Toate caracteristicile și butoanele din Windows Media Center sunt accesibile utilizând doar tastatura. Windows Media Center oferă o varietate de comenzi rapide de la tastatură pentru comenzile și butoanele cel mai frecvent utilizate pentru a controla Windows Media Center din tastatură sau cu macrocomenzi.

Tabelele următoare arată diversele comenzi rapide de la tastatură pentru Windows Media Center.

Afișare totală

Utilizarea comenzilor rapide pentru a naviga pe tastatură

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru a naviga pe tastatură.

Pentru
Utilizați această comandă rapidă de la tastatură

Deschidere Windows Media Center sau întoarcere la ecranul de pornireWindows Media Center

Tastă Windows+ALT+ENTER

Închidere Windows Media Center

ALT+F4

Acceptarea selecției

ENTER

Întoarcere la ecranul precedent

BACKSPACE

Salt la primul element dintr-o listă

HOME

Salt la ultimul element dintr-o listă

END

Deplasare la pagina următoare

PAGE DOWN

Deplasare la pagina anterioară

PAGE UP

Mutare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos

TASTE SĂGEȚI

Intrare și ieșire din modul ferestre

ALT+ENTER

Utilizarea comenzilor rapide pentru controlul audio

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru controlul audio.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Oprire sunet

F8

Scădere volum

F9

Mărire volum

F10

Activare sau dezactivare subtitrare complexă

CTRL+SHIFT+C

Salt la Muzică

CTRL+M

Redare fișier audio sau melodie

CTRL+SHIFT+P

Pauză sau reluare a unui fișier audio sau melodie

CTRL+P

Redare repetată a unui fișier audio sau melodie

CTRL+B

Salt la melodia următoare

CTRL+F

Derulare rapidă înainte a unei melodii

CTRL+SHIFT+F

Extragere CD

CTRL+R

Afișare meniu contextual

CTRL+D

Utilizarea comenzilor rapide pentru controlul televizorului

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru controlul televizorului.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Salt la Înregistrare TV

CTRL+O

Salt la Ghid

CTRL+G

Salt la TV în direct

CTRL+T

Înregistrare emisiune TV

CTRL+R

Pauză sau reluare TV în direct sau înregistrare TV

CTRL+P

Oprire înregistrare sau oprire redare a unei emisiuni TV

CTRL+SHIFT+S

Reluarea redării unei emisiuni TV

CTRL+SHIFT+P

Derulare înapoi TV în direct sau înregistrare TV

CTRL+SHIFT+B

Derulare rapidă înainte TV în direct sau înregistrare TV

CTRL+SHIFT+F

Salt înapoi

CTRL+B

Salt înainte

CTRL+F

Afișare meniu contextual

CTRL+D

Deplasare la canalul următor

PAGE UP

Deplasare la canalul anterior

PAGE DOWN

Utilizarea comenzilor rapide pentru redarea radio

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru redarea radio.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Salt la Radio

CTRL+A

Pauză sau reluare radio în direct

CTRL+P

Oprire radio în direct

CTRL+SHIFT+S

Reluare redare radio

CTRL+SHIFT+P

Salt înapoi

CTRL+B

Salt înainte

CTRL+F

Afișare meniu contextual

CTRL+D

Utilizarea comenzilor rapide pentru vizualizarea imaginilor

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru vizualizarea imaginilor.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Salt la Imagini

CTRL+I

Panoramarea unei imagini în Detalii imagine

ENTER

Redare expunere de diapozitive

CTRL+SHIFT+P

Oprire expunere de diapozitive

CTRL+SHIFT+S

Pauză în expunere de diapozitive

CTRL+P

Salt înapoi la imaginea precedentă

SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ STÂNGA

Salt înainte la imaginea următoare

SĂGEATĂ ÎN JOS sau SĂGEATĂ DREAPTA

Afișare meniu contextual

CTRL+D

Utilizarea comenzilor rapide pentru redarea video

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru redarea video.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Salt la Fișiere video

CTRL+E

Redare

CTRL+SHIFT+P

Pauză

CTRL+P

Oprire

CTRL+SHIFT+S

Derulare înapoi

CTRL+SHIFT+B

Derulare rapidă înainte

CTRL+SHIFT+F

Salt înapoi

CTRL+B

Salt înainte

CTRL+F

Utilizarea comenzilor rapide pentru redarea DVD-urilor

Următorul tabel afișează modul de utilizare a comenzilor rapide pentru redarea DVD-urilor.

Pentru
Utilizați această tastă de comandă rapidă

Deplasare la meniul DVD

CTRL+SHIFT+M

Redare

CTRL+SHIFT+P

Pauză

CTRL+P

Oprire

CTRL+SHIFT+S

Derulare înapoi

CTRL+SHIFT+B

Derulare rapidă înainte

CTRL+SHIFT+F

Deplasare la capitolul anterior

CTRL+B

Deplasare la capitolul următor

CTRL+F

Modificarea unghiului DVD

TASTE SĂGEȚI

Modificarea selecției audio DVD

CTRL+SHIFT+A

Modificarea selecției de subtitrări DVD

CTRL+U