W systemie Windows 7 użytkownik ma znacznie większą kontrolę nad programami i plikami widocznymi w menu Start. Menu Start to właściwie pusty obszar, który można zorganizować i dostosować do własnych preferencji.

Obraz menu Start
Menu Start
Pokaż wszystkie

Listy szybkiego dostępu

W systemie Windows 7 wprowadzono listy szybkiego dostępu zarówno dla menu Start, jak i paska zadań. Listy szybkiego dostępu to listy ostatnio używanych elementów, takich jak pliki, foldery lub witryny sieci Web, zorganizowanych według programu używanego do ich otwierania. Oprócz możliwości otwierania ostatnio używanych elementów możliwe jest także przypinanie ulubionych elementów do listy szybkiego dostępu i uzyskiwanie w ten sposób szybkiego dostępu do codziennie używanych programów i plików.

Obraz z porównaniem listy szybkiego dostępu programu w menu Start i na pasku zadań
Te same pozycje są widoczne na liście szybkiego dostępu programu w menu Start i na pasku zadań.

Domyślnie do menu Start nie są przypięte żadne programy ani pliki. Po pierwszym otwarciu program lub element zostają wyświetlone w menu Start, ale można je usunąć lub przypiąć, aby zawsze były tam widoczne. Można także dostosować liczbę skrótów wyświetlanych w menu Start, aby nie było zbyt duże. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z listami szybkiego dostępu, zobacz Korzystanie z list szybkiego dostępu w celu otwierania programów i elementów.

Biblioteki

W poprzednich wersjach systemu Windows zarządzanie plikami polegało na organizowaniu ich w różnych folderach i podfolderach. W systemie Windows 7 można również korzystać z bibliotek, aby organizować pliki i uzyskiwać do nich dostęp według typu, niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Biblioteka obejmuje pliki z różnych lokalizacji i wyświetla je jako pojedynczą kolekcję bez przenoszenia ich z miejsc, w których są przechowywane. Istnieją cztery biblioteki domyślne (Dokumenty, Muzyka, Obrazy i Wideo), ale można utworzyć nowe biblioteki zawierające inne kolekcje. Biblioteki Dokumenty, Muzyka i Obrazy są domyślnie wyświetlane w menu Start. Podobnie jak w przypadku innych elementów w menu Start, można dodawać i usuwać biblioteki oraz dostosowywać sposób ich wyświetlania. Aby uzyskać więcej informacji o pracy z bibliotekami, zobacz Biblioteki: często zadawane pytania.

Wyszukiwanie

W menu Start jest dostępne pole wyszukiwania, którego można używać do znajdowania plików, folderów, programów i wiadomości e-mail przechowywanych na komputerze. Po rozpoczęciu wpisywania słowa lub wyrażenia w tym polu rozpoczyna się automatyczne wyszukiwanie, a jego wyniki tymczasowo wypełniają obszar menu Start nad polem wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania są zorganizowane w grupy w zależności od typu znalezionego elementu i jego lokalizacji na komputerze. Mogą na przykład zostać pogrupowane według programów, zadań Panelu sterowania, bibliotek (takich jak Dokumenty lub Obrazy) albo plików. Najbardziej odpowiednie wyniki wyszukiwania dla każdej grupy, ale nie wszystkie, są wyświetlane pod nagłówkiem grupy. Można kliknąć dowolną pozycję, aby otworzyć program lub plik. Można też kliknąć nagłówek grupy, aby zobaczyć pełną listę wyników wyszukiwania dla grupy w Eksploratorze Windows.

Opcje przycisku zasilania

Przycisk Zamknij jest wyświetlany w prawym dolnym rogu menu Start.

Obraz przycisku Zamknij z rozwiniętym menu
Kliknij przycisk strzałki obok przycisku Zamknij, aby wyświetlić więcej opcji.

Po kliknięciu przycisku Zamknij wszystkie otwarte programy zostaną zamknięte, a komputer wyłączony. Można skonfigurować ten przycisk, aby powodował wykonanie innego działania, na przykład przejście komputera w tryb uśpienia lub umożliwienie innemu użytkownikowi zalogowania. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu opcji przycisku zasilania, zobacz temat Prawidłowe wyłączanie komputera.

Co zostało przeniesione?

Niektóre znane przyciski zostały zmienione lub usunięte z menu Start w systemie Windows 7. Można je jednak dodać z powrotem.

  • Przycisk Połącz z umożliwiający uzyskanie dostępu do listy dostępnych sieci został usunięty. Aby zobaczyć listę dostępnych sieci, kliknij ikonę SiećObraz ikony sieci przewodowej w obszarze powiadomień na końcu paska zadań, a następnie kliknij polecenie Otwórz Centrum sieci i udostępniania.
  • Zamiast przycisku Drukarki jest teraz dostępny przycisk Urządzenia i drukarki. Można go kliknąć, aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputera, w tym drukarek, faksów, monitorów i myszy.

  • Przycisk Sieć został usunięty z menu Start, ale jest dostępny w okienku nawigacyjnym Eksploratora Windows. Przycisk Sieć umożliwia wyświetlenie listy wszystkich komputerów połączonych z bieżącą siecią.

  • Przycisk Niedawno używane elementy został usunięty z menu Start, ale niedawno otwarte pliki i programy nadal będą automatycznie wyświetlane na liście szybkiego dostępu w menu Start. Przycisk Niedawno używane elementy można także dodać z powrotem do menu Start.

Można też zauważyć, że opcja klasycznego menu Start powodująca przywrócenie wyglądu i funkcjonalności menu Start znanych z poprzednich wersji systemu Windows nie jest już dostępna w systemie Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu przycisków do menu Start i ich usuwaniu, zobacz Dostosowywanie menu Start.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?