TERMENII LICENȚEI PENTRU SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Acești termeni ai licenței reprezintă un contract între Microsoft Corporation (sau unul dintre afiliații săi, în funcție de regiunea în care trăiți) și dumneavoastră. Vă rugăm să îi citiți. Acești termeni sunt aplicabili produsului software indicat mai sus, care include și suportul fizic pe care ați primit produsul, dacă este cazul. De asemenea, termenii se aplică și oricăror

 • versiuni software ulterioare (inclusiv orice actualizări sau suplimente),

 • actualizări,

 • suplimente,

 • servicii bazate pe internet și

 • servicii de asistență

Microsoft pentru acest software, cu excepția cazului în care aceste produse sunt însoțite de alți termeni. Într-un asemenea caz, se aplică termenii respectivi.

Prin utilizarea produsului software, înseamnă că acceptați acești termeni. Dacă nu acceptați acești termeni, nu utilizați produsul software.

După cum este descris mai jos, instalarea sau utilizarea produsului software are, de asemenea, rol de consimțământ pentru transmiterea anumitor informații standard despre computer în timpul validării, descărcării automate și instalării anumitor actualizări, și pentru servicii bazate pe internet.

Dacă sunteți de acord cu acești termeni ai licenței, aveți drepturile de mai jos.


 1. DREPTURI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Utilizarea la domiciliu. Dacă sunteți utilizator casnic, puteți instala și utiliza oricâte copii ale produsului software pe dispozitivele personale pentru a fi utilizate de către persoanele care locuiesc cu dvs.

  2. Întreprinderi mici. Dacă aveți o firmă mică, puteți instala și utiliza software-ul pe cel mult zece (10) dispozitive ale firmei dvs.

  3. Restricții. Produsul software nu poate fi utilizat pe dispozitive deținute de instituții guvernamentale sau academice.

  4. Separarea componentelor. Componentele produsului software sunt licențiate ca o singură unitate. Nu puteți să separați componentele și să le instalați pe dispozitive diferite.

  5. Programe Microsoft incluse. Produsul software poate să conțină alte programe Microsoft. Termenii licenței reglementează utilizarea de către dvs. a acestor programe.

 2. SERVICII BAZATE PE INTERNET. Microsoft vă oferă servicii bazate pe internet împreună cu produsul software. Microsoft are dreptul să modifice sau să înceteze prestarea acestora în orice moment.

  1. Consimțământ privind serviciile bazate pe internet. Caracteristicile produsului software descrise mai jos și în Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft Security Essentials se conectează prin internet la sistemele de computere ale companiei Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În unele cazuri nu veți primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. În unele cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste caracteristici, consultați http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Prin utilizarea acestor caracteristici, sunteți de acord cu transmiterea acestor informații. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dumneavoastră.

   1. Informații despre computer. Următoarele caracteristici utilizează protocoale internet, care transmit sistemelor corespunzătoare informațiile despre sistemul de calcul, cum ar fi adresa dumneavoastră IP (Internet Protocol), tipul sistemului de operare și al browserului, denumirea și versiunea produsului software pe care îl utilizați, precum și codul de limbă al dispozitivului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție serviciile bazate pe internet.

    • Actualizări. Produsul software va descărca automat actualizările de definiții în mod implicit. Pentru informații suplimentare, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Eliminarea software-ului rău intenționat. Software-ul va verifica și va elimina anumite aplicații software rău intenționate („Malware”) cu nivel ridicat de severitate stocate pe dispozitivul dvs. în timpul scanărilor programate și atunci când selectați această acțiune. Atunci când software-ul verifică dispozitivul pentru malware, va fi trimis un raport către Microsoft cu privire la eventualele aplicații malware sau erori detectate care apar în timpul verificării software-ului pentru malware, informații specifice despre detectare și alte informații despre dispozitivul dvs. care ne vor ajuta să îmbunătățim acest produs și alte produse și servicii Microsoft. În raport nu vor fi incluse informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica.

