Gdzie znajdę mój klucz produktu systemu Windows?Klucz produktu można znaleźć na obudowie komputera lub na opakowaniu dysku instalacyjnego w pakiecie instalacyjnym systemu Windows.

Nalepka z kluczem produktu wygląda podobnie do tej:

Obraz nalepki z kluczem produktu Windows
Nalepka z kluczem produktu systemu Windows.

Zobacz inne nalepki w trybie online.