Co się stało z poleceniem Uruchom?


Polecenie Uruchom zostało usunięte z menu Start w tej wersji systemu Windows. Pole wyszukiwania, które jest dostępne w menu Start, zapewnia dostęp do większości funkcji polecenia Uruchom. Jednak polecenie Uruchom jest nadal dostępne, jeżeli użytkownik preferuje jego używanie. W celu ułatwienia dostępu można je nawet dodać do menu Start.

Aby dodać polecenie Uruchom do menu Start

  1. Otwórz okno Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Pasek zadań i menu Start.

  2. Kliknij kartę Menu Start, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

  3. Na liście opcji menu Start zaznacz pole wyboru Polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK. Polecenie Uruchom będzie wyświetlane po prawej stronie menu Start.

Porada

  • Można także uzyskać dostęp do polecenia Uruchom, naciskając kombinację klawiszy logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+R.