterowania urządzeniami szeregowymi, to w Internecie zwykle można znaleźć wersję programu HyperTerminal, którą można pobrać do użytku osobistego.