Praca z plikami w witrynie FTP


Jeśli zachodzi potrzeba przekazania plików do witryny FTP, ich usunięcia lub zmiany struktury folderów witryny, do otwarcia witryny FTP lepiej użyć Eksploratora Windows. Jeśli zachodzi potrzeba otwierania witryn FTP i pobierania z nich plików, można używać programu Internet Explorer. Aby utworzyć skrót do witryny FTP umożliwiający automatyczne otwieranie witryny w Eksploratorze Windows, należy wykonać następujące czynności:

Aby utworzyć skrót umożliwiający otwarcie witryny FTP w Eksploratorze Windows

  1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu, a następnie kliknij polecenie Dodaj lokalizację sieciową.

  3. Spowoduje to wyświetlenie Kreatora dodawania połączenia sieciowego. Kliknij przycisk Dalej.

  4. W kreatorze zaznacz opcję Wybierz niestandardową lokalizację sieciową, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Wprowadź pełną nazwę witryny FTP (z FTP:// na początku nazwy), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Jeśli ma być używana nazwa i hasło, wyczyść pole wyboru Zaloguj anonimowo. Wpisz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  7. Nazwa skrótu jest domyślnie taka sama jak adres FTP. Aby nazwać skrót inaczej, wpisz żądaną nazwę w polu Wpisz nazwę tej lokalizacji sieciowej. Kliknij przycisk Dalej.

  8. Jeśli witryna FTP nie ma być otwierana po zakończeniu konfigurowania skrótu, wyczyść pole wyboru Otwórz tę lokalizację sieciową po kliknięciu przycisku Zakończ. Kliknij przycisk Zakończ. Skrót do witryny FTP zostanie wyświetlony w folderze Komputer. Skrót można przenieść na pulpit, aby ułatwić jego późniejsze znalezienie.

Uwagi

  • Podczas pierwszego łączenia się z witryną FTP użytkownik zostanie poproszony o hasło. Jeśli system Windows ma zapamiętać hasło i w przyszłości łączyć użytkownika bezpośrednio z witryną, należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz hasło.

  • W programie Windows Explorer można otwierać witryny FTP, nawet jeśli program Internet Explorer nie jest domyślną przeglądarką sieci Web.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?