Nagrywanie dysku CD lub DVD w Eksploratorze Windows

Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę dysków CD lub DVD, można kopiować pliki na zapisywalne dyski. Ten proces jest nazywany nagrywaniem dysku. System Windows nagrywa dyski przy użyciu formatu aktywnego systemu plików lub formatu zarządzanego w zależności od wybranego formatu dysku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyboru formatu przy nagrywaniu dysku, zobacz temat Którego formatu dysku CD lub DVD użyć?

Obraz przycisku Odtwórz Obejrzyj film wideo: Video: Burning a CD (4:14)

W następnych procedurach wyjaśniono sposób używania Eksploratora Windows do nagrywania dysku z danymi (typ dysku przydatny do przechowywania, archiwizowania i udostępniania plików na innych komputerach i urządzeniach). Aby utworzyć dysk innego typu, taki jak dysk DVD-Video (do odtwarzania w zwykłym odtwarzaczu DVD) lub CD audio (do odtwarzania w zwykłym odtwarzaczu CD), należy użyć innego programu lub funkcji systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Aby nagrać dysk przy użyciu formatu Live File System

Aktywny system plików należy wybrać w przypadku nagrywania dysku z danymi, który będzie używany w komputerze z systemem Windows XP lub nowszym.

 1. Włóż do nagrywarki CD, DVD lub Blu-ray dysk zapisywalny, taki jak dysk CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD+RW.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Autoodtwarzanie kliknij opcję Nagraj pliki na dysku przy użyciu Eksploratora Windows.

  Jeśli okno dialogowe Autoodtwarzanie nie zostanie wyświetlone, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie nagrywarkę dysków.
 3. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku wpisz w polu Tytuł dysku nazwę dysku, kliknij opcję Jak dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  To jest opcja służąca do nagrywania dysku z zastosowaniem aktywnego systemu plików. Formatowanie dysku może potrwać kilka minut. Po zakończeniu formatowania zostanie otwarty pusty folder dysku.

 4. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz nagrać, a następnie przeciągnij pliki do pustego folderu dysku.

  Aby zaznaczyć więcej niż jeden element, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pliki, które chcesz nagrać.

  Podczas przeciągania plików do folderu dysku są one automatycznie kopiowane na dysk.

  Ilustracja przedstawiająca kopiowanie plików do folderu na dysku przez przeciąganie
  Pliki (lub całe foldery) można kopiować do folderu dysku, przeciągając je na ikonę dysku lub do otwartego folderu dysku
 5. Po skopiowaniu plików i folderów może zajść potrzeba zamknięcia sesji dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zamykanie lub finalizowanie dysku CD lub DVD.

Porada

 • Zamiast przeciągania i upuszczania plików w opisany powyżej sposób można zaznaczyć pliki do nagrania w Eksploratorze Windows, kliknąć jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy, wskazać polecenie Wyślij do, a następnie kliknąć stację nagrywarki dysków.

Aby nagrać dysk przy użyciu opcji Format zarządzany

Format zarządzany należy wybrać, jeśli jest potrzebny dysk, którego będzie można używać na dowolnym komputerze lub w innych urządzeniach elektronicznych, takich jak odtwarzacze CD, DVD czy Blu-ray, umożliwiających odtwarzanie cyfrowych plików muzycznych, zdjęć lub plików wideo.

 1. Włóż do nagrywarki CD, DVD lub Blu-ray dysk zapisywalny, taki jak dysk CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD+RW.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Autoodtwarzanie kliknij opcję Nagraj pliki na dysku przy użyciu Eksploratora Windows.

  Jeśli okno dialogowe Autoodtwarzanie nie zostanie wyświetlone, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie nagrywarkę dysków.
 3. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku wpisz w polu Tytuł dysku nazwę dysku, kliknij opcję Używając odtwarzacza dysków CD/DVD, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz nagrać, a następnie przeciągnij pliki do pustego folderu dysku.

  Aby zaznaczyć więcej niż jeden element, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij pliki, które chcesz nagrać.

 5. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Nagraj na dysku, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

  Wybrane pliki zostaną skopiowane na dysk. Po zakończeniu nagrywania zostanie otwarta taca nagrywarki, tak aby można było wyjąć dysk. Dysk może być używany w innym komputerze bądź odtwarzaczu CD lub DVD. Sesja dysku jest już zamknięta.

Uwagi

 • Aby można było nagrać dysk w formacie zarządzanym, na twardym dysku może być potrzebna ilość wolnego miejsca równa dwukrotnej pojemności dysku. Typowy dysk CD ma pojemność 650 MB. Typowy dysk DVD ma pojemność około 4,38 GB. Typowy dysk Blu-ray ma pojemność około 23 GB.

 • Dysk w formacie zarządzanym zostanie nagrany szybciej i będzie to wymagać mniej wolnego miejsca na dysku twardym, jeśli nagrywane pliki i foldery będą przechowywane na tym samym dysku co lokalizacja folderu tymczasowego (zazwyczaj C:\) i będzie on sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS.

 • Zamiast przeciągania i upuszczania plików w opisany powyżej sposób można zaznaczyć pliki do nagrania w Eksploratorze Windows, kliknąć jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy, wskazać polecenie Wyślij do, a następnie kliknąć stację nagrywarki dysków.

 • Jeśli postanowisz nie nagrywać plików na dysku, możesz usunąć pliki tymczasowe, aby odzyskać miejsce na dysku twardym. Aby usunąć pliki tymczasowe, otwórz folder dysku, a następnie na pasku narzędzi kliknij przycisk Usuń pliki tymczasowe.

 • Eksplorator Windows może nieprawidłowo podawać ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku DVD-RW lub DVD+RW.