Convertirea scrierii de mână în text

În Jurnal Windows aveți posibilitatea să convertiți cerneala în text tastat pe care să îl utilizați în alte programe sau într-o notă. Acest lucru poate fi extrem de util când doriți să utilizați informațiile din notele scrise de mână într-un program în care se preferă sau se solicită textul tastat.

Aveți posibilitatea să modificați limba de recunoaștere pe care Jurnal o utilizează pentru a potrivi limba utilizată pentru scrierea notelor. Dacă este necesar să modificați limba de recunoaștere, aveți posibilitatea să verificați din nou o notă existentă pentru ca selecția cuvintelor să fie cât mai exactă. Dacă nu aveți o limbă de recunoaștere care se potrivește cu limba în care scrieți notele, puteți alege să dezactivați recunoașterea scrierii de mână.

Afișare totală

Pentru a converti scrierea de mână în text tastat

În Jurnal aveți posibilitatea să convertiți cerneala în text tastat, apoi să lipiți textul în alt program. De asemenea, aveți posibilitatea să înlocuiți cerneala originală cu textul convertit într-o casetă text.

 1. În bara de instrumenteCreion, atingețiInstrument selecție.

 2. Desenați o buclă în jurul scrierii de mână pe care doriți să o convertiți.

 3. Atingeți meniul Acțiuni, apoi atingeți Conversie scriere de mână în text.

 4. În caseta de dialog Corecție text atingeți Opțiuni.

 5. Atingeți opțiunea Păstrare sfârșituri de linie din note pentru selectare sau golire.

  Dacă ați selectat doar câteva linii, acestea se păstrează în caseta Text convertit și în textul de ieșire. Selectați această opțiune atunci când convertiți scrieri în care sfârșiturile de linie sunt importante, cum ar fi o listă sau o poezie. Goliți această opțiune atunci când convertiți paragrafe pentru care sfârșiturile de linie nu sunt importante.

 6. În caseta Text convertit atingeți orice cuvânt care nu este corect recunoscut.

  Dacă un cuvânt este marcat cu un fundal verde, este probabil să fie necesară corectarea sa.

  Scrierea de mână care corespunde cuvântului pe care l-ați atins apare în caseta Cerneală din notă. De asemenea, scrierea de mână este selectată în notă pentru a furniza context pentru textul pe care îl corectați.

 7. Pentru a corecta eroarea de recunoaștere, căutați cuvântul corect în caseta Alternativă. Dacă îl găsiți, atingeți cuvântul, apoi atingeți Modificare. Dacă nu găsiți cuvântul corect, trebuie să îl introduceți dvs.

  Cum se introduce text fără o tastatură standard?

  1. Pentru a deschide Panou de intrare Tablet PC, atingeți fila Panou de intrare care apare în mod implicit pe marginea stângă a ecranului.

  2. Atingeți butonul Tastatură vizuală.

  3. În caseta de dialog Corecție text, în caseta Text convertit, glisați pentru a selecta un cuvânt. De asemenea, aveți posibilitatea să atingeți un punct de inserare pentru a-l seta.

  4. În Panou de intrare utilizați tastatura vizuală pentru a corecta textul.

 8. Atingeți OK de două ori.

 9. Dacă apare o nouă casetă de dialog Corecție text, selectați una dintre următoarele opțiuni:

  • Copiere în Clipboard. Această opțiune vă permite să lipiți textul într-un alt program. Scrierea de mână din notă rămâne neatinsă.

  • Introducere în aceeași notă de Jurnal. Această opțiune inserează textul convertit într-o casetă text în nota dvs. Scrierea de mână inițială se șterge.

  Dacă în timp ce corectați scrierea de mână în trecut ați selectat opțiunea Se copiază întotdeauna textul în Clipboard, această casetă de dialog nu apare, iar textul convertit se copiază întotdeauna în Clipboard.

 10. Atingeți Finalizare.

  În cazul în care alegeți să copiați textul convertit în Clipboard, aveți posibilitatea să lipiți textul în orice program.

  Dacă alegeți să inserați textul convertit într-o casetă text, cerneala inițială se șterge, iar caseta text se inserează în locul său.

Sfat

 • Dacă doriți să convertiți în text toată scrierea de mână de pe o pagină, aveți posibilitatea să selectați mai întâi toată scrierea de mână atingând Selectare totală din meniul Editare.

Note

 • Aveți posibilitatea să convertiți în text numai cerneală de la un creion. Nu se convertește cerneala de la un instrument de evidențiere.

 • Aveți posibilitatea să convertiți cerneala în text numai atunci când s-a activat recunoașterea scrierii de mână. Puteți activa sau dezactiva recunoașterea scrierii de mână în fila Altele din caseta de dialog Opțiuni.

Pentru a converti scrierea de mână selectată într-un mesaj de poștă electronică

În Jurnal aveți posibilitatea să convertiți cerneala în text tastat și să inserați automat textul într-un mesaj de poștă electronică. De asemenea, aveți posibilitatea să atașați la mesajul de poștă electronică un fișier ilustrație. Fișierul atașat conține o imagine a selecției originale de cerneală pe care aveți posibilitatea să o vizualizați utilizând multe programe de grafică standard.

 1. În bara de instrumenteCreion, atingețiInstrument selecție.

