Windows Update - błąd 80070646 lub 646

Jeśli podczas sprawdzania dostępności aktualizacji wystąpi błąd 80070646 lub 646 związany z usługą Windows Update, oznacza to, że Instalator Windows przestał odpowiadać.

Można uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, które umożliwia automatyczne zdiagnozowanie i usunięcie problemu z Instalatorem Windows, lub można rozwiązać problem ręcznie.

Pokaż wszystkie

Aby rozwiązać problem automatycznie

 1. Kliknij ten przycisk:

  Obraz przycisku Napraw ten problem
  Napraw ten problem

 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom, a następnie wykonaj kroki wyświetlane w kreatorze.

Uwaga

 • Kreator Microsoft Fix it może być dostępny tylko w języku angielskim, ale narzędzie Fix it działa we wszystkich wersjach językowych systemu Windows.

Aby rozwiązać problem ręcznie

Aby rozwiązać problem ręcznie w rejestrze, należy wykonać poniższe kroki.

Ostrzeżenie

 • Ta procedura jest przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych. Jeśli użytkownik obawia się samodzielnie zmieniać ustawienia rejestru, należy poprosić kogoś o pomoc. Niewłaściwe modyfikowanie rejestru może powodować dodatkowe problemy. Przed wprowadzeniem zmian zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Utwórz kopię zapasową rejestru.

 1. Otwórz Edytor rejestru, klikając przycisk Start Obraz przycisku Start, wpisując w polu wyszukiwania polecenie regedit, a następnie naciskając klawisz Enter.‌ Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub podaj potwierdzenie.
 2. W lewym okienku znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

 3. W okienku szczegółów znajdź pozycję AppData. Wartość tego klucza powinna wynosić
  %USERPROFILE%\AppData\Roaming.

 4. Jeśli wartość jest inna niż %USERPROFILE%\AppData\Roaming, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AppData, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.

 5. W polu Dane wartości wpisz %USERPROFILE%\AppData\Roaming, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację. Jeśli problem nadal występuje, powtórz te kroki, ale zamiast podklucza podanego w kroku 2 spróbuj użyć następujących podkluczy rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Kody błędów, których dotyczy ta procedura:

 • WindowsUpdate_80070646

 • 0x80070646

 • WindowsUpdate_646

 • 646

 • WindowsUpdate_00000646