Zarządzanie przechowywanymi hasłami, certyfikatami i innymi poświadczeniami

Poświadczenia zapisane na komputerze dla potrzeb logowania do witryn sieci Web lub innych komputerów w sieci można usunąć lub zmienić. Aby uzyskać więcej informacji o przechowywanych poświadczeniach, zobacz temat Przechowywanie haseł, certyfikatów i innych poświadczeń do logowania automatycznego.

  1. Otwórz okno Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania i pozycję Konta użytkowników i Filtr rodzinny (lub klikając opcję Konta użytkowników, jeśli komputer jest przyłączony do domeny), a następnie klikając pozycję Konta użytkowników.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Zarządzaj poświadczeniami.

  3. Kliknij magazyn zawierający poświadczenia, którymi chcesz zarządzać.

  4. Zaznacz poświadczenie, którym chcesz zarządzać.

  5. Kliknij przycisk Edytuj, wprowadź żądane zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.