 2. Desenați o buclă în jurul cernelii pe care doriți să o selectați.

 3. Atingeți meniul Acțiuni, apoi atingeți Conversie selecție în e-mail.

 4. În caseta de dialog Conversie în e-mail atingeți Opțiuni.

 5. Atingeți pentru a selecta sau a deselecta oricare dintre următoarele două opțiuni:

  • Păstrare sfârșituri de linie din note. Dacă ați selectat doar câteva linii, acestea se păstrează în caseta Text convertit și în textul de ieșire. Selectați această opțiune atunci când convertiți scrieri în care sfârșiturile de linie sunt importante, cum ar fi o listă sau o poezie. Goliți această opțiune atunci când convertiți paragrafe pentru care sfârșiturile de linie nu sunt importante.

  • Includere cerneală selectată. Cerneala selectată se salvează ca un metafișier extins (*.emf) și se atașează, de asemenea, la mesajul de poștă electronică.

 6. În caseta Text convertit atingeți un cuvânt care nu este corect recunoscut.

  Dacă un cuvânt este marcat cu un fundal verde, este probabil să fie necesară corectarea sa.

  Scrierea de mână care corespunde cuvântului pe care l-ați atins apare în caseta Cerneală din notă. Scrierea de mână este de asemenea selectată în notă pentru a furniza context pentru textul pe care îl corectați.

 7. În caseta Alternativă, căutați cuvântul corect. Dacă îl găsiți, atingeți cuvântul, apoi atingeți Modificare.

  Cum introduc text fără o tastatură standard?

  1. Pentru a deschide Panou de intrare Tablet PC, atingeți fila Panou de intrare care apare în mod implicit pe marginea din stânga a ecranului.

  2. Atingeți butonul Tastatură vizuală.

  3. În caseta de dialog Conversie în e-mail, în caseta Text convertit, glisați pentru a selecta un cuvânt. De asemenea, aveți posibilitatea să atingeți un punct de inserare pentru a-l seta.

  4. În Panou de intrare utilizați tastatura vizuală pentru a corecta textul.

 8. Atingeți Conversie.

  Textul convertit apare automat în corpul unui mesaj de poștă electronică. Dacă ați selectat opțiunea Includere cerneală selectată de la butonul Opțiuni, un metafișier extins (.emf), care reprezintă selecția originală de cerneală, se atașează de asemenea la mesajul de poștă electronică.

Note

 • Pentru a converti cerneala selectată într-un mesaj de poștă electronică, trebuie să aveți instalat și configurat un program de poștă electronică.

 • Aveți posibilitatea să convertiți cerneală în text numai atunci când s-a activat recunoașterea scrierii de mână. Puteți activa sau dezactiva recunoașterea scrierii de mână în fila Altele din caseta de dialog Opțiuni.

 • Aveți posibilitatea să convertiți în text numai cerneală de la un creion. Nu se convertește cerneala de la un instrument de evidențiere.

Pentru a activa sau a dezactiva scrierea de mână

Dacă Jurnal nu are instalată o limbă de recunoaștere care se potrivește cu limba în care scrieți notele, este posibil să doriți dezactivarea recunoașterii scrierii de mână. Aceasta împiedică selecții neașteptate atunci când atingeți cuvinte pentru a le selecta. De asemenea, vă împiedică pe dvs. să convertiți scrierea de mână în text.

 1. Atingeți meniul Instrumente, apoi Opțiuni.

 2. Atingeți fila Altele, iar sub Recunoaștere scriere de mână selectați sau goliți caseta de selectare Activare recunoașterea scrierii de mână.

 3. Atingeți OK.

Pentru a alege o limbă de recunoaștere

Alegeți o limbă de recunoaștere care se potrivește cu limba în care scrieți notele. Astfel, recunoașterea scrierii de mână va fi cât de precisă posibil. De asemenea, selecțiile vor fi mai precise atunci când atingeți cuvinte pentru a le selecta.

 1. Atingeți meniul Instrumente, apoi Opțiuni.

 2. Atingeți fila Altele, iar sub Recunoaștere scriere de mână selectați caseta Activare recunoaștere scriere de mână.

 3. Atingeți o limbă din lista Alegeți o limbă de recunoaștere.

 4. Atingeți OK.

Notă

 • Dacă aveți note care se potrivesc cu limba de recunoaștere nouă, este posibil să vă doriți să verificați din nou notele pentru a vă asigura că atingerea unui cuvânt cu scopul de a-l selecta produce o selectare exactă.

Pentru a verifica din nou o notă după modificarea limbii de recunoaștere

Dacă verificați din nou o notă existentă după ce ați modificat limba de recunoaștere, Jurnal consideră acea notă ca fiind scrisă în limbă nouă. Dacă nota a fost scrisă în limbă nouă, verificarea sa din nou face ca selecțiile să fie mai precise atunci când atingeți cuvinte pentru a le selecta.

 1. Deschideți nota pe care doriți să o verificați din nou.

 2. Atingeți meniul Instrumente, apoi Opțiuni.

 3. Atingeți fila Altele, iar sub Recunoaștere scriere de mână atingeți Reverificare notă.

 4. Când vi se solicită, atingeți Da.

 5. Atingeți OK.