Sieci bezprzewodowe: często zadawane pytania


Sieć może obejmować tylko jeden komputer podłączony do Internetu lub dwa i większą liczbę komputerów połączonych ze sobą (i również z Internetem). W sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) komputery są połączone za pośrednictwem sygnałów radiowych, a nie przewodów czy kabli. Zaletami sieci bezprzewodowych są mobilność i brak nieładnych kabli. Wadą może być wolniejsze połączenie niż w przypadku sieci przewodowej oraz podatność na zakłócenia generowane przez inne urządzenia bezprzewodowe, na przykład telefony.

Poniżej podano odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące sieci bezprzewodowych.

Pokaż wszystkie

Jakie wyróżniamy typy technologii sieci bezprzewodowych?

Obecnie są dostępne cztery opcje: 802.11b, 802.11a, 802.11g oraz 802.11n. W poniższej tabeli porównano te technologie.

Uwaga

 • Podane szybkości transferu są teoretycznie osiągalne w idealnych warunkach. Jednak ze względu na różnice dotyczące sprzętu, serwerów sieci Web, warunków ruchu sieciowego itp. niekoniecznie będą one osiągane w normalnych warunkach.

802.11b

Szybkość

Do 11 megabitów na sekundę (Mb/s)

Zalety
 • Duży zasięg sygnału

Wady
 • Najmniejsza szybkość transmisji

 • Najmniejsza liczba jednocześnie obsługiwanych użytkowników

 • Użycie częstotliwości 2,4 gigaherca (GHz) (tę samą, co wiele kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych i innych urządzeń), co może być przyczyną zakłóceń

802.11a

Szybkość

Do 54 Mb/s

Zalety
 • Możliwość jednoczesnej obsługi większej liczby użytkowników

 • Użycie częstotliwości 5 GHz, a przez to mniejsza podatność na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń

Wady
 • Mniejszy zasięg sygnału, łatwiej tłumionego przez ściany lub inne przeszkody

 • Brak zgodności z kartami sieciowymi, routerami i punktami dostępu typu 802.11b

802.11g

Szybkość

Do 54 Mb/s

Zalety
 • Szybkość transmisji porównywalna z technologią 802.11a w optymalnych warunkach

 • Możliwość jednoczesnej obsługi większej liczby użytkowników

 • Duży zasięg sygnału, odporność na tłumienie

 • Zgodność z kartami sieciowymi, routerami i punktami dostępu typu 802.11b

Wady
 • Użycie częstotliwości 2,4 GHz, co powoduje takie same problemy z zakłóceniami, jak w przypadku sieci 802.11b

802.11n

Szybkość

W zależności od liczby strumieni danych obsługiwanych przez sprzęt w standardzie 802.11n maksymalna szybkość transferu danych może teoretycznie osiągnąć 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s lub 600 Mb/s.

Zalety
 • Największa szybkość transmisji

 • Używa kilku sygnałów i anten w celu zwiększenia szybkości

 • Możliwość jednoczesnej obsługi większej liczby użytkowników

 • Największy zasięg sygnału, odporność na tłumienie

 • Odporny na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń

 • Używa częstotliwości 2,4 GHz lub 5,0 GHz

 • W przypadku używania częstotliwości 2,4 GHz zgodny z kartami sieciowymi, routerami i punktami dostępu typu 802.11g

Wady
 • Użycie częstotliwości 2,4 GHz może spowodować takie same problemy z zakłóceniami, jak w przypadku sieci 802.11b

 • Ten protokół nie jest jeszcze zatwierdzony i niektóre wymagania mogą ulec zmianie

Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jedną kartę sieci bezprzewodowej lub jeśli karta sieciowa obsługuje więcej niż jeden standard, dla każdego połączenia sieciowego można określić kartę sieciową lub używany standard. Na przykład jeśli komputer jest używany do przesyłania strumieniowego multimediów do innych komputerów w sieci, powinien być skonfigurowany do obsługi połączenia typu 802.11a lub 802.11n, o ile jest dostępne, ponieważ zapewni to szybszy transfer danych przy oglądaniu filmów czy słuchaniu muzyki.

W jakie elementy sprzętowe musi być wyposażony komputer, aby mógł się łączyć z siecią bezprzewodową?

Komputer musi być wyposażony w wewnętrzną lub zewnętrzną bezprzewodową kartę sieciową. Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

  Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych w komputerze kart sieciowych.

Jaka jest moc sygnału bezprzewodowego?

Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych będzie widoczny symbol Obraz ikony siły sygnału bezprzewodowego, wskazujący moc sygnału każdej sieci. Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał. Silny sygnał (pięć pasków) zwykle oznacza, że komputer jest blisko sieci i że nie występują zakłócenia. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy łączyć się z siecią o najsilniejszym sygnale. Jeśli jednak sieć niezabezpieczona ma sygnał silniejszy niż sieć zabezpieczona, z uwagi na bezpieczeństwo danych lepiej jest połączyć się z siecią zabezpieczoną (ale z taką siecią mogą się łączyć tylko jej autoryzowani użytkownicy). Aby zwiększyć siłę sygnału, można przenieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu sieci bezprzewodowej albo przenieść router lub punkt dostępu dalej od źródeł zakłóceń, np. ścian murowanych lub zawierających metalowe belki. Aby wyświetlić listę dostępnych sieci bezprzewodowych, wykonaj następujące czynności:
 • Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

Jakie niebezpieczeństwa niesie z sobą łączenie się z publiczną siecią bezprzewodową?

Publiczne sieci bezprzewodowe są wygodne, ale jeśli nie są właściwie zabezpieczone, łączenie się z nimi może być ryzykowne. W miarę możliwości należy łączyć się z sieciami wymagającymi klucza zabezpieczeń sieciowych lub zabezpieczonych w inny sposób, na przykład certyfikatem. Informacje są przesyłane w takich sieciach w postaci szyfrowanej, co może pomóc w chronieniu komputera przed nieautoryzowanym dostępem. Na liście dostępnych sieci bezprzewodowych każda niezabezpieczona sieć jest oznaczona etykietą. W przypadku podłączenia do sieci bez zabezpieczeń należy zachować ostrożność, ponieważ osoba z odpowiednimi narzędziami może zobaczyć wszystkie wykonywane czynności, a w konsekwencji odwiedzane witryny sieci Web, wysyłane i otrzymywane pliki oraz nazwy użytkownika i hasła. Nie należy wysyłać i otrzymywać dokumentów ani odwiedzać witryn zawierających dane osobowe, na przykład dane bankowe, gdy komputer jest połączony z niezabezpieczoną siecią.

Jak znaleźć sieć bezprzewodową, której nie ma na liście dostępnych sieci?

Jeśli już wcześniej łączono się z tą siecią, należy upewnić się, że komputer jest w zasięgu sieci, router lub punkt dostępu jest włączony (jeśli użytkownik ma fizyczny dostęp do routera lub punktu dostępu) oraz że przełącznik sieci bezprzewodowej w komputerze jest włączony. (Nie wszystkie komputery mają przełącznik; jeśli komputer ma przełącznik, zwykle jest on umieszczony z przodu lub z boku.) Jeśli wcześniej nie łączono się z tą siecią, emisja może być wyłączona, co powoduje konieczność ręcznego dodania sieci. Aby dodać sieć, która nie prowadzi emisji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz bezprzewodowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi.

 2. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij pozycję Ręcznie utwórz profil sieciowy.

 3. Wpisz informacje o sieci.

 4. Jeżeli chcesz, aby system Windows automatycznie łączył się z tą siecią zawsze, gdy znajduje się w zasięgu, zaznacz pole wyboru Uruchom to połączenie automatycznie.

 5. Zaznacz pole wyboru Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Uwaga

  • Wybranie tej opcji spowoduje narażenie prywatności komputera na ryzyko. Brak skonfigurowanych sieci ukrytych uniemożliwia rozgłaszanie przez komputer swojej lokalizacji i w ten sposób zwiększa zabezpieczenia komputera.

Sieć zostanie dodana do listy sieci i można będzie się z nią łączyć, gdy komputer będzie się znajdował w jej zasięgu. Aby połączyć się z siecią, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

 2. Kliknij pozycję Sieć bez nazwy, a następnie wpisz informacje o sieci.

  Sieć zostanie dodana do listy sieci i w przyszłości będzie się z nią można łączyć, gdy komputer będzie się znajdował w jej zasięgu.

Dlaczego muszę kopiować ustawienia sieci bezprzewodowej na inne komputery i urządzenia w sieci?

Inne komputery i urządzenia w sieci muszą wiedzieć, jak komunikować się z routerem sieci bezprzewodowej, aby wysyłać i otrzymywać informacje przez sieć. Każdy komputer lub urządzenie musi mieć określone takie ustawienia, jak nazwa sieci oraz klucz zabezpieczeń sieciowych, które umożliwią komunikację z routerem.

Czy mogę używać inny program niż system Windows do zarządzania połączeniami z sieciami bezprzewodowymi?

Tak. Pomimo że w systemie Windows automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć, instalując inny program i używając go. Do wielu kart sieciowych dołączane jest oprogramowanie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Jeśli do zarządzania połączeniami z sieciami bezprzewodowymi jest używany inny program, a chcesz zamiast niego użyć systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz lub zablokuj inny program.

 2. Otwórz okno wiersza polecenia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Wiersz polecenia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Wiersz polecenia.

 3. Wpisz netsh wlan show settings.

  Jeśli automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej jest wyłączona, zostanie wyświetlony komunikat Logika autokonfiguracji jest wyłączona dla interfejsu „nazwa interfejsu.

 4. Aby włączyć automatyczną konfigurację, wpisz ciąg set autoconfig enabled=yes interface="nazwa interfejsu".Potrzebujesz dodatkowej pomocy?