Svchost.exe to proces w komputerze, który obsługuje (zawiera) inne usługi używane przez system Windows do wykonywania różnych funkcji. Na przykład program Windows Defender używa usługi, którą obsługuje proces svchost.exe.

Na komputerze może być uruchomionych równocześnie kilka wystąpień procesu svchost.exe, przy czym każde wystąpienie obsługuje inną usługę. Na przykład, jedno z wystąpień procesu svchost.exe może obsługiwać pojedynczą usługę programu, a inne - wiele usług związanych z systemem Windows. Aby wyświetlić usługi, które są uruchomione w każdym wystąpieniu procesu svchost.exe, należy skorzystać z Menedżera zadań.

Aby wyświetlić usługi, które są uruchomione w ramach procesu svchost.exe w danej chwili

  1. Otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie klikając polecenie Uruchom Menedżera zadań.

  2. Kliknij kartę Procesy.

  3. Kliknij opcję Pokaż procesy wszystkich użytkowników. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie procesu svchost.exe, a następnie kliknij przycisk Przejdź do usług. Usługi skojarzone z danym procesem zostaną wyróżnione na karcie Usługi.

Uwaga

  • Jeśli po zainstalowaniu dowolnego programu zaczną pojawiać się komunikaty, że funkcja zapobiegania wykonywaniu danych (funkcja zabezpieczeń systemu Windows) zamyka proces svchost.exe lub inne procesy systemu Windows, może to być spowodowane przez usługi lub rozszerzenia utworzone przez ten program. Skontaktuj się z wydawcą programu, aby dowiedzieć się, czy istnieje zaktualizowana wersja zgodna z funkcją zapobiegania wykonywaniu danych lub spróbuj odinstalować program. Więcej informacji zawiera temat Zapobieganie wykonywaniu danych: często zadawane pytania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?