Fie că scrieţi o scrisoare sau introduceţi date numerice, tastatura este metoda principală pentru a introduce informaţii în computer. Însă, ştiaţi că aveţi posibilitatea să utilizaţi tastatura şi pentru a controla computerul? Învăţarea câtorva comenzi simple de la tastatură (instrucţiuni pentru computer) vă este de ajutor pentru a lucra mai eficient. Acest articol prezintă noţiunile de bază despre lucrul cu tastatura şi vă introduce în comenzile de la tastatură.

Cum sunt organizate tastele

Tastele de pe tastatură sunt împărţite în mai multe grupuri pe baza funcţiei lor:

 • Tastele de scriere (alfanumerice). Aceste taste includ aceleaşi taste pentru litere, numere, punctuaţie şi simboluri precum cele ale unei maşini de scris tradiţionale.

 • Tastele de control. Aceste taste se utilizează individual sau în combinaţie cu alte taste, pentru a efectua anumite acţiuni. Tastele de control utilizate cel mai frecvent sunt CTRL, ALT, tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows şi ESC.
 • Tastele funcţionale. Tastele funcţionale se utilizează pentru a efectua activităţi specifice. Acestea sunt etichetate ca F1, F2, F3 etc. până la F12. Funcţionalitatea acestor taste diferă de la un program la altul.

 • Tastele de navigare. Aceste taste se utilizează pentru deplasarea în documente sau pagini Web şi pentru editarea textului. Acestea includ tastele săgeată, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE şi INSERT.

 • Minitastatură numerică. Minitastatura numerică este la îndemână pentru introducerea rapidă a numerelor. Tastele sunt grupate împreună într-un bloc, ca un calculator convenţional sau maşină de calcul.

Ilustraţia următoare arată cum sunt aranjate aceste taste pe o tastatură tipică. Este posibil ca aspectul tastaturii să difere.

Imagine a tastaturii ce arată tipuri de taste
Aranjarea tastelor pe tastatură

Tastarea textului

Când tastaţi ceva într-un program, într-un mesaj de poştă electronică sau într-o casetă text, vedeţi o linie verticală intermitentă (Imagine a cursorului). Este cursorul, denumit şi punct de inserare. El indică locul unde va începe textul pe care îl tastaţi. Cursorul se poate muta făcând clic cu mouse-ul pe amplasarea dorită sau utilizând tastele de navigare (consultaţi secţiunea „Utilizarea tastelor de navigare” din acest articol).

Pe lângă litere, numere, semne de punctuaţie şi simboluri, tastele de scriere includ şi tastele SHIFT, CAPS LOCK, TAB, ENTER, bara de spaţiu şi BACKSPACE.

Nume tastă
Cum se utilizează

SHIFT

Apăsaţi SHIFT în combinaţie cu o literă pentru a tasta o majusculă. Apăsaţi SHIFT în combinaţie cu altă tastă pentru a tasta simbolul arătat în partea de sus a acelei taste.

CAPS LOCK

Apăsaţi CAPS LOCK o dată pentru a tasta toate literele cu majusculă. Apăsaţi din nou CAPS LOCK pentru a dezactiva această funcţie. Este posibil ca tastatura să aibă o semnalizare luminoasă care indică dacă tasta CAPS LOCK este activată.

TAB

Apăsaţi tasta TAB pentru a muta cursorul câteva spaţii înainte. De asemenea, apăsaţi tasta TAB pentru a vă muta la următoarea casetă text într-un formular.

ENTER

Apăsaţi ENTER pentru a muta cursorul la începutul următoarei linii de text. Într-o casetă de dialog, apăsaţi ENTER pentru a selecta butonul evidenţiat.

Bara de spaţiu

Apăsaţi bara de spaţiu pentru a muta cursorul un spaţiu înainte.

BACKSPACE

Apăsaţi BACKSPACE pentru a şterge un caracter dinaintea cursorului sau textul selectat.

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură

Comenzile rapide tastatură sunt metode pentru efectuarea acţiunilor utilizând tastatura. Acestea sunt denumite comenzi rapide deoarece vă ajută să lucraţi mai rapid. De fapt, aproape orice acţiune sau comandă pe care o efectuaţi cu mouse-ul este efectuată mai rapid utilizând una sau mai multe taste de pe tastatură.

În subiectele de Ajutor, un semn plus (+) între două sau mai multe taste indică faptul că acele taste trebuie apăsate în combinaţie. De exemplu, CTRL+A înseamnă să apăsaţi şi să ţineţi apăsat CTRL, apoi apăsaţi A. CTRL+SHIFT+A înseamnă să apăsaţi şi să ţineţi apăsat CTRL şi SHIFT, apoi să apăsaţi A.

