Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów

Problemy z komputerem można rozwiązać, sprawdzając dysk lub dyski pod kątem błędów. Na przykład można sprawdzić główny dysk twardy komputera, aby usunąć niektóre problemy z wydajnością, lub zewnętrzny dysk twardy, jeśli nie działa prawidłowo.

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Narzędzia, a następnie w obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Aby automatycznie naprawić problemy z plikami i folderami wykryte podczas skanowania, zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików. W przeciwnym razie sprawdzenie dysku spowoduje zgłoszenie problemów, ale nie zostaną one rozwiązane.

  Aby przeprowadzić dokładne sprawdzanie, zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory. W tym rodzaju skanowania podejmowana jest próba znalezienia i naprawienia błędów fizycznych na samym dysku i proces ten może potrwać znacznie dłużej.

  Aby sprawdzić zarówno błędy systemu plików, jak i błędy fizyczne, zaznacz oba pola wyboru - Automatycznie napraw błędy systemu plików oraz Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.

 4. Kliknij przycisk Start.

W zależności od rozmiaru dysku sprawdzanie może potrwać kilka minut. Aby uzyskać optymalne wyniki, podczas sprawdzania błędów nie należy korzystać z komputera do innych zadań.

Uwaga

 • Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików dla dysku, który jest w użyciu (na przykład dla partycji zawierającej system Windows), spowoduje wyświetlenie monitu o przełożenie sprawdzania do następnego uruchomienia komputera.