Se pot selecta și edita imagini individuale din biblioteca de imagini.

Dacă realizați oricare din următoarele modificări, veți modifica fișierul imagine original, nu doar modul de afișare în Windows Media Center.

Afișare totală

Pentru a roti o imagine

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți roti, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 3. Pentru a roti imaginea cu 90 grade în sensul acelor de ceasornic, faceți clic pe Rotire. Dacă faceți clic pe imagine de mai multe ori, imaginea se rotește cu 90 grade în sensul acelor de ceasornic de fiecare dată când faceți clic pe Rotire.

Pentru a imprima o imagine

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți imprima, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 3. Pentru a imprima imaginea, faceți clic pe Imprimare.

Pentru a regla ochii roșii

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți edita, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 3. Pentru a regla ochii roșii, faceți clic pe Retușare, pe Ochi roșii, apoi pe Salvare.

Pentru a regla contrastul

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți edita, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 3. Pentru a regla contrastul, faceți clic pe Retușare, pe Contrast, apoi pe Salvare.

Pentru a trunchia imaginea

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți edita, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 3. Pentru a trunchia imaginea, faceți clic pe Retușare, apoi pe Trunchiere.

 4. Faceți clic pe un buton pentru a regla amplasarea, dimensiunea și orientarea trunchierii.

 5. După ce ați terminat reglarea trunchierii, faceți clic pe Salvare.

Pentru a șterge imaginea de pe computer

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți șterge, faceți clic cu butonul din dreapta pe imagine, apoi faceți clic pe Ștergere.

 3. Faceți clic pe Da pentru a confirma că doriți să ștergeți imaginea de pe computer.

Pentru a mări o imagine

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Navigați la imaginea pe care o veți mări.

 3. Apăsați ENTER, apoi apăsați ENTER din nou.

  Nu este posibilă mărirea când vizualizați o expunere de diapozitive. Pentru a particulariza o expunere de diapozitive, consultați Redarea video și urmărirea imaginilor.

 4. Apăsați BACKSPACE pentru a vă întoarce la ecranul anterior.

Pentru a edita o imagine în timpul vizionării unei expuneri de diapozitive

 1. Pe ecranul de pornire, defilați la Imagini + Video, apoi faceți clic pe bibliotecă imagini.

 2. Localizați și faceți clic pe o imagine din biblioteca de imagini, astfel încât imaginea să apară pe ecran complet.

 3. Când imaginea apare pe ecran complet, faceți clic cu butonul din dreapta, apoi faceți clic pe Detalii imagine.

 4. Realizați modificarea pe care doriți să o aduceți imaginii.

 5. Pentru a relua redarea unei expuneri de diapozitive, faceți clic pe Redare expunere diapozitive.