Zasady zachowania poufności informacji w systemie Windows 7


Najważniejsze informacje dotyczące prywatności w systemie Windows 7

Ostatnia aktualizacja: luty 2011 r.

Niniejsze najważniejsze informacje związane z pełną wersją Zasad zachowania poufności informacji w systemie Windows 7 mają na celu wyjaśnienie w ogólny sposób niektórych sposobów gromadzenia i używania danych w systemie Windows 7 i wszystkich dodatkach Service Pack dla systemu Windows 7. W niniejszym dokumencie omówiono funkcje, które łączą się z Internetem. Nie zawiera on jednak pełnej listy takich funkcji. Nie dotyczy też innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft dostępnych w trybie online lub offline.

Prywatność i zabezpieczenia w trybie online: często zadawane pytania

Dla administratorów: szczegółowe informacje dotyczące zarządzania danymi w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows 7.

Informacje osobiste

  • Podczas korzystania z niektórych funkcji systemu Windows 7 użytkownik może zostać poproszony o zgodę na zebranie lub użycie informacji osobistych. Dodatkowe informacje o tych funkcjach i sposobach używania informacji osobistych opisano w pełnej wersji Zasad zachowania poufności informacji w systemie Windows 7.

  • Niektóre funkcje systemu Windows 7 umożliwiają udostępnianie przez Internet informacji osobistych za zgodą użytkownika.

  • W trakcie rejestrowania używanego oprogramowania użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji osobistych.

  • Dodatkowe informacje szczegółowe

Możliwości wyboru

Wykorzystywanie informacji

  • Zebrane informacje służą do włączenia używanych funkcji lub udostępnienia wybranych przez Ciebie usług. Są również używane do doskonalenia produktów i usług firmy Microsoft. Aby móc lepiej świadczyć swoje usługi, firma Microsoft udostępnia czasami informacje innym firmom, które działają w jej imieniu. Dostęp do tych informacji uzyskują wyłącznie firmy, które ich potrzebują z racji prowadzonej działalności. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto obowiązuje je zakaz używania tych danych do jakichkolwiek innych celów.

  • Dodatkowe informacje szczegółowe

Ważne informacje

  • Windows 7 wymaga aktywacji, co ma na celu ograniczenie piractwa komputerowego i zapewnienie naszym klientom oprogramowania o oczekiwanej jakości. Microsoft nie używa informacji zebranych podczas aktywacji do identyfikowania użytkownika ani do kontaktowania się z nim.

  • Pełna wersja Zasad zachowania poufności informacji w systemie Windows 7 zawiera łącza do informacji uzupełniających związanych z konkretnymi funkcjami systemu Windows 7.

  • Więcej informacji o sposobach ochrony komputera, informacji osobistych oraz rodziny podczas pracy w trybie online można znaleźć na stronie zasobów dotyczących bezpieczeństwa w trybie online.

Kontakt z firmą Microsoft

Więcej informacji na temat procedur firmy Microsoft dotyczących zachowania poufności informacji zawiera pełna wersja Zasad zachowania poufności informacji w systemie Windows 7. Można też napisać do firmy Microsoft, korzystając z formularza internetowego.