Calibrarea ecranului

Ce este Calibrare culori ecran?

Calibrarea ecranului contribuie la reprezentarea adecvată a culorilor pe monitor. În Windows, aveți posibilitatea să utilizați Calibrare culori ecran pentru a calibra ecranul.

Înainte de a porni Calibrare culori ecran, asigurați-vă că ecranul este setat la rezoluția sa inițială. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea acurateței calibrării rezultate. Pentru mai multe informații despre cum se determină rezoluția inițială a unui ecran și setarea rezoluției ecranului, consultați Modificarea rezoluției ecranului.

Note

 • Dacă aveți un dispozitiv de calibrare a ecranului furnizat împreună cu alt software, aveți posibilitatea să utilizați dispozitivul de măsurare a culorii împreună cu software-ul care îl însoțește, în loc să utilizați Calibrare culori ecran. Utilizarea dispozitivului de calibrare împreună cu software-ul de calibrare care îl însoțește vă poate ajuta de obicei să obțineți cele mai bune culori pe ecran. În general, utilizarea unui instrument de măsurare a culorilor pentru a calibra ecranul va avea ca rezultat o calibrare mai bună decât calibrarea vizuală (efectuată în Calibrare culori ecran).

 • Calibrare culori ecran nu este disponibil în Windows Server 2008 R2.

Pentru a porni Calibrare culori ecran

 1. Deschideți Calibrare culori ecran făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, apoi făcând clic pe Panou de control. În caseta de căutare, tastați calibrare ecran, apoi faceți clic pe Calibrare culori ecran. Permisiune de administrator necesară Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.

 2. În Calibrare culori ecran, faceți clic pe Următorul pentru a continua.

Utilizați Calibrare culori ecran pentru a ajusta setările de culoare.

Calibrare culori ecran îmbunătățește culoarea ecranului permițându-vă să modificați setări de culori diferite. După ce ajustați diferitele setări de culori utilizând Calibrare culori ecran, veți avea o calibrare nouă care conține setările noi de culori. Noua calibrare va fi asociată cu ecranul și va fi utilizată de programele de gestionare a culorilor.

Setările de culori care se pot modifica, dar și modul de modificare a acestor setări de culori depinde de ecranul monitorului și de capacitățile sale. Nu toate monitoarele au aceleași capacități și setări de culori, deci este posibil să nu reușiți să modificați toate setările de culori diferite atunci când utilizați Calibrare culori ecran.

Afișare totală

Setări de bază pentru culori

Pentru a obține o calibrare adecvată, vă recomandăm să setați setările de bază pentru culori pe ecran înainte de a continua. Acest lucru asigură că aveți un punct bun de pornire atunci când începeți să calibrați ecranul utilizând Calibrare culori ecran.

 1. Având la vedere pagina Setați setările de bază pentru culori, apăsați butonul Meniu, aflat, la multe monitoare, pe marginea din partea din față.

  Va apărea un meniu vizual. Apăsați butoanele monitorului, care se află la rândul lor pe marginea din față a multor monitoare, pentru a naviga prin meniul vizual și a ajusta setările diferite pentru ecran.

  Meniul și butoanele de monitor variază în funcție de model și producător. Consultați documentația care a însoțit monitorul pentru a afla cum să utilizați butoanele pentru un anumit ecran.

 2. La pagina Setați setările de bază pentru culori, utilizați butoanele monitorului pentru a naviga prin meniul vizual, pentru a verifica (sau ajusta) una sau mai multe dintre setările următoare (în funcție de ecranul pe care îl aveți), apoi faceți clic pe Următorul:

  • Găsiți meniul de culori care vă permite să specificați modul de culori, apoi setați ecranul la sRGB.

   Dacă nu este posibil să setați modul culorilor pe ecran, dar este posibil să selectați o temperatură de culoare (denumită și punct alb), setați temperatura de culoare la D65 (sau 6500).

  • Găsiți meniul pentru a seta valoarea gamma. Setați valoarea gamma la 2.2, care este setarea implicită.

  • Dacă nu găsiți niciuna dintre aceste setări, găsiți o setare în meniul de ecran care vă permite să resetați ecranul la setările de culori implicite stabilite din fabricație, apoi alegeți acea opțiune.

  • Dacă nu se poate să setați una sau mai multe setări de culoare pe ecran, deoarece setarea nu este afișată în meniul vizual de pe ecran, faceți clic pe Următorul pentru a continua fără a modifica nicio setare de culoare de această dată.

Gamma

Gamma descrie relația dintre valoarea de intrare digitală și intensitatea luminii emise de ecran. În Calibrare culori ecran, aveți posibilitatea să ajustați valoarea gamma utilizând o imagine mostră care afișează cercuri diferite.

 1. În pagina Cum se ajustează gamma, urmați instrucțiunile și căutați imaginile eșantion care apar, apoi faceți clic pe Următorul.

 2. Pe pagina Ajustare gamma, mutați glisorul vizual pentru ca punctul mic din centrul fiecărui cerc să dispară. Pentru a continua, faceți clic pe Următorul.

  Imagine afișând un nivel gamma bun
  Nivel gamma bun

Luminozitate

Luminozitatea determină modul în care culorile și umbrele închise apar pe ecran. Ajustând luminozitatea ecranului, vă asigurați că toate culorile închise apar corect, făcând totuși posibilă vizualizarea umbrelor, formelor și a altor detalii în imaginile întunecate. Dacă luminozitatea este setată la un nivel prea înalt, culorile închise apar deschise și gri.

