Co to jest defragmentacja dysku?


Defragmentacja dysku to proces konsolidowania pofragmentowanych danych w woluminie (takim jak dysk twardy lub urządzenie magazynujące), dzięki czemu może on działać wydajniej.

Fragmentacja woluminu narasta z upływem czasu w wyniku kolejnych operacji zapisywania, modyfikowania i usuwania plików. Modyfikacje wprowadzane w pliku są często zapisywane w innym miejscu woluminu niż oryginalny plik. Nie wpływa to na umiejscowienie pliku w systemie Windows, a jedynie na położenie w rzeczywistym woluminie bitów informacji tworzących ten plik. W miarę upływu czasu pojawia się fragmentacja pliku i samego woluminu, w wyniku czego spada prędkość pracy komputera, który w celu otwarcia pojedynczego pliku musi wyszukiwać informacje w różnych miejscach.

Defragmentator dysków jest narzędziem porządkującym dane w woluminie i ponownie łączącym pofragmentowane dane w celu zwiększenia wydajności pracy komputera. W tej wersji systemu Windows Defragmentator dysków działa zgodnie z harmonogramem, w wyniku czego użytkownik nie musi pamiętać o jego uruchamianiu, zachowując jednak możliwość ręcznego uruchomienia tego narzędzia i zmiany używanego harmonogramu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Poprawianie wydajności przez defragmentowanie dysku twardego i Planowanie regularnego uruchamiania Defragmentatora dysków.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?