Utilizați Taste mouse pentru a muta indicatorul mouse-ului

Cu Tastele mouse, aveți posibilitatea să utilizați minitastatura numerică de pe tastatură în locul mouse-ului pentru a muta indicatorul.

Pentru a activa Taste mouse

  1. Deschideți Centrul de accesibilitate făcând clic pe butonul StartImagine a butonului Start, pe Panou de control, pe Accesibilitate, apoi pe Centrul de accesibilitate.

  2. Faceți clic pe Facilitează utilizarea mouse-ului.

  3. Sub Controlul mouse-ului cu tastatura, bifați caseta de selectare Activare Taste mouse.

Mutarea indicatorului cu Taste mouse

După activarea Tastelor mouse, aveți posibilitatea să utilizați minitastatura numerică pentru a muta indicatorul.

Pentru a muta indicatorul de mouse Apăsați
Pentru a muta indicatorul de mouse

În sus și la stânga

Apăsați

7

Pentru a muta indicatorul de mouse

În sus

Apăsați

8

Pentru a muta indicatorul de mouse

În sus și la dreapta

Apăsați

9

Pentru a muta indicatorul de mouse

La stânga

Apăsați

4

Pentru a muta indicatorul de mouse

La dreapta

Apăsați

6

Pentru a muta indicatorul de mouse

În jos și la stânga

Apăsați

1

Pentru a muta indicatorul de mouse

În jos

Apăsați

2

Pentru a muta indicatorul de mouse

În jos și la dreapta

Apăsați

3

Selectarea unui buton de mouse

Înainte de a utiliza Tastele mouse pentru a face clic pe elemente de pe ecran, trebuie să selectați mai întâi butonul de mouse care doriți să fie butonul activ: cel din stânga, cel din dreapta sau ambele.

Pentru Apăsați
Pentru

Selectarea butonului din stânga al mouse-ului

Apăsați

Bara oblică (/)

Pentru

Selectarea ambelor butoane

Apăsați

Asteriscul (*)

Pentru

Selectarea butonului din dreapta al mouse-ului

Apăsați

Semnul minus (-)

Notă

  • Dacă alegeți să faceți activ butonul din stânga al mouse-ului, acesta va rămâne butonul activ până când alegeți alt buton. După ce selectați un buton de mouse, nu trebuie să selectați din nou un buton de mouse până când doriți să schimbați butoanele active.

Clic pe elemente cu Taste mouse

După ce alegeți un buton, aveți posibilitatea să faceți clic pe elementele de pe ecran.

Pentru Procedați astfel
Pentru

Faceți clic pe un element

Procedați astfel

Cu butonul din stânga selectat ca buton activ, indicați spre element, apoi apăsați pe 5

Pentru

Faceți clic cu butonul din dreapta pe un element

Procedați astfel

Cu butonul din dreapta selectat ca buton activ, indicați spre element, apoi apăsați pe 5

Pentru

Dublu clic pe un element

Procedați astfel

Cu butonul din stânga selectat ca buton activ, indicați spre element, apoi apăsați pe semnul plus (+)

Glisarea elementelor cu Taste mouse

Aveți posibilitatea să utilizați minitastatura numerică pentru a apăsa și a menține apăsat butonul de mouse activ și pentru a-l elibera. Acest lucru este util dacă doriți să glisați un element.

Pentru Procedați astfel
Pentru

Glisarea unui element

Procedați astfel

Indicați spre element, apoi apăsați pe zero (0)

Pentru

Fixarea elementului

Procedați astfel

Indicați spre locația unde doriți să mutați elementul, apoi apăsați pe punctul zecimal (.)

Note

  • De asemenea, Tastele mouse se pot activa apăsând Alt stânga+Shift stânga+Num Lock.

  • Pentru a modifica opțiuni precum cât de rapid se mută indicatorul mouse-ului și dacă să emită computerul un sunet atunci când activați Tastele mouse, în Centrul de Accesibilitate, sub Controlul mouse-ului cu tastatura, faceți clic pe Configurare Taste mouse.