 1. Pe pagina Găsiți controalele de luminozitate și contrast pentru monitor, găsiți controalele de luminozitate și de contrast pentru monitorul dvs., apoi faceți clic pe Următorul.

  Pentru mai multe informații despre găsirea controlului de luminozitate pentru diversele ecrane, consultați Reglarea luminozității și a contrastului monitorului.

 2. Setați contrastul efectuând una dintre următoarele acțiuni, în funcție de tipul de monitor:

  • În cazul în care calibrați un monitor LCD, setați contrastul la setarea implicită din fabrică (dacă nu este deja la setarea implicită).

  • În cazul în care calibrați un monitor CRT, găsiți controlul de contrast, apoi setați contrastul la cea mai înaltă setare.

 3. În pagina Cum se ajustează luminozitatea, priviți imaginile eșantion, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Având afișată pagina Ajustare luminozitate, ajustați luminozitatea alegând una dintre variantele următoare, în funcție de ecranul și capacitățile monitorului, apoi faceți clic pe Următorul.

  • Apăsați pe butonul Meniu din partea din față a monitorului. Va apărea un meniu vizual. Găsiți setarea Luminozitate.

  • Dacă monitorul are un buton Luminozitate în partea sa din față, apăsați pe butonul Luminozitate, apoi ajustați luminozitatea.

  • Dacă utilizați un laptop, de multe ori este posibil să ajustați luminozitatea menținând apăsată tasta Fn, apoi apăsând tasta funcțională corespunzătoare pentru a mări (Imagine a butonului de mărire a luminozității) sau micșora (Imagine a butonului de reducere a luminozității) luminozitatea ecranului.

  Când ajustați luminozitatea, măriți sau micșorați luminozitatea până când, în imagine, se poate distinge cămașa de costum. Dacă vedeți un X mare în fundalul de peste umărul persoanei, micșorați luminozitatea până când X dispare.

  Imagine afișând un nivel de luminozitate bun
  Luminozitate bună

Contrast

Contrastul determină cum apare albul și culorile deschise și asigură că evidențierile din imagini sunt afișate corect pe ecran.

 1. În pagina Cum se ajustează contrastul, priviți imaginile eșantion care apar, apoi faceți clic pe Următorul.

 2. Având afișată pagina Ajustare contrast, ajustați contrastul procedând astfel, în funcție de ecranul și capacitățile monitorului, apoi faceți clic pe Next.

  • Apăsați pe butonul Meniu din partea din față a monitorului. Va apărea un meniu vizual. Găsiți setarea Contrast.

  • Dacă monitorul are un buton Contrast în partea sa din față, apăsați pe butonul Contrast, apoi ajustați contrastul.

  Când ajustați contrastul, setați-l cât mai mare posibil, dar astfel încât să nu se estompeze nasturii și cutele de pe cămașa persoanei din imagine.

  Imagine afișând un nivel de contrast bun
  Contrast bun

  Pentru mai multe informații despre găsirea controalelor de contrast pentru diversele ecrane, consultați Reglarea luminozității și a contrastului monitorului.

Notă

 • De obicei nu există niciun control pentru ajustarea contrastului pe un ecran de laptop.

Balanță de culori

Ajustați balanța de culori pentru a evita să vedeți orice dominanta de culoare a imaginilor de pe ecran. Când ajustați balanța de culori, asigurați-vă că dungile gri apar ca niște culori gri neutre, fără nicio dominantă de culoare. Dominanta de culoare determină apariția incorectă a culorilor din imagini.

 1. În pagina Cum se ajustează balanța de culori, priviți imaginile eșantion care apar, apoi faceți clic pe Următorul.

 2. Pe pagina Ajustare balanță de culori, mutați cursoarele vizuale roșu, verde și albastru până când dungile gri apar ca niște culori gri neutre, fără nicio dominantă de culoare. Pentru a continua, faceți clic pe Următorul.

  Imagine afișând un nivel de balanță de culori bun
  O balanță de culori bună

Vizualizarea calibrării

După ce ați modificat setările în Calibrare culori ecran, aveți posibilitatea să comparați conținutul nou cu cel anterior, apoi să alegeți calibrarea care vă convine cel mai mult. Este posibil să observați că cele două calibrări sunt destul de asemănătoare.

 1. La pagina Ați creat cu succes o calibrare nouă, faceți clic pe Calibrarea anterioară pentru a vedea calibrarea ecranului de dinainte de a utiliza Calibrare culori ecran.

 2. La pagina Ați creat cu succes o calibrare nouă, faceți clic pe Calibrarea curentă pentru a vedea calibrarea ecranului după ce ați utilizat Calibrare culori ecran.

 3. În funcție de calibrarea pe care doriți să o selectați, procedați astfel:

  • Pentru a utiliza calibrarea nouă, faceți clic pe Terminare.

  • Pentru a utiliza calibrarea anterioară, faceți clic pe Revocare.

 4. (Opțional) Bifați caseta de selectare Se lansează Tuner ClearType după ce se face clic pe Terminare, pentru a vă asigura că textul continuă să apară corect (recomandat) dacă doriți ca tunerul text ClearType să se deschidă după ce faceți clic pe Terminare. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că textul apare clar împreună cu noua calibrare. Pentru mai multe informații despre Tunerul de text ClearType, consultați Ce este Optimizatorul de text ClearType?