Co jest potrzebne do połączenia się z Internetem?


Do połączenia z Internetem potrzebny jest usługodawca internetowy (ISP) oraz sprzęt:

  • Usługodawca internetowy. Usługodawca internetowy zapewnia dostęp do Internetu. Aby uzyskać konto od usługodawcy internetowego, należy postępować podobnie jak w przypadku instalowania telefonu lub mediów.

  • Sprzęt. W przypadku połączenia szerokopasmowego, np. za pośrednictwem cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub kablowego, wymagany jest modem DSL lub kablowy. Może być on elementem zestawu urządzeń dostarczanych przez usługodawcę internetowego, u którego posiadasz konto sieci szerokopasmowej. Jeśli planowane jest skonfigurowanie sieci umożliwiającej udostępnianie połączenia internetowego wielu komputerom, potrzebny będzie również router. Do połączenia telefonicznego potrzebny jest modem telefoniczny. Wiele komputerów jest dostarczanych z zainstalowanym modemem telefonicznym.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie się z Internetem.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?