Co to jest Przeglądarka plików XPS?Dokument XPS to dowolny plik zapisany w formacie XML Paper Specification (xps). Chociaż dokumenty XPS (pliki xps) można tworzyć przy użyciu dowolnego programu umożliwiającego drukowanie w systemie Windows, to wyświetlać można je tylko przy użyciu przeglądarki plików XPS.

Dokument XPS zostanie automatycznie otworzony przez przeglądarkę w oknie programu Internet Explorer. Zostaną wyświetlone dwa dodatkowe paski narzędzi, jeden powyżej, a drugi poniżej dokumentu XPS. Na każdym pasku są dostępne opcje wyświetlania dokumentów XPS i zarządzania nimi, w tym:

 • zapisywania kopii dokumentu XPS na komputerze lokalnym,

 • znajdowania wyrazu lub frazy w dokumencie XPS tylko do odczytu,

 • przechodzenia do określonej strony przez wpisanie numeru strony lub przechodzenie do przodu lub do tyłu przez kolejne strony dokumentu,

 • powiększania i pomniejszania w celu poprawienia czytelności tekstu i rysunków,

 • wyświetlania na ekranie stron pojedynczo lub po kilka,

 • cyfrowego podpisywania dokumentu XPS,

 • określania, kto i jak długo będzie miał dostęp do dokumentu przy użyciu uprawnień.

Jeśli na komputerze jest program Microsoft .NET Framework 3.0, Przeglądarka plików XPS jest zainstalowana.

Aby sprawdzić, czy program .NET Framework 3.0 jest zainstalowany

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Programy.
 2. W obszarze Programy i funkcje kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Na liście funkcji znajdź program .NET Framework 3.0. Jeśli znajduje się on w spisie, dwukrotnie kliknij folder, aby wyświetlić jego zawartość.

 4. Upewnij się, że w folderze programu .NET Framework 3.0 jest zaznaczone pole wyboru Przeglądarka plików XPS, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz przeglądarki plików XPS w folderze programu .NET Framework 3.0
Przeglądarka plików XPS jest dołączona do programu .NET Framework 3.0.

Jeśli program .NET Framework 3.0 nie jest zainstalowany w systemie Windows Vista lub w przypadku korzystania z systemu Windows XP, Windows Server 2003 bądź Windows Server 2008 można przejść do trybu online i pobrać go przy użyciu Centrum pobierania Microsoft.