Atunci când deschideţi un program, un fişier sau un folder, acesta apare pe ecran într-o casetă sau un cadru denumit fereastră (window, în limba engleză). De aici provine numele sistemului de operareWindows . Deoarece ferestre sunt peste tot în Windows, este important să înţelegeţi cum se mută, se modifică dimensiunea sau se închid ferestrele.

Părţile unei ferestre

Deşi conţinutul fiecărei ferestre este diferit, toate ferestrele au în comun unele lucruri. În primul rând, ferestrele apar întotdeauna pe desktop, principala zonă de lucru a ecranului. De asemenea, majoritatea ferestrelor au aceleaşi părţi de bază:

Imagine a unei ferestre Notepad cu diverse părţi etichetate
Părţile unei ferestre obişnuite
 • Bara de titlu. Afişează numele documentului şi al programului (sau numele folderului, dacă lucraţi într-un folder).

 • Butoanele Minimizare, Maximizare şi Închidere. Aceste butoane ascund fereastra, o măresc pentru a acoperi întregul ecran şi, respectiv, o închid (urmează imediat mai multe detalii)

 • Bara de meniuri. Conţine elemente pe care se face clic pentru opţiuni într-un program. Consultaţi Utilizarea meniurilor, butoanelor, barelor şi casetelor.

 • Bara de defilare. Vă permite să defilaţi prin conţinutul ferestrei pentru a vedea informaţii care sunt momentan în afara zonei vizibile.

 • Borduri şi colţuri. Acestea se pot glisa cu indicatorul mouse-ului pentru a modifica dimensiunea ferestrei.

Alte ferestre pot avea butoane, casete sau bare suplimentare. Dar acestea au, de obicei, şi părţile de bază.

Mutarea unei ferestre

Pentru a muta o fereastră, indicaţi cu indicatorul mouse-ului spre bara de titlu a acesteia Imagine a indicatorului de mouse. Apoi glisaţi fereastra către amplasarea dorită. (A glisa înseamnă a indica spre un element, ţinând apăsat butonul mouse-ului, mutând elementul cu indicatorul, apoi eliberând butonului mouse-ului.)

Modificarea dimensiunii unei ferestre

 • Pentru ca fereastra să apară pe tot ecranul, faceţi clic pe butonul Maximizare al acesteia Imagine a butonului Maximizare sau faceţi dublu clic pe bara de titlu a ferestrei.
 • Pentru a restabili o fereastră maximizată la dimensiunea sa anterioară, faceţi clic pe butonul RestabilireImagine a butonului Restabilire (acesta apare în locul butonului Maximizare). Sau faceţi dublu clic pe bara de titlu a ferestrei.
 • Pentru a redimensiona o fereastră (a o face mai mică sau mai mare), indicaţi spre oricare bordură sau colţ al ferestrei. Atunci când indicatorul mouse-ului devine o săgeată cu două capete (vedeţi imaginea de mai jos), glisaţi bordura sau colţul pentru a strâmta sau a lărgi fereastra.

  Imagine a bordurilor ferestrei cu indicatori de redimensionare
  Glisaţi bordura sau colţul unei ferestre pentru a-l redimensiona

  O fereastră maximizată nu poate fi redimensionată. Trebuie mai întâi să o restabiliţi la dimensiunea ei anterioară.

Notă

 • Deşi majoritatea ferestrelor pot fi maximizate şi redimensionate, există unele ferestre care au o dimensiune fixă, cum ar fi casetele de dialog.

Ascunderea unei ferestre

Ascunderea unei ferestre este denumită minimizare. Dacă doriţi să îndepărtaţi temporar o fereastră, fără să o închideţi, minimizaţi-o.

Pentru a minimiza o fereastră, faceţi clic pe butonul MinimizareImagine a butonului Minimizare. Fereastra dispare de pe desktop şi este vizibilă numai sub forma unui buton pe bara de activităţi, bara orizontală lungă din partea de jos a ecranului.
Imagine a butonului din bara de activităţi pentru Calculator
Buton pe bara de activităţi

Pentru a face ca o fereastră minimizată să apară din nou pe desktop, faceţi clic pe butonul său din bara de activităţi. Fereastra apare exact cum era înainte să o minimizaţi. Pentru mai multe informaţii despre bara de activităţi, consultaţi Bara de activităţi (prezentare generală).

Închiderea unei ferestre

Închiderea unei ferestre o elimină de pe desktop şi de pe bara de activităţi. Dacă aţi terminat lucrul cu un program sau un document şi nu trebuie să vă întoarceţi imediat la acesta, închideţi-l.

Pentru a închide o fereastră, faceţi clic pe butonul ÎnchidereImagine a butonului Închidere.

Notă

 • Dacă închideţi un document fără a salva modificările făcute, apare un mesaj care vă oferă opţiunea de a salva modificările.

Comutarea între ferestre

Dacă deschideţi mai multe programe sau documente, desktopul poate deveni rapid aglomerat de ferestre. A ţine evidenţa ferestrelor pe care le-aţi deschis nu este întotdeauna uşor, deoarece anumite ferestre le pot acoperi pe altele, complet sau parţial.

