Błąd 800B0001 usługi Windows Update


Wystąpienie błędu 800b0001 usługi Windows Update oznacza, że usługa Windows Update lub usługa Microsoft Update nie może określić dostawcy usług kryptograficznych lub plik wymagany przez usługę Windows Update (nazywany magazynem wykazu) jest uszkodzony. Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu umożliwia wyeliminowanie niektórych przyczyn tego błędu. Aby użyć tego narzędzia, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony sieci Web narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu. W sekcji Informacje dla użytkowników zaawansowanych znajdź informacje o wersji systemu Windows oraz typie systemu komputera, a następnie kliknij łącze, aby pobrać narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu. Aby znaleźć informacje o wersji systemu Windows, zobacz temat Wyświetlanie informacji o komputerze.

 2. Ponownie uruchom usługę Windows Update.

  Uwaga

  • Zwykle skanowanie zajmuje do 15 minut, ale na niektórych komputerach może trwać dłużej. Pasek postępu usługi Windows Update nie jest aktualizowany podczas skanowania, więc może się wydawać, że postęp zatrzymał się na pewien czas w okolicach wartości 60%. Takie zachowanie jest normalne. Skanowanie jest nadal w toku i nie należy anulować aktualizacji.

Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu (skrócona nazwa to CheckSUR) jest programem, który wykonuje jednorazowe skanowanie w poszukiwaniu problemów mogących uniemożliwić zainstalowanie aktualizacji na komputerze. Opisywany problem jest jednym z tych, które program CheckSUR może wykryć i naprawić.

Jeśli w czasie działania narzędzia CheckSUR zostaną wykryte problemy, będą one zarejestrowane w pliku CheckSUR.log znajdującym się w podkatalogu Logs\CBS\ katalogu Windows. W domyślnej instalacji systemu Windows jest to katalog C:\Windows\Logs\CBS.

Jeśli narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu nie umożliwia rozwiązania problemu, należy naprawić system Windows. Naprawa systemu Windows nie uszkodzi plików osobistych ani programów zainstalowanych na komputerze.

Po zakończeniu naprawy należy ponownie uruchomić usługę Windows Update w celu zainstalowania aktualizacji, które nie znalazły się na instalacyjnym dysku DVD. Aby naprawić system Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie programy i uruchom ponownie komputer.

 2. Włóż dysk DVD z systemem Windows do stacji dysków komputera. Zaczekaj na uruchomienie Instalatora. Jeśli Instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj poniższe kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz w polu wyszukiwania polecenie Dysk:\setup.exe, gdzie Dysk to litera stacji dysków DVD na danym komputerze, np. D:\setup.exe.

  2. Na liście Programy kliknij pozycję Setup.exe.

 3. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 4. Kliknij opcję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane).

 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz klucz produktu systemu Windows.

 6. W oknie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Uaktualnienie.

 7. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom usługę Windows Update.

Jeśli ten błąd nadal występuje, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Potrzebujesz dodatkowej pomocy?