Edytor rejestru to narzędzie przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Służy do przeglądania i modyfikowania ustawień w rejestrze systemu, który zawiera informacje określające, w jaki sposób działa komputer. System Windows odwołuje się do tych informacji i aktualizuje je po wprowadzeniu zmian, na przykład po zainstalowaniu nowego programu, utworzeniu profilu użytkownika lub dodaniu nowego sprzętu. Edytor rejestru umożliwia przeglądanie folderów, plików i ustawień dla każdego pliku rejestru.

Zwykle nie ma potrzeby wprowadzania zmian w rejestrze. Rejestr zawiera złożone informacje systemowe o newralgicznym znaczeniu dla komputera, a nieprawidłowa zmiana w rejestrze może uniemożliwić działanie komputera. Uszkodzony plik rejestru może jednak wymagać wprowadzenia zmian. Stanowczo zaleca się wykonanie kopii zapasowej rejestru przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian oraz zmienianie tylko tych wartości rejestru, które użytkownik rozumie lub na temat których uzyskał instrukcje. Więcej informacji zawiera temat Wykonywanie kopii zapasowej rejestru.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?