Co to jest system szyfrowania plików (EFS)?


System szyfrowania plików (EFS, Encrypting File System) jest funkcją systemu Windows pozwalającą na przechowywanie danych na dysku twardym w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie jest najwyższym stopniem ochrony dostępnym w systemie Windows w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Główne funkcje systemu EFS:

 • Szyfrowanie jest proste; aby je włączyć, wystarczy zaznaczyć pole wyboru we właściwościach pliku lub folderu.

 • Użytkownik decyduje, kto może odczytać pliki.

 • Pliki są szyfrowane po ich zamknięciu, ale automatycznie gotowe do użycia po ich otwarciu.

 • Jeśli plik nie ma być dłużej szyfrowany, należy wyczyścić pole wyboru we właściwościach pliku.

Uwaga

 • System szyfrowania plików nie jest w pełni obsługiwany w systemach Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic i Windows 7 Home Premium. W przypadku tych wersji systemu Windows, jeśli posiadasz klucz szyfrowania lub certyfikat, możesz wykonać następujące czynności:

  • Odszyfruj pliki, używając programu Cipher.exe w oknie wiersza polecenia (użytkownicy zaawansowani).

  • Zmodyfikuj zaszyfrowany plik.

  • Skopiuj zaszyfrowany plik jako odszyfrowany na dysk twardy komputera.

  • Zaimportuj klucze i certyfikaty systemu szyfrowania plików.

  • Wykonaj kopię zapasową certyfikatów i kluczy systemu szyfrowania plików, uruchamiając program Cipher.exe w oknie wiersza polecenia (użytkownicy zaawansowani).Potrzebujesz dodatkowej pomocy?