Co to jest aplet Informacje o systemie?


Aplet Informacje o systemie (znany również jako msinfo32.exe) umożliwia wyświetlanie informacji o konfiguracji sprzętowej, składnikach komputera i oprogramowaniu, w tym o sterownikach.

Otwórz okno Informacje o systemie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Informacje o systemie, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Informacje o systemie.

W aplecie Informacje o systemie kategorie są wyświetlane w lewym okienku, a szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach - w prawym okienku. Kategorie:

  • Podsumowanie systemu. Służy do wyświetlania ogólnych informacji o komputerze i systemie operacyjnym, takich jak nazwa komputera i producenta, typ systemu BIOS (basic input/output system, system podstawowych operacji wejścia/wyjścia) używanego na komputerze oraz ilość zainstalowanej pamięci.

  • Zasoby sprzętowe. Służy do wyświetlania zaawansowanych szczegółowych informacji o sprzęcie przeznaczonych dla informatyków.

  • Składniki. Służy do wyświetlania informacji o stacjach dysków, urządzeniach dźwiękowych, modemach i innych składnikach zainstalowanych na komputerze.

  • Środowisko oprogramowania. Służy do wyświetlania informacji o sterownikach, połączeniach sieciowych i innych szczegółach związanych z programami.

Aby znaleźć określoną szczegółową informację w aplecie Informacje o systemie, wpisz poszukiwaną informację w polu Znajdź w dolnej części okna. Na przykład, aby znaleźć adres IP, wpisz adres IP w polu Znajdź, a następnie kliknij przycisk Znajdź.

Uwaga

  • Aby zapisać Informacje o systemie, należy kliknąć kolejno opcje Plik, Zapisz, wpisać nazwę pliku, a następnie ponownie kliknąć opcję Zapisz. System Windows zapisuje te informacje w formacie pliku NFO. W przypadku problemów z otwarciem tego pliku można zapisać Informacje o systemie w formacie pliku TXT, klikając kolejno opcje Plik i Eksportuj, wpisując nazwę pliku, a następnie klikając opcję Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji przeznaczonych dla administratorów i informatyków na temat używania apletu Informacje o systemie, przejdź do witryny firmy Microsoft dla specjalistów IT.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?