Co to jest aktualizacja Wybór przeglądarki?

Firma Microsoft oferuje aktualizację Wybór przeglądarki w ramach realizacji ugody zawartej z Komisją Europejską. Firma Microsoft jest zobowiązana do informowania klientów, którzy aktualnie używają przeglądarki Internet Explorer jako domyślnej, że mogą oni wybrać inną z szeregu dostępnych przeglądarek. Korzystając z aktualizacji Wybór przeglądarki, można wybrać i zainstalować przeglądarkę, która ma być używana na komputerze.

Pokaż wszystkie

Kto otrzyma aktualizację Wybór przeglądarki?

Jeśli używasz systemu Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, a ustawienia regionalne wybrane na komputerze obejmują jeden z wymienionych poniżej krajów lub regionów, otrzymasz aktualizację Wybór przeglądarki za pośrednictwem usługi Windows Update:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z informacji prasowych dotyczących oświadczenia firmy Microsoft w związku z decyzją Komisji Europejskiej, które są dostępne w witrynie Centrum prasowe firmy Microsoft.

Co się stanie po otrzymaniu aktualizacji?

Po pobraniu aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera aktualizacja sprawdzi, czy Internet Explorer jest przeglądarką domyślną. Jeśli tak:

 • Na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Vista na pulpicie zostanie umieszczony skrót do aktualizacji Wybór przeglądarki.

 • Na komputerze z systemem Windows 7 na pulpicie zostanie umieszczony skrót do aktualizacji Wybór przeglądarki, a skrót do przeglądarki Internet Explorer zostanie odpięty od paska zadań.

 • Na komputerze z systemem Windows 8 lub Windows 8.1 do ekranu startowego zostanie dodany kafelek Wybór przeglądarki; kafelek przeglądarki Internet Explorer zostanie odpięty od ekranu startowego, a skrót zostanie odpięty od paska zadań.

 • Zostanie otwarty ekran informacyjny Wybór przeglądarki. Naciśnij lub kliknij OK lub Kontynuuj, aby przejść do następnego ekranu.

 • Zostanie otwarty ekran Wybór przeglądarki umożliwiający zainstalowanie innych przeglądarek i uzyskanie dalszych informacji na ich temat.

Czy muszę od razu wybrać przeglądarkę?

Nie, możesz nacisnąć lub kliknąć opcję Wybierz później, aby monit o wybór przeglądarki został wyświetlony po następnym logowaniu. Ekran Wybór przeglądarki można otworzyć w dowolnym momencie, klikając dwukrotnie skrót na pulpicie w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 bądź naciskając lub klikając kafelek Wybór przeglądarki na ekranie startowym w systemie Windows 8 lub Windows 8.1.

Co zrobić, jeśli chcę zachować aktualną domyślną przeglądarkę?

Na komputerze z systemem Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 zamknij ekran Wybór przeglądarki, klikając przycisk Zamknij w prawym górnym rogu.

Na komputerze z systemem Windows 8 przeciągnij ekran Wybór przeglądarki z góry do dołu ekranu, aby zamknąć aplikację.

Na komputerze z systemem Windows 8.1 zamknij ekran Wybór przeglądarki, przeciągając go z góry na dół ekranu i przytrzymując go tam, aż przeskoczy za krawędź.

Monit o dokonanie wyboru nie pojawi się ponownie, ale można otworzyć ekran Wybór przeglądarki w dowolnym momencie, klikając dwukrotnie skrót na pulpicie bądź naciskając lub klikając kafelek Wybór przeglądarki na ekranie startowym.

Czy aktualizacja Wybór przeglądarki powoduje usunięcie przeglądarki Internet Explorer?

Aktualizacja Wybór przeglądarki nie dodaje do komputera ani nie usuwa z niego żadnych programów. Jeśli używasz systemu Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, możesz ponownie przypiąć ikonę do paska zadań.

Aby dowiedzieć się, jak przypinać programy do paska zadań, zobacz Przypinanie programu do paska zadań (Windows 7) lub Przypinanie programu do ekranu startowego lub paska zadań (Windows 8 lub Windows 8.1).

W jaki sposób wybrać i zainstalować przeglądarki przy użyciu aktualizacji Wybór przeglądarki?

Aby zainstalować jedną lub więcej przeglądarek na komputerze przy użyciu aktualizacji Wybór przeglądarki, wykonaj następujące kroki:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na komputerze z systemem Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 kliknij dwukrotnie skrót Wybór przeglądarki na pulpicie.

  • Na komputerze z systemem Windows 8 lub Windows 8.1 naciśnij lub kliknij kafelek Wybór przeglądarki na ekranie startowym.

 2. Na ekranie Zapraszamy naciśnij lub kliknij przycisk OK lub Kontynuuj.

 3. Na ekranie Wybieranie przeglądarek sieci Web naciśnij lub kliknij opcję Zainstaluj dla każdej przeglądarki, którą chcesz zainstalować. Naciśnij lub kliknij opcję Więcej informacji, aby uzyskać informacje na temat dowolnej z przeglądarek.

 4. Aby zainstalować wybraną przeglądarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie widzę na pasku zadań skrótu do przeglądarki Internet Explorer. Co się stało i jak mogę go tam ponownie umieścić?

Jeśli używasz systemu Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, a Internet Explorer jest przeglądarką domyślną, aktualizacja spowoduje odpięcie ikony przeglądarki Internet Explorer od paska zadań. Aby dowiedzieć się, jak przypinać programy do paska zadań, zobacz Przypinanie programu do paska zadań (Windows 7) lub Przypinanie programu do ekranu startowego lub paska zadań (Windows 8 lub Windows 8.1).

Dlaczego cały tekst na stronie Wybór przeglądarki i w witrynach innych przeglądarek nie jest wyświetlany w moim języku ojczystym?

Tekst wyświetlany na ekranie Wybór przeglądarki został napisany przez dostawcę przeglądarki i jest wyświetlany w języku angielskim w przypadku, gdy dostawca nie dostarczył tłumaczenia lub nie utworzył linków. Witryny połączone z ekranem Wybór przeglądarki nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft i nie odpowiada za linki lub zawartość witryn tych dostawców.

Czy w przypadku, gdy zdecyduję się wybrać inną przeglądarkę, moje ulubione z przeglądarki Internet Explorer zostaną przeniesione do nowej przeglądarki?

Aktualizacja Wybór przeglądarki nie obejmuje przeniesienia ulubionych do nowej przeglądarki. Niektóre przeglądarki podczas instalacji wyświetlają monit o przeniesienie ulubionych z przeglądarki Internet Explorer do nowej przeglądarki. Jeśli opcja przeniesienia ulubionych z przeglądarki Internet Explorer do nowej przeglądarki nie jest dostępna, należy skontaktować się z dostawcą przeglądarki w celu uzyskania pomocy.

Mam problem z pobraniem lub zainstalowaniem jednej z przeglądarek udostępnianych za pośrednictwem ekranu Wybór przeglądarki. Co należy zrobić?

Firma Microsoft oferuje pomoc techniczną wyłącznie dla klientów korzystających z przeglądarki Internet Explorer. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dostawcami innych przeglądarek.

Czy aktualizacja Wybór przeglądarki będzie oferowana dla wersji systemu Windows Server?

Aktualizacja Wybór przeglądarki będzie oferowana wyłącznie klientom używającym systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1. Ta aktualizacja nie dotyczy wersji systemu Windows Server. Jednak aktualizacja Wybór przeglądarki będzie dystrybuowana na wirtualne stacje robocze uruchamiane w systemie Windows Server.

Więcej pomocy