Găsirea comenzilor rapide de program

În majoritatea programelor se poate lucra utilizând tastatura. Pentru a vedea care comenzi au comenzi rapide de la tastatură, deschideţi un meniu. Comenzile rapide (dacă sunt disponibile) sunt afişate lângă elementele meniului.

Imagine a meniului Microsoft Paint ce arată comenzile rapide de la tastatură lângă comenzile de meniu
Comenzile rapide de la tastatură apar lângă elementele meniului

Alegerea meniurilor, a comenzilor şi a opţiunilor

Deschideţi meniuri şi alegeţi comenzi sau alte opţiuni utilizând tastatura. Când apăsaţi ALT într-un program cu meniuri, va fi subliniată o literă în fiecare nume de meniu. Apăsaţi o literă subliniată pentru a deschide meniul corespunzător. Apăsaţi litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă.

Imagine a meniului Microsoft WordPad ce arată litere subliniate în comenzile de meniu
Apăsaţi ALT+F pentru a deschide meniul Fişier, apoi apăsaţi P pentru a alege comanda Imprimare

Acest truc funcţionează şi pentru casetele de dialog. Când vedeţi o literă subliniată ataşată la o opţiune dintr-o casetă de dialog, înseamnă că apăsaţi ALT plus acea literă pentru a alege opţiunea.

Comenzi rapide utile

Tabelul următor listează câteva dintre cele mai utile comenzi rapide de la tastatură. Pentru o listă mai detaliată, consultaţi Comenzile rapide de la tastatură.

Apăsaţi
Pentru
Windows tasta siglă Imagine a tastei siglă Windows

Deschiderea meniului Start

ALT+TAB

Comutarea între programe sau ferestre deschise

ALT+F4

Închiderea elementului activ sau ieşirea din programul activ

CTRL+S

Salvarea fişierului sau documentului curent (funcţionează în majoritatea programelor)

CTRL+C

Copierea elementului selectat

CTRL+X

Decuparea elementului selectat

CTRL+V

Lipirea elementului selectat

CTRL+Z

Anularea unei acţiuni

CTRL+A

Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră

F1

Afişarea Ajutorului pentru un program sau pentru Windows

tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows +F1

Afişarea Ajutor şi Asistenţă Windows

ESC

Anularea activităţii curente

Tastă aplicaţie Imagine a tastei de aplicaţie

Deschiderea unui meniu de comenzi corelat cu o selecţie dintr-un program. Este echivalent cu a face clic cu butonul din dreapta pe selecţie.

Utilizarea tastelor de navigare

Tastele de navigare permit mutarea cursorului, deplasarea în documente şi pagini Web şi editarea textului. Tabelul următor listează câteva funcţii obişnuite ale acestor taste.

Apăsaţi
Pentru

SĂGEATA LA STÂNGA, SĂGEATA LA DREAPTA, SĂGEATA ÎN SUS sau SĂGEATA ÎN JOS

Mutarea cursorului sau a selecţiei cu un spaţiu sau o linie în direcţia săgeţii sau defilarea într-o pagină Web în direcţia săgeţii

HOME

Mutarea cursorului la începutul unei linii sau deplasarea în începutul unei pagini Web

END

Mutarea cursorului la sfârşitul unei linii sau deplasarea la sfârşitul unei pagini Web

CTRL+HOME

Deplasarea la începutul unui document

CTRL+END

Deplasarea la sfârşitul unui document

PAGE UP

Mutarea cursorului sau a paginii mai sus cu un ecran

PAGE DOWN

Mutarea cursorului sau a paginii mai jos cu un ecran

DELETE

Ştergerea caracterelor aflate după cursor sau a textului selectat; în Windows, ştergerea elementului selectat şi mutarea lui în Coşul de reciclare

INSERT

Activarea sau dezactivarea modului Inserare. Când modul Inserare este activat, textul pe care îl tastaţi este inserat la cursor. Când modul Inserare este dezactivat, textul pe care îl tastaţi înlocuieşte caracterele existente.

Utilizarea minitastaturii numerice

Minitastatura numerică aranjează numerele de la 0 la 9, operatorii aritmetici + (adunare), - (scădere), * (înmulţire) şi / (împărţire) şi separatorul zecimal aşa cum apar pe un calculator sau o maşină de calcul. Aceste caractere sunt dublate în alt loc de pe tastatură, dar aranjamentul minitastaturii numerice permite introducerea rapidă a datelor numerice sau a operaţiilor matematice cu o singură mână.

Imagine a minitastaturii numerice
Minitastatură numerică

Pentru a utiliza o minitastatură numerică la introducerea numerelor, apăsaţi NUM LOCK. Cele mai multe tastaturi au o semnalizare luminoasă care indică dacă NUM LOCK este activat sau dezactivat. Când NUM LOCK este dezactivat, minitastatura numerică funcţionează ca un al doilea set de taste de navigare (aceste funcţii sunt imprimate pe taste lângă numere sau simboluri).