Utilizarea barei de activităţi. Bara de activităţi furnizează o modalitate de a organiza toate ferestrele. Fiecare fereastră are un buton corespunzător pe bara de activităţi. Pentru a comuta la altă fereastră, faceţi clic pur şi simplu pe butonul său de pe bara de activităţi. Fereastra apare în faţa tuturor celorlalte ferestre, devenind fereastra activă, cea în care lucraţi în prezent.

Imagine ce arată instrumentul Calculator în faţa jocului Minesweeper, cu butonul din bara de activităţi apăsat
Dacă faceţi clic pe butonul Calculator de pe bara de activităţi, fereastra acestuia este adusă în faţă

Pentru a identifica cu uşurinţă o fereastră, indicaţi spre butonul acesteia de pe bara de activităţi. Apare o mică imagine, denumită imagine redusă, care vă arată o versiune în miniatură a ferestrei. Această examinare este utilă îndeosebi atunci când nu reuşiţi să identificaţi o fereastră numai după titlu.

Imagine a unui buton din bara de activităţi cu examinare fereastră
Indicaţi spre un buton de pe bara de activităţi pentru a vedea o examinare a ferestrei

Dacă bara de activităţi devine supraaglomerată de butoane, atunci butoanele pentru acelaşi program se grupează într-un singur buton, ca în imaginea de mai jos. Faceţi clic pe buton pentru a vedea un meniu cu elementele din grup, apoi selectaţi un element pentru a-l face fereastră activă. Pentru mai multe informaţii despre butoanele de pe bara de activităţi, consultaţi Bara de activităţi (prezentare generală).

Imagine ce arată trei fişiere grupate într-un buton din bara de activităţi
Trei ferestre Paint grupate într-un singur buton pe bara de activităţi

Utilizarea tastelor ALT+TAB. Comutaţi la fereastra anterioară apăsând ALT+TAB sau să treceţi prin toate ferestrele deschise şi prin desktop ţinând apăsat ALT şi apăsând repetat TAB. Eliberaţi ALT pentru a afişa fereastra selectată.

Imagine a examinărilor care apar în momentul în care apăsaţi ALT+TAB
Comutarea între ferestre cu ALT+TAB

Utilizarea Răsturnare 3D Windows. Răsturnare 3D Windows aranjează ferestrele într-o stivă tridimensională care vă permite să treceţi rapid prin ele. Pentru a utiliza Răsturnare 3D.

 1. Ţineţi apăsată tasta siglă WindowsImagine a tastei siglă Windows şi apăsaţi TAB pentru a deschide Răsturnare 3D.
 2. În timp de ţineţi apăsată tasta siglă Windows, apăsaţi TAB în mod repetat sau rotiţi rotiţa mouse-ului pentru a trece prin ferestre. De asemenea, se poate apăsa SĂGEATA LA DREAPTA sau SĂGEATA ÎN JOS pentru a trece înainte cu o fereastră, sau SĂGEATA LA STÂNGA sau SĂGEATA ÎN SUS pentru a trece înapoi cu o fereastră.

 3. Eliberaţi tasta siglă Windows pentru a afişa prima fereastră dintr-o stivă. Sau faceţi clic pe oricare parte a oricărei ferestre din stivă pentru a afişa acea fereastră.

Imagine a ferestrelor în vizualizare Răsfoire 3D
Comutarea ferestrelor cu Răsturnare 3D

Notă

 • Răsturnare 3D şi examinarea ferestrelor din bara de activităţi nu vor funcţiona decât dacă pe computer se execută Windows Aero, experienţa maximă de vizualizare Windows Vista. Aero nu este disponibil în Windows Vista Starter sau Windows Vista Home Basic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Cum se poate obţine Windows Aero?

Sfat

 • De asemenea, aveţi posibilitatea să utilizaţi Răsturnare 3D făcând clic pe butonul Comutare între ferestreImagine a butonului Comutare între ferestre de pe bara de activităţi. Apoi faceţi clic pe o fereastră din stivă pentru a afişa acea fereastră sau faceţi clic în afara stivei pentru a închide Răsturnare 3D fără a comuta între ferestre.

Aranjarea automată a ferestrelor

Acum, când ştiţi cum să mutaţi şi să redimensionaţi ferestre, aveţi posibilitatea să le aranjaţi pe desktop după cum doriţi. De asemenea, Windows poate să le aranjeze automat în una dintre cele trei modalităţi: în cascadă, în stivă verticală sau alăturate.

Imagine a ferestrelor aranjate în cascadă, în stivă verticală şi una lângă alta
Aranjarea ferestrelor în cascadă (stânga), în stivă verticală (centru) sau alăturate (dreapta)

Pentru a alege una dintre aceste opţiuni, faceţi clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Ferestre în cascadă, Afişare ferestre în stivă sau pe Afişare ferestre alăturate.

Casete de dialog

O casetă de dialog este un tip special de fereastră care vă pune o întrebare, vă permite să selectaţi opţiuni pentru a îndeplini o activitate sau vă furnizează informaţii. Observaţi deseori casete de dialog atunci când un program sau Windows are nevoie de un răspuns din partea dvs. pentru a continua.

Imagine a unei casete de dialog
Casetă de dialog

Spre deosebire de ferestrele obişnuite, majoritatea casetelor de dialog nu pot fi maximizate, minimizate sau redimensionate. Însă pot fi mutate.