Fișierele comprimate ocupă mai puțin spațiu de stocare și se pot transfera pe alte computere mai rapid decât fișierele necomprimate. Aveți posibilitatea să lucrați cu fișiere și foldere comprimate în același mod în care lucrați cu fișiere și foldere necomprimate. De asemenea, aveți posibilitatea să combinați câteva fișiere într-un singur folder comprimat, facilitând partajarea unui grup de fișiere, deoarece nu trebuie să atașați decât un singur folder la un mesaj de poștă electronică în locul mai multor fișiere.

Afișare totală

Pentru a comprima un fișier sau un folder

 1. Localizați fișierul sau folderul pe care doriți să-l comprimați.

 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fișier sau pe folder, indicați spre Trimitere la, apoi faceți clic pe Folder comprimat (Zip).

  Se creează un folder comprimat nou. Pentru a-l redenumi, faceți clic cu butonul din dreapta pe folder, faceți clic pe Redenumire, apoi tastați numele nou.

Pentru a extrage fișiere sau foldere dintr-un folder comprimat

 1. Localizați folderul comprimat din care doriți să extrageți fișiere sau foldere.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a extrage un singur fișier sau folder, faceți dublu clic pe folderul comprimat pentru a-l deschide. Apoi glisați fișierul sau folderul din folderul comprimat într-o locație nouă.

  • Pentru a extrage întregul conținut al folderului comprimat, faceți clic cu butonul din dreapta pe folder, faceți clic pe Extragere totală, apoi urmați instrucțiunile.

Note

 • Dacă adăugați fișiere criptate la un folder comprimat, fișierele vor fi decriptate când sunt extrase, fapt care poate avea ca rezultat dezvăluirea neintenționată de informații personale sau sensibile. Din acest motiv, se recomandă să evitați comprimarea fișierelor criptate.

 • Unele tipuri de fișiere, precum imaginile JPEG, sunt deja comprimate foarte mult. În cazul în care comprimați câteva imagini JPEG într-un folder, dimensiunea totală a folderului va fi aproximativ egală cu cea a colecției inițiale de imagini, deoarece formatul de fișier JPEG este comprimat anterior. Dacă doriți să micșorați dimensiunea fișierelor de imagini pentru a le trimite prin poștă electronică, consultați Trimiterea imaginilor sau a fișierelor video prin poștă electronică.

 • Dacă ați creat deja un folder comprimat și doriți să adăugați la acesta un fișier sau un folder nou, glisați fișierele pe care doriți să le adăugați în folderul comprimat.