Minitastatura numerică se utilizează pentru a efectua calcule simple cu Calculatorul.

Funcţionarea Calculatorului cu minitastatura numerică

 1. Deschideți Calculator făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Toate programele, pe Accesorii, apoi pe Calculator.

 2. Verificaţi semnalizarea luminoasă a tastaturii pentru a vedea dacă NUM LOCK este activat. Dacă nu este, apăsaţi NUM LOCK.

 3. Utilizând minitastatura numerică, tastaţi primul număr din calcul.

 4. Pe minitastatură, tastaţi + pentru adunare, - pentru scădere, * pentru înmulţire sau / pentru împărţire.

 5. Tastaţi următorul numărul din calcul.

 6. Apăsaţi ENTER pentru a finaliza calculul.

Trei taste neobişnuite

Până acum, am vorbit despre aproape toate tastele pe care este posibil să le utilizaţi. Dar, ca nişte adevăraţi curioşi, să explorăm cele mai misterioase trei taste de pe tastatură: PRINT SCREEN, SCROLL LOCK şi PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN (sau PRT SCN)

Cu mult timp în urmă, această tastă făcea ceea ce spune: trimitea ecranul de text curent către imprimantă. Acum, dacă apăsaţi PRINT SCREEN, captaţi o imagine a întregului ecran (o „captură de ecran”) şi o copiaţi în Clipboard din memoria computerului. De aici aveţi posibilitatea să o lipiţi (CTRL+V) în Microsoft Paint sau în alt program şi, dacă doriţi, să o imprimaţi din acel program.

Mai misterioasă este SYS RQ, care împarte aceeaşi tastă cu PRINT SCREEN în unele tastaturi. În trecut, SYS RQ a fost proiectată pentru a fi o „cerinţă de sistem”, dar această comandă nu este activată în Windows.

Sfat

 • Apăsaţi ALT+PRINT SCREEN pentru a capta numai imaginea ferestrei active, în locul întregului ecran.

SCROLL LOCK (sau SCR LK)

În majoritatea programelor, apăsarea SCROLL LOCK nu are niciun efect. În câteva programe, apăsarea SCROLL LOCK modifică comportamentul tastelor săgeată şi al tastelor PAGE UP şi PAGE DOWN; dacă apăsaţi pe aceste taste, faceţi ca documentul să defileze fără a modifica poziţia cursorului sau a selecţiei. Este posibil ca tastatura să aibă o semnalizare luminoasă care indică dacă SCROLL LOCK este activat.

PAUSE/BREAK

Această tastă este rareori utilizată. În anumite programe mai vechi, apăsarea acestei taste pune în pauză programul sau, în combinaţie cu CTRL, îi opreşte executarea.

Alte taste

Unele tastaturi moderne vin împreună cu „taste de acces” sau butoane care vă oferă acces rapid, cu o singură apăsare, la programe, fişiere sau comenzi. Alte modele au controale de volum, rotiţe de defilare, rotiţe de panoramare şi alte gadgeturi. Pentru detalii despre aceste caracteristici, verificaţi informaţiile care au venit cu tastatura sau computerul sau deplasaţi-vă la site-ul Web al producătorului de computere.

Sfaturi pentru utilizarea în siguranţă a tastaturii

Utilizarea corectă a tastaturii poate evita apariţia durerilor sau a leziunilor la încheieturi, mâini şi braţe, îndeosebi dacă utilizaţi computerul pentru perioade lungi de timp. Iată câteva sfaturi de ajutor pentru a evita problemele:

 • Plasaţi tastatura la nivelul coatelor. Partea de sus a braţelor trebuie să stea relaxată.

 • Centraţi tastatura în faţa dvs. Dacă tastatura are o minitastatură numerică, utilizaţi bara de spaţiu ca punct central.

 • Tastaţi cu mâinile şi încheieturile deasupra tastaturii, pentru a avea posibilitatea să utilizaţi întregul braţ pentru a ajunge la taste îndepărtate, în loc să vă întindeţi degetele.

 • Evitaţi ţinerea palmelor sau a încheieturilor pe orice tip de suprafaţă în timp ce tastaţi. Dacă tastatura are un suport pentru palme, utilizaţi-l numai în timpul pauzelor de tastare.

 • În timp ce tastaţi, atingeţi uşor tastele şi ţineţi încheieturile drepte.

 • Atunci când nu tastaţi, relaxaţi-vă mâinile şi braţele.

 • Faceţi pauze mici când utilizaţi computerul, la fiecare 15-20 de minute.