Błąd 80070002 usługi Windows Update


Jeśli podczas sprawdzania dostępności aktualizacji zostaje zgłoszony błąd 80070002 usługi Windows Update, należy usunąć tymczasowe pliki aktualizacji, na podstawie których system Windows identyfikuje aktualizacje dla danego komputera. Aby usunąć pliki tymczasowe, zatrzymaj usługę Windows Update, usuń tymczasowe pliki aktualizacji, uruchom ponownie usługę Windows Update, a następnie ponów próbę sprawdzenia dostępności aktualizacji systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Aby zatrzymać usługę Windows Update

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Narzędzia administracyjne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij nagłówek kolumny Nazwa, aby posortować nazwy w odwrotnej kolejności.

 4. Znajdź usługę Windows Update, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

Aby usunąć tymczasowe pliki aktualizacji

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij dwukrotnie lokalny dysk twardy, na którym jest zainstalowany system Windows — na ogół jest to dysk C.

 3. Kliknij dwukrotnie folder Windows, a następnie kliknij dwukrotnie folder SoftwareDistribution.

 4. Kliknij dwukrotnie folder DataStore, aby go otworzyć, a następnie usuń wszystkie pliki i foldery znajdujące się w tym folderze. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 5. Kliknij przycisk Wstecz. W folderze SoftwareDistribution kliknij dwukrotnie folder Download, aby go otworzyć, a następnie usuń wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Aby ponownie uruchomić usługę Windows Update

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Narzędzia administracyjne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij nagłówek kolumny Nazwa, aby posortować nazwy w odwrotnej kolejności.

 4. Znajdź usługę Windows Update, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Zamknij okno Usługi oraz okno Narzędzia administracyjne.

Aby sprawdzić, które aktualizacje są zainstalowane na komputerze

Usunięcie tymczasowych plików aktualizacji pomoże rozwiązać problem, ale spowoduje usunięcie historii w usłudze Windows Update. Pomimo tego można sprawdzić, które aktualizacje są zainstalowane na komputerze, przechodząc do apletu Zainstalowane aktualizacje.

 • Otwórz okno Zainstalowane aktualizacje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Programy i pozycję Programy i funkcje, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

Aby użyć narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu

Jeśli problem nadal występuje mimo wykonania powyższych czynności, ponownie sprawdź dostępność aktualizacji, wykonując poniższe czynności. Jeśli podczas ponownego sprawdzania dostępności aktualizacji oferowana jest możliwość pobrania i uruchomienia narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu, należy z tej możliwości skorzystać. Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu jest oferowane tylko w odniesieniu do komputerów, w przypadku których można rozwiązać istniejące problemy za pomocą tego narzędzia. Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, przejdź na stronę Co to jest narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu? w witrynie systemu Windows w sieci Web.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

Jeśli jest oferowane narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu, ale występuje problem podczas używania usługi Windows Update, można to narzędzie pobrać i uruchomić ręcznie. Należy znać wersję systemu Windows oraz typ używanego systemu.

Aby ręcznie uruchomić narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu

 1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

 2. W obszarze System sprawdź, czy w polu Typ systemu jest wskazana 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows.

 3. Przejdź na stronę Co to jest narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu? w witrynie systemu Windows w sieci Web. Znajdź wersję i typ systemu Windows zainstalowanego na komputerze, a następnie kliknij łącze pobierania Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu.

 4. Po pobraniu narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie sprawdź dostępność aktualizacji.

Jeśli ten błąd nadal występuje, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

 • WindowsUpdate_80070002

 • 0x80070002Potrzebujesz dodatkowej pomocy?