Błąd 80070490 usługi Windows Update


Zgłoszenie błędu 80070490 usługi Windows Update oznacza, że plik wymagany do zainstalowania aktualizacji (manifest CBS) jest uszkodzony.

Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu Windows może naprawić określone usterki, które powodują błąd usługi Windows Update o numerze 80070490. Aby uzyskać więcej informacji o tym narzędziu, przejdź na stronę Co to jest Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu? w witrynie systemu Windows w sieci Web.

Jeśli narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu nie umożliwia rozwiązania problemu, należy naprawić system Windows. Naprawa systemu Windows nie uszkodzi plików osobistych ani programów zainstalowanych na komputerze.

Po zakończeniu naprawy należy ponownie uruchomić usługę Windows Update w celu zainstalowania aktualizacji, które nie znalazły się na instalacyjnym dysku DVD. Aby naprawić system Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie komputer.

 2. Włóż dysk DVD z systemem Windows do stacji dysków komputera. Zaczekaj na uruchomienie Instalatora. Jeśli Instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj poniższe kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz w polu wyszukiwania polecenie Dysk:\setup.exe, gdzie Dysk to litera stacji dysków DVD na danym komputerze, np. D:\setup.exe.

  2. Na liście Programy kliknij pozycję Setup.exe.

 3. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 4. Kliknij opcję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane).

 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz klucz produktu systemu Windows.

 6. W oknie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Uaktualnienie.

 7. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom usługę Windows Update.

Jeśli ten błąd nadal występuje, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

 • WindowsUpdate_80070490

 • 0x80070490Potrzebujesz dodatkowej pomocy?