Puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură Internet Explorer pentru a executa rapid multe activități diferite sau pentru a lucra fără mouse. Nu toate comenzile rapide de la tastatură funcționează atât în Internet Explorer, cât și în Internet Explorer pentru desktop.

Cele mai importante comenzi rapide de la tastatură

Pentru a face aceastaApăsați înInternet Explorer 11Apăsați înInternet Explorer pentru desktop
Pentru a face aceasta

Adăugarea site-ului curent la preferințe

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+D

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+D

Pentru a face aceasta

Închiderea filei

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+W

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+W

Pentru a face aceasta

Deplasare la pagina de pornire

Apăsați înInternet Explorer 11

(Indisponibil)

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Alt+Home

Pentru a face aceasta

Ștergerea istoricului de navigare

Apăsați înInternet Explorer 11

(Indisponibil)

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Shift+Delete

Pentru a face aceasta

Obținere Ajutor și asistență

Apăsați înInternet Explorer 11

F1

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

F1

Pentru a face aceasta

Deschiderea istoricului de navigare

Apăsați înInternet Explorer 11

(Indisponibil)

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+H

Pentru a face aceasta

Deschiderea unei file noi

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+T

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+T

Pentru a face aceasta

Deschiderea unei ferestre noi Navigare InPrivate

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Shift+P

Pentru a face aceasta

Imprimarea paginii curente

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+P

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+P

Pentru a face aceasta

Reîmprospătarea paginii

Apăsați înInternet Explorer 11

F5

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

F5

Pentru a face aceasta

Comutarea între file

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Tab

Pentru a face aceasta

Vizualizarea comenzilor aplicațiilor (bara de adrese, site-uri frecvente etc.)

Apăsați înInternet Explorer 11

Alt+D

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

(Indisponibil)

Pentru a face aceasta

Vizualizarea descărcărilor

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+J

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+J

Căutarea

Pentru a face aceastaApăsați înInternet Explorer 11Apăsați înInternet Explorer pentru desktop
Pentru a face aceasta

Deschiderea unei interogări de căutare în bara de adrese

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+E

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+E

Pentru a face aceasta

Deschiderea unei interogări de căutare într-o filă nouă

Apăsați înInternet Explorer 11

(indisponibil)

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Alt+Enter

Pentru a face aceasta

Deschiderea barei Adresă (pentru a vizualiza istoricul, preferințele și furnizorii de căutare)

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Săgeată în jos

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Săgeată în jos

Pentru a face aceasta

Căutarea utilizând textul copiat

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Shift+L

Zoom

Pentru a face aceastaApăsați înInternet Explorer 11Apăsați înInternet Explorer pentru desktop
Pentru a face aceasta

Mărire (+10%)

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Semnul plus

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Semnul plus

Pentru a face aceasta

Micșorare (-10%)

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+Semnul minus

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+Semnul minus

Pentru a face aceasta

Zoom la 100%

Apăsați înInternet Explorer 11

Ctrl+0

Apăsați înInternet Explorer pentru desktop

Ctrl+0

Comenzi rapide pentru Internet Explorer pentru desktop

Aceste comenzi rapide vor funcționa doar în browserul desktop.

Afișare totală

Bara Adresă

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Adăugați www. la început și .com la sfârșitul textului tastat în bara Adresă

Apăsați această tastă

Ctrl+Enter

Pentru a face aceasta

Afișarea unei liste de adrese pe care le-ați tastat

Apăsați această tastă

F4

Pentru a face aceasta

În bara Adresă, mutați cursorul la stânga, spre următoarea pauză din propoziție

Apăsați această tastă

Ctrl+Săgeată la stânga

Pentru a face aceasta

În bara Adresă, mutați cursorul la dreapta, spre următoarea pauză din propoziție

Apăsați această tastă

Ctrl+Săgeată la dreapta

Pentru a face aceasta

Mutare înapoi în lista de potriviri Completare automată

Apăsați această tastă

Săgeată în jos

Pentru a face aceasta

Mutare înainte în lista de potriviri Completare automată

Apăsați această tastă

Săgeată în sus

Pentru a face aceasta

Selectarea textului din bara Adresă

Apăsați această tastă

Alt+D

Navigare

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Activarea unui link selectat

Apăsați această tastă

Enter

Pentru a face aceasta

Afișarea unui meniu de comenzi rapide pentru un link

Apăsați această tastă

Shift+F10

Pentru a face aceasta

Găsiți ceva pe această pagină

Apăsați această tastă

Ctrl+F

Pentru a face aceasta

Deplasare la pagina de pornire

Apăsați această tastă

Alt+Home

Pentru a face aceasta

Deplasare la pagina următoare

Apăsați această tastă

Alt+Săgeată la dreapta

Pentru a face aceasta

Deplasare la pagina anterioară

Apăsați această tastă

Backspace sau Alt+Săgeată la stânga

Pentru a face aceasta

Mutare înainte prin elemente într-o pagină web (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

