Copierea de rezervă completă PC Windows creează o imagine copie de rezervă care conține copii ale programelor, ale setărilor de sistem și ale fișierelor. Imaginea copiei de rezervă este stocată apoi într-o locație separată de programele, setările și fișierele inițiale. Această imagine copie de rezervă se utilizează pentru a restaura conținutul computerului dacă se întâmplă ca hard diskul sau întregul computer să nu mai funcționeze. Trebuie să creați o imagine a copiei de rezervă completă a PC-ului Windows la fiecare șase luni.

Notă

  • În cazul în care computerul are mai multe partiții, trebuie să executați Copierea de rezervă completă a PC-ului Windows la scurt timp după configurarea computerului. Copia de rezervă trebuie să includă toate fișierele și programele de pe toate partițiile. Astfel, aveți o imagine de rezervă a configurației originale a computerului, în caz că veți dori sau veți fi nevoit să restaurați computerul la această stare. Salvați imaginea copie de rezervă pe o partiție pe care nu este instalat Windows și păstrați o copie de rezervă pe un disc extern sau pe un set de DVD-uri, în caz că hard diskurile computerului se deteriorează.

Pentru a crea o imagine copie de rezervă completă a PC-ului Windows, hard diskul trebuie formatat să utilizeze sistemul de fișiere NTFS. De asemenea, dacă salvați copia de rezervă pe un hard disk extern, și discul respectiv trebuie formatat pentru a utiliza sistemul de fișiere NTFS. Pentru mai multe informații despre NTFS, consultați Compararea sistemelor de fișiere NTFS și FAT. Hard diskul pe care salvați copia de rezervă trebuie să fie un disc de bază, nu un disc dinamic. Copierea de rezervă a discurilor dinamice este posibilă, dar trebuie copiate de rezervă toate discurile dinamice din computer.

Avertisment

  • Atunci când utilizați o imagine copie de rezervă completă a PC-ului Windows pentru a restaura computerul, aceasta este o restaurare completă. Nu este posibilă alegerea unor elemente individuale pentru a fi restaurate, iar toate programele curente, setările de sistem și fișierele vor fi înlocuite. Trebuie realizați în mod regulat copii de rezervă ale fișierelor, utilizând expertul Copiere de rezervă fișiere.

  1. Deschideți Centru Copiere de rezervă și restaurare făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Sistem și întreținere, apoi pe Centru Copiere de rezervă și restaurare.

  2. Faceți clic pe Copiere de rezervă a computerului, apoi urmați pașii din expert. Permisiune de administrator necesară Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.

Notă

  • Acest tip de copiere de rezervă se poate face doar pe un CD, pe un DVD sau pe hard disk. Dacă utilizați CD-uri sau DVD-uri, veți avea nevoie de de un număr mare. Programul de copiere de rezervă vă va informa dacă tipul de stocare ales are spațiu suficient pentru toate programele, toate setările de sistem și toate fișierele. Dacă nu este suficient spațiu, veți avea nevoie de un tip de stocare ce poate cuprinde mai multe date.