    • Aplicații software potențial nedorite. Software-ul va căuta pe computer malware cu nivel de severitate scăzut până la mediu, inclusiv, dar fără a se limita la, spyware și alte aplicații software potențial nedorite („Aplicații software potențial nedorite”). Dacă sunteți de acord, software-ul va elimina sau dezactiva doar aplicațiile software potențial nedorite cu nivel de severitate scăzut până la mediu. Dacă eliminați sau dezactivați aceste aplicații software potențial nedorite, este posibil ca alte aplicații software de pe computer să înceteze să funcționeze și este posibil să provocați încălcarea licenței de utilizare a altor aplicații software pe computer în cazul în care o altă aplicație software a instalat pe computer produse software potențial nedorite drept condiție a utilizării aplicației. Trebuie să citiți acordurile de licență pentru alte aplicații software înainte de a autoriza eliminarea acestor aplicații software potențial nedorite. Prin utilizarea acestui software, este posibil ca dvs. sau sistemul să eliminați sau să dezactivați, de asemenea, aplicații care nu sunt produse software potențial nedorite.

    • Participarea la Microsoft Active Protection Service (MAPS). Comunitatea antimalware Microsoft Active Protection Service (MAPS) este o comunitate globală pe bază de voluntariat care include utilizatorii Microsoft Security Essentials. La instalarea inițială, utilizatorii optează în mod implicit pentru participarea la MAPS ca membri de bază. Datorită calității de membru de bază, dacă software-ul este pornit, MAPS poate raporta informații despre malware și alte tipuri de aplicații software potențial nedorite către Microsoft. Dacă un raport MAPS include detalii despre instanțe de malware sau software potențial nedorit pe care produsul le poate elimina, MAPS va descărca cea mai recentă semnătură pentru a remedia problema. MAPS poate găsi și rezultate „fals pozitive” (unde ceva identificat inițial ca rău intenționat se dovedește a nu fi) și le poate remedia. În unele cazuri, este posibil să fie trimise neintenționat către Microsoft informații personale. Totuși, Microsoft nu va utiliza aceste informații pentru a vă identifica sau contacta. Pentru a afla mai multe despre MAPS și informațiile transmise către Microsoft de această caracteristică, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Rapoartele de erori. Acest software trimite automat către Microsoft rapoarte de erori care descriu componentele software care au generat erori. Nu vor fi trimise fișiere sau imagini de memorie decât dacă alegeți să le trimiteți. Pentru mai multe informații despre rapoartele de erori, consultați http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

    • Windows Update; Microsoft Update. Software-ul activează actualizarea automată din Windows Update și Microsoft Update. Pentru a permite funcționarea corespunzătoare a serviciilor Windows Update și Microsoft Update în software, actualizările sau descărcările în serviciul Windows Update și/sau Microsoft Update vor fi solicitate periodic și vor fi descărcate și instalate fără notificare.

   2. Utilizarea informațiilor. Avem dreptul să utilizăm informațiile despre computer, rapoartele de erori, informațiile despre CEIP și rapoartele despre malware pentru a ne îmbunătăți produsul software și serviciile. De asemenea, le putem partaja cu alte părți, cum ar fi distribuitorii de produse hardware și software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează cu produse software Microsoft.

 3. DOMENIUL DE APLICARE A LICENȚEI. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licență de utilizare. Acest contract vă acordă doar câteva drepturi pentru utilizarea produsului software. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția situației în care legea aplicabilă vă acordă mai multe drepturi în ciuda acestei limitări, puteți utiliza acest produs software numai conform prevederilor acestui contract. Trebuie să respectați limitările de natură tehnică ale produsului software, care vă permit să-l utilizați numai în anumite moduri. Nu aveți dreptul

  • să încălcați orice limitări de natură tehnică ale produsului software;

  • să refaceți programul sursă, să decompilați sau să dezasamblați produsul software, cu excepția cazurilor și doar în măsura în care legea aplicabilă permite acest lucru în mod expres și în limitele prevederilor legale, în ciuda acestei limitări;

  • să faceți mai multe copii ale produsului software decât numărul specificat în acest contract sau permis de legea aplicabilă, în ciuda acestei limitări;

  • să publicați produsul software pentru ca alții să îl poată copia;

  • să închiriați, să dați în leasing sau să împrumutați produsul software;

  • să transferați produsul software sau acest contract unei terțe părți; sau

  • să utilizați produsul software pentru servicii de găzduire în scop comercial.

