Zarządzanie plikami cookie w programie Internet Explorer 9

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi przez witryny sieci Web na komputerze użytkownika. Są w nich przechowywane informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając witrynom sieci Web zapamiętanie preferencji użytkownika lub nie każąc mu logować się za każdym razem, gdy je odwiedza. Jednak niektóre pliki cookie mogą stanowić zagrożenie dla prywatności przez śledzenie odwiedzanych witryn.

Pliki cookie zapisane na komputerze można w każdej chwili usunąć. Ponadto można zmienić ustawienia prywatności, tak aby witryny sieci Web nie mogły zapisywać plików cookie na komputerze.

Aby usunąć pliki cookie

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Bezpieczeństwo, a następnie kliknij polecenie Usuń historię przeglądania.
 3. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga

 • Usunięcie wszystkich plików cookie może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

Pokaż wszystkie

Aby wszystkie pliki cookie były zablokowane lub dozwolone

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

Uwaga

 • Zablokowanie wszystkich plików cookie może pomóc w ochronie prywatności, ale może ograniczyć jakość korzystania z niektórych witryn sieci Web. Można zacząć od zablokowania wszystkich plików cookie, a następnie zezwalać na nie w razie potrzeby zaufanym witrynom.

Aby pliki cookie były zablokowane lub dozwolone zależnie od typu

Zamiast wybierać poszczególne witryny, których pliki cookie mają być blokowane lub dozwolone, można określić ogólne typy plików cookie, które będą dopuszczane. Można na przykład zezwolić na pliki cookie z witryn sieci Web, które opublikowały zasady prywatności, lub zablokować te pliki z witryn przechowujących informacje osobiste użytkownika bez jego zgody.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, ustaw suwak na pożądanym poziomie prywatności, a następnie kliknij przycisk OK.

  W następstwie przesuwania suwaka w programie Internet Explorer wyświetlany jest opis typów plików cookie, które są blokowane lub dozwolone na wskazywanym poziomie prywatności.

Aby pliki cookie z określonych witryn sieci Web były blokowane lub dozwolone

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie ustaw suwak w położeniu pomiędzy dolną a górną pozycją, aby nie wszystkie pliki cookie były blokowane lub dozwolone.

 4. Kliknij przycisk Witryny.

 5. W polu Adres witryny sieci Web wpisz adres witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zablokuj lub Zezwalaj.

  Podczas wpisywania adresu zostanie wyświetlona lista stron sieci Web odwiedzonych przez użytkownika. Można kliknąć element z tej listy, aby wyświetlić go w polu Adres witryny sieci Web.

 6. Powtórz krok 5 dla każdej witryny sieci Web, która ma być blokowana lub dopuszczana. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 7. Ustaw suwak z powrotem w położeniu, w którym się pierwotnie znajdował, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wyświetlić raport o prywatności strony sieci Web

Raport prywatności strony sieci Web zawiera informacje o witrynach, których zawartość znajduje się na stronie, oraz o plikach cookie zapisywanych na komputerze po odwiedzeniu strony.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Bezpieczeństwo, a następnie kliknij polecenie Zasady prywatności strony sieci Web.

Uwaga