Przywracanie ustawień oraz plików systemowych

Funkcja Przywracanie systemu służy do przywracania plików systemowych komputera do ich wcześniejszego stanu. Zwykle przywraca się komputer do punktu przywracania utworzonego bezpośrednio przed datą i godziną pojawienia się problemów. Opisy punktów przywracania, które zostały utworzone automatycznie, odpowiadają nazwie zdarzenia, na przykład zainstalowaniu aktualizacji przez usługę Windows Update. Funkcja Przywracanie systemu przywraca komputer do stanu, w którym znajdował się w chwili reprezentowanej przez wybrany punkt przywracania. Aby dowiedzieć się, jak działa funkcja Przywracanie systemu, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?.

Aby przywrócić ustawienia i pliki systemowe przy użyciu zalecanego punktu przywracania

 1. Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij opcję Zalecane przywracanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie ma zalecanego punktu przywracania, wykonaj poniższe kroki, aby wybrać określony punkt przywracania.

 3. Zweryfikuj punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby przywrócić ustawienia i pliki systemowe przy użyciu określonego punktu przywracania

 1. Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli istnieje zalecany punkt przywracania, kliknij opcję Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Jeśli nie ma zalecanego punktu przywracania, kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij żądany punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Aby wyświetlić programy i sterowniki, na które operacja będzie mieć wpływ (mogą się wśród nich znaleźć programy, które zostaną usunięte), kliknij opcję Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

 4. Zweryfikuj punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.