 4. COPIE BACKUP. Puteți face o copie backup a produsului software. O puteți utiliza numai pentru reinstalarea produsului software.

 5. DOCUMENTAȚIE. Orice persoană care are acces legal la computerul sau la rețeaua dumneavoastră internă are dreptul să copieze și să utilizeze documentația în scopuri interne, de referință.

 6. TRANSFERUL PE UN ALT DISPOZITIV. Puteți să dezinstalați software-ul și să îl instalați pe un alt dispozitiv pentru a-l utiliza. Nu puteți face acest lucru pentru a partaja această licență între dispozitive.

 7. RESTRICȚII LA EXPORT. Produsul software se supune legilor și reglementărilor în materie de export ale SUA. Trebuie să respectați toate legile și reglementările de export interne și internaționale, aplicabile pentru produsul software. Aceste legi includ restricții privind destinațiile, utilizatorii și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare, accesați www.microsoft.com/exporting.

 8. SERVICII DE ASISTENȚĂ. Deoarece produsul software este furnizat „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de asistență.

 9. ÎNTREGUL CONTRACT. Acest contract și termenii referitori la componente suplimentare, actualizări, servicii prin internet și de asistență pe care dumneavoastră le utilizați constituie întregul contract pentru produsul software și pentru serviciile de asistență.

 10. LEGISLAȚIE APLICABILĂ.

  1. Statele Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat produsul software în Statele Unite ale Americii, interpretarea acestui contract este guvernată de legile statului Washington și acestea se aplică și reclamațiilor privind încălcări ale acestuia, indiferent de existența unui conflict de principii juridice. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte litigii, inclusiv litigiile care intră sub incidența legislației statale privind protecția consumatorului, a legilor privind concurența neloială și privind prejudiciile.

  2. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat produsul software în orice altă țară, se aplică legile țării în care locuiți.

 11. EFECT LEGAL. Acest acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile țării dumneavoastră să vă garanteze alte drepturi. De asemenea, puteți avea drepturi față de persoana de la care ați achiziționat produsul software. Acest contract nu modifică drepturile care vă sunt acordate de legile țării dvs., dacă acestea nu permit acest lucru.

 12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU GARANȚIE. Software-ul este licențiat „ca atare”. Dvs. suportați riscul de utilizare a acestuia. Microsoft nu oferă garanții și condiții în mod expres. Este posibil să aveți drepturi de consumator suplimentare, în baza legislației locale, pe care această licență nu le poate modifica. În limita permisă de legislația locală, Microsoft exclude garanțiile tacite de comercializare, de calificare pentru un anumit scop și de neîncălcare. NUMAI PENTRU AUSTRALIA: În baza dreptului protecției consumatorilor din Australia aveți garanții legale și nicio prevedere a acestor termeni nu poate afecta drepturile dvs.

 13. LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA REMEDII ȘI DAUNE. Puteți obține de la Microsoft și de la furnizorii săi despăgubiri numai pentru prejudicii directe, până la valoarea maximă de 5,00 USD. Nu puteți obține despăgubiri pentru alte prejudicii, inclusiv prejudicii succesive, pierderi de profit, speciale, indirecte sau subsecvente.

  Această limitare este valabilă pentru

  • orice problemă asociată cu produsul software, servicii, conținut (inclusiv cod) pe website-urile terților sau programe ale terților și

  • despăgubiri pentru încălcarea contractului, a garanției sau condiției, răspundere strictă, neglijență sau alte delicte în limitele permise de legea aplicabilă.

   Aceasta este valabilă, de asemenea, chiar dacă Microsoft a știut sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea acestor prejudicii. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă deoarece țara dumneavoastră nu permite excluderea sau limitarea prejudiciilor subsecvente, succesive sau de altă natură.