Błąd 800B0100 usługi Windows Update


Wystąpienie błędu 800B0100 usługi Windows Update oznacza, że brakuje pliku wymaganego przez usługę Windows Update lub jest on uszkodzony.

Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu ułatwia rozwiązywanie problemów, które mogą uniemożliwiać instalowanie aktualizacji systemu Windows. Błąd 800B0100 usługi Windows Update to jeden z problemów wykrywanych i rozwiązywanych za pomocą tego narzędzia. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego narzędzia, przejdź na stronę Co to jest narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu? w witrynie systemu Windows w sieci Web.

Uwaga

  • Zwykle skanowanie zajmuje do 15 minut, ale na niektórych komputerach może trwać dłużej. Pasek postępu usługi Windows Update nie jest aktualizowany podczas skanowania, więc może się wydawać, że postęp zatrzymał się na pewien czas w okolicach wartości 60%. Takie zachowanie jest normalne. Skanowanie jest nadal w toku i nie należy anulować aktualizacji.

Jeśli w czasie działania narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu zostaną wykryte problemy, będą one zarejestrowane w pliku CheckSUR.log znajdującym się w folderze Logs\CBS\ w folderze Windows. W przypadku instalacji domyślnej systemu Windows jest to katalog C:\Windows\Logs\CBS.

Jeśli ten błąd nadal będzie występował, użyj tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web lub przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web w celu uzyskania pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

  • WindowsUpdate_800B0100

  • 0x800B0100

  • WindowsUpdate_dt000Potrzebujesz dodatkowej pomocy?