Co to jest Przeglądarka plików XPS?


Dokumentem XPS jest każdy plik zapisany w formacie XML Paper Specification (xps). Dokumenty XPS (pliki xps) można tworzyć przy użyciu każdego programu umożliwiającego drukowanie w systemie Windows. Jednak dokumenty XPS można przeglądać tylko przy użyciu przeglądarki plików XPS, takiej jak dołączona do tej wersji systemu Windows.

Po kliknięciu dokumentu XPS jest on otwierany automatycznie w Przeglądarce plików XPS. W Przeglądarce plików XPS istnieje kilka opcji wyświetlania dokumentów XPS i zarządzania nimi, m.in.:

  • zapisywania kopii dokumentu XPS na komputerze lokalnym;

  • wyszukiwanie słów i fraz w dokumencie;

  • powiększanie i pomniejszanie w celu poprawienia czytelności tekstu i rysunków;

  • cyfrowe podpisywanie dokumentu XPS;

  • określanie, kto i przez jaki czas będzie miał dostęp do dokumentu - przy użyciu uprawnień.

Aby uzyskać więcej informacji o formacie dokumentów XPS, zobacz temat Dokumenty XPS: często zadawane pytania. Aby uzyskać więcej informacji o Przeglądarce plików XPS, zobacz temat Korzystanie z przeglądarki plików XPS.