Wyświetlanie, wstrzymywanie i anulowanie drukowania

Rozpoczętą operację drukowania dokumentu lub zdjęcia można wstrzymać lub anulować za pośrednictwem kolejki wydruku.

W kolejce wydruku są widoczne zadania drukowane lub oczekujące na wydrukowanie. Wyświetlane są również inne przydatne informacje, takie jak stan drukowania, liczba stron pozostałych do wydrukowania oraz kto i co drukuje.

Ten film wideo prezentuje sposób wstrzymywania lub anulowania drukowania (1:33)
Ten film wideo prezentuje sposób anulowania wszystkich zadań drukowania (1:46)

Sprawdzanie, co jest drukowane

W kolejce wydruku można sprawdzić, co jest drukowane lub oczekuje na wydrukowanie. Dokumenty z początku listy będą drukowane jako pierwsze.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

Porada

 • Aby szybko wyświetlić kolejkę wydruku, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki Obraz ikony drukarki w obszarze powiadomień w obszarze powiadomień.

Anulowanie drukowania

Jeśli rozpoczęto drukowanie zadania przez pomyłkę, można je anulować, nawet jeśli jest już wykonywane.

Aby anulować drukowanie jednego dokumentu

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument oczekujący na wydrukowanie, kliknij polecenie Anuluj, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

Aby anulować wszystkie zadania drukowania

Aby anulować drukowanie wszystkich oczekujących dokumentów, należy mieć uprawnienie do zarządzania dokumentami na drukarce.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij menu Drukarka, kliknij polecenie Anuluj wszystkie dokumenty, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić. Dokument drukowany w danym momencie może zostać wydrukowany do końca, ale wydruk pozostałych dokumentów zostanie anulowany.

Uwaga

 • Aby wyświetlić swoje uprawnienia do drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki, kliknij polecenie Właściwości drukarki, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika. Jeśli używasz komputera przyłączonego do domeny, uprawnienia do drukarki mogą być kontrolowane przez administratora.

Wstrzymywanie drukowania

Zadania drukowania w kolejce można wstrzymywać i wznawiać - pojedynczo lub po kilka naraz.

Aby wstrzymać lub wznowić drukowanie jednego dokumentu

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument oczekujący na wydrukowanie, a następnie kliknij polecenie Wstrzymaj lub Wznów.

Aby wstrzymać lub wznowić drukowanie wszystkich dokumentów

Aby wstrzymać drukowanie dokumentu innego użytkownika, należy mieć odpowiednie uprawnienie.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij menu Drukarka, a następnie kliknij polecenie Wstrzymaj drukowanie. Aby wznowić drukowanie, ponownie kliknij polecenie Wstrzymaj drukowanie.

Uwaga

 • Aby wyświetlić swoje uprawnienia do drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę używanej drukarki, kliknij polecenie Właściwości drukarki, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika. Jeśli używasz komputera przyłączonego do domeny, uprawnienia do drukarki mogą być kontrolowane przez administratora.

Ponowne uruchamianie drukowania

Jeśli nagle użytkownik zda sobie sprawę, że drukuje przy użyciu atramentu o niewłaściwym kolorze lub na papierze o niewłaściwym rozmiarze, może rozpocząć drukowanie od początku.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, który chcesz ponownie wydrukować, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Zmienianie kolejności w kolejce wydruku

Jeśli jest drukowanych wiele dokumentów, można zmienić kolejność ich drukowania.

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Otwórz kolejkę wydruku, wybierając ikonę drukarki, a następnie klikając polecenie Zobacz, co jest drukowane na pasku poleceń.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, którego kolejność chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Kliknij kartę Ogólne, przeciągnij kartę Priorytet w lewo lub w prawo, aby zmienić kolejność wydruku, a następnie kliknij przycisk OK. (Dokumenty o wyższym priorytecie są drukowane wcześniej).