Apăsați această tastă

Ctrl+Shift+Tab

Pentru a face aceasta

Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină web (funcționează numai dacă este dezactivată navigarea cu file)

Apăsați această tastă

Ctrl+Tab sau F6

Pentru a face aceasta

Mutare la începutul unui document

Apăsați această tastă

Home

Pentru a face aceasta

Mutare la sfârșitul unui document

Apăsați această tastă

End

Pentru a face aceasta

Deschiderea unui document nou în Internet Explorer

Apăsați această tastă

Ctrl+O

Pentru a face aceasta

Deschiderea unei ferestre noi

Apăsați această tastă

Ctrl+N

Pentru a face aceasta

Salvarea paginii curente

Apăsați această tastă

Ctrl+S

Pentru a face aceasta

Defilare spre începutul unui document

Apăsați această tastă

Săgeată în sus

Pentru a face aceasta

Defilare spre sfârșitul unui document

Apăsați această tastă

Săgeată în jos

Pentru a face aceasta

Oprirea descărcării unei pagini

Apăsați această tastă

Esc

Pentru a face aceasta

Comutați între vizualizarea în ecran complet și vizualizările obișnuite

Apăsați această tastă

F11

Pentru a face aceasta

Pornirea navigării cu cursorul

Apăsați această tastă

F7

Clipboard

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Copierea elementelor selectate în Clipboard

Apăsați această tastă

Ctrl+C

Pentru a face aceasta

Decuparea elementelor selectate și copierea lor în Clipboard

Apăsați această tastă

Ctrl+X

Pentru a face aceasta

Lipirea elementelor selectate din Clipboard

Apăsați această tastă

Ctrl+V

Pentru a face aceasta

Selectarea tuturor elementelor de pe pagina Web curentă

Apăsați această tastă

Ctrl+A

Preferințe, istoric și fluxuri

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Adăugarea site-ului la preferințe

Apăsați această tastă

Ctrl+D

Pentru a face aceasta

Mutare element selectat în sus în lista Preferințe (în caseta de dialog Organizare Preferințe)

Apăsați această tastă

Alt+Săgeată în sus

Pentru a face aceasta

Mutarea elementului selectat în jos în lista Preferințe (în caseta de dialog Organizare Preferințe)

Apăsați această tastă

Alt+Săgeată în jos

Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Adăugare la preferințe

Apăsați această tastă

Alt+Z

Pentru a face aceasta

Deschidere meniu Preferințe din bara de meniuri

Apăsați această tastă

Alt+A

Pentru a face aceasta

Deschiderea casetei de dialog Organizare Preferințe

Apăsați această tastă

Ctrl+B

Pentru a face aceasta

Fixare Centru preferințe și afișarea istoricului

Apăsați această tastă

Ctrl+Shift+H

Pentru a face aceasta

Vizualizarea preferințelor

Apăsați această tastă

Ctrl+I și Alt+C

Pentru a face aceasta

Vizualizarea fluxurilor

Apăsați această tastă

Ctrl+G

Pentru a face aceasta

Vizualizarea istoricului

Apăsați această tastă

Ctrl+H

Bară de meniuri

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Fișier

Apăsați această tastă

Alt+F

Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Editare

Apăsați această tastă

Alt+E

Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Vizualizare

Apăsați această tastă

Alt+V

Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Preferințe

Apăsați această tastă

Alt+A

Pentru a face aceasta

Deschiderea meniului Instrumente

Apăsați această tastă

Alt+T

Pentru a face aceasta

Deschidere meniu Ajutor

Apăsați această tastă

Alt+A

Bara de notificare

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Mutarea focalizării la bara de notificare

Apăsați această tastă

Alt+N

Pentru a face aceasta

Faceți clic pe bara de notificare

Apăsați această tastă

Bara de spațiu

File

Pentru a face aceastaApăsați această tastă
Pentru a face aceasta

Închiderea filei

Apăsați această tastă

Ctrl+W

Pentru a face aceasta

Închiderea filelor din fundal

Apăsați această tastă

Ctrl+F4

Pentru a face aceasta

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în fundal

Apăsați această tastă

Ctrl+clic

Pentru a face aceasta

Deschiderea linkurilor într-o filă nouă, în prim plan

Apăsați această tastă

Ctrl+Shift+clic

Pentru a face aceasta

Duplicarea filei

Apăsați această tastă

Ctrl+K

Pentru a face aceasta

Deschiderea unei file noi

Apăsați această tastă

Ctrl+T

Pentru a face aceasta

Redeschiderea ultimei file închise

Apăsați această tastă

Ctrl+Shift+T

Pentru a face aceasta

Comutarea între file

Apăsați această tastă

Ctrl+Tab sau Ctrl+Shift+Tab

Pentru a face aceasta

Comutare la ultima filă

Apăsați această tastă

Ctrl+9

Pentru a face aceasta

Comutarea la fila având un anumit număr

Apăsați această tastă

Ctrl+n (unde „n” este un număr între 1 și 8)Aveți nevoie de ajutor suplimentar?