Norme de conduită

Aceste Norme de conduită sunt valabile pentru toate serviciile MSN şi Windows Live, precum şi pentru alte servicii care permit utilizatorilor să publice şi să partajeze conţinut cu alte persoane, în cazul în care aceste servicii afişează sau au linkuri către aceste Norme de conduită („serviciile”). Pentru detalii suplimentare despre serviciile concrete pe care le utilizaţi, citiţi Normele de conduită şi informaţiile suplimentare de mai jos.

Condiţii pentru a fi membru

Serviciile sunt destinate persoanelor în vârstă de 13 ani sau mai mult.

În calitate de utilizator al serviciului veţi respecta aceste Norme de conduită şi veţi fi responsabil pentru toate activităţile şi pentru tot conţinutul pe care îl publicaţi/încărcaţi.

În afara respectării acestor Norme de conduită, trebuie să respectaţi toate legile locale sau naţionale aplicabile.

Utilizări interzise

Nu veţi încărca, publica, transmite, transfera, distribui sau facilita distribuţia niciunui tip de conţinut (inclusiv text, imagini, sunet, video, date, informaţii sau software) şi nu veţi utiliza serviciul în nicio manieră care:

 • reprezintă nuditate de orice fel, inclusiv nuditate umană parţială sau totală sau nuditate în forme non-umane, cum ar fi în desene animate, artă fantastică sau manga.

 • incită, promovează sau exprimă pornografie, obscenitate, vulgaritate, blasfemie, ură, bigotism, rasism sau violenţă gratuită.

 • denaturează sursa oricărui material pe care îl publicaţi sau încărcaţi, inclusiv asumarea identităţii unei alte persoane sau entităţi.

 • oferă sau creează linkuri la site-uri externe care încalcă aceste Norme de conduită.

 • include conţinut protejat prin legile drepturilor intelectuale, drepturile la intimitate sau la imagine publică sau prin orice altă normă legală, cu excepţia situaţiei în care deţineţi sau controlaţi drepturile respective sau aţi primit toate acordurile necesare.

 • are ca scop lezarea sau exploatarea minorilor în orice mod.

 • este creată pentru a solicita sau colecta informaţii ce pot identifica persoane minore (orice persoană sub 18 ani), inclusiv, dar fără a se limita la: nume, adresă de poştă electronică, adresă de domiciliu, număr de telefon sau numele şcolii.

 • încalcă intimitatea oricărei persoane prin încercarea de a colecta, stoca sau publica informaţii private sau care identifică persoana, cum ar fi parole, informaţii despre cont, numere ale cărţilor de credit, adrese sau alte informaţii de contact, fără ştiinţa persoanei în cauză şi fără consimţământul ei voluntar.

 • este ilegală sau încalcă legile locale şi naţionale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la pornografie infantilă, bestialitate, incest, droguri ilegale, piraterie software şi hărţuire.

 • ameninţă, hărţuieşte, calomniază, înşeală, degradează, victimizează sau intimidează o persoană sau un grup de persoane, indiferent de motiv, inclusiv pe motive de vârstă, sex, invaliditate, etnie, orientare sexuală, rasă sau religie, sau incită sau încurajează pe oricine altcineva la asemenea acţiuni.

 • deteriorează sau întrerupe funcţionarea computerului unui alt utilizator sau încearcă să deterioreze sau să întrerupă funcţionarea computerului unui alt utilizator sau vă permite dvs. sau altor persoane să accesaţi în mod ilegal software sau să treceţi de măsurile de securitate de pe site-urile Web sau de pe servere, inclusiv dar fără a se limita la spam.

 • încearcă să asume identitatea unui angajat, agent, manager, gazdă, administrator, moderator sau a altui utilizator Microsoft sau a altei persoane, prin orice mijloace.

 • promovează sau facilitează în altă manieră cumpărarea sau vânzarea muniţiei sau a armelor de foc.

 • conţine sau se poate considera „poştă electronică nedorită”, „spam”, „mesaje în lanţ”, „scheme piramidale” sau „marketing afiliat” sau reclame comerciale nesolicitate.

 • nu caracterizează în mod corect conţinutul pe care îl publicaţi sau încărcaţi sau conţine acelaşi conţinut sau conţinut similar cu cel pe care l-aţi publicat deja.

 • încearcă să manipuleze serviciile, inclusiv sistemele de evaluare şi de reputaţie din servicii prin încălcarea prevederilor acestor Norme de conduită, în colaborare cu alte persoane sau prin utilizarea mai multor profiluri.

 • oferă efectuarea transferului internaţional al unor sume de bani mai mari decât preţul cerut pentru un articol, cu intenţia de a solicita restituirea oricărei părţi a plăţii.

 • conţine reclame pentru scheme de îmbogăţire, carduri de reduceri, consultanţă privind creditele, sondaje şi concursuri online.

Nu veţi utiliza niciun fel de dispozitiv automat sau program de computer care să permită remiterea publicării fără consimţământul expres, în scris al Microsoft Corporation.

Reziliere

Microsoft îşi rezervă dreptul exclusiv şi fără nicio obligaţie de a proceda astfel, de a verifica şi a elimina în orice moment şi fără notificare serviciile şi conţinutul create de utilizator şi de a şterge conţinutul şi conturile. Microsoft îşi rezervă dreptul exclusiv de a interzice anumiţi participanţi sau de a rezilia accesul la servicii.

Drepturi şi responsabilităţi

Vă recomandăm să nu dezvăluiţi altor persoane informaţii care ar putea fi utilizate pentru a vă pune în pericol. Recomandăm părinţilor să ia la cunoştinţă şi să contribuie la controlul asupra activităţilor şi conţinutului publicat de copiii lor, pentru a le păstra siguranţa online.

Compania Microsoft nu este răspunzătoare pentru conţinutul niciunei publicări, liste şi a niciunui mesaj create de utilizator. Decizia de a vizualiza conţinut sau de a luat legătura cu alte persoane, vă aparţine. Vă sfătuim să procedaţi raţional.

Sunteţi răspunzător pentru protejarea computerului propriu împotriva interferenţelor, a programelor spion sau a viruşilor care pot apărea în elementele descărcate de la serviciu. Vă recomandăm să instalaţi un program anti-virus pe computer şi să-l menţineţi la zi.

Puteţi să utilizaţi linkul Raportare abuz pentru a raporta încălcări ale acestor Norme de conduită.

Microsoft îşi rezervă dreptul de a amenda sau a modifica Normele de conduită sau orice serviciu în orice moment, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să revedeţi periodic aceste instrucţiuni pentru a vă asigura că le respectaţi.

Este posibil ca unele informaţii pe care le oferiţi sau le încărcaţi la serviciu să fie stocate în afara ţării dvs. de reşedinţă.

Toate activităţile de la serviciu sunt, de asemenea, reglementate prin Microsoft Services Agreement.

Supliment la Normele de conduită MSN Video (Soapbox)

Ultima actualizare: aprilie 2009

Reţineţi faptul că acesta este un supliment al Normelor de conduită de mai sus. Pentru a înţelege Normele de conduită pentru un anumit serviciu, citiţi atât Normele de conduită, cât şi suplimentul corespunzător.

Numai utilizatorii care locuiesc în Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Marea Britanie, Hong Kong, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, Singapore, Spania, Suedia, Thailanda, Turcia şi Statele Unite ale Americii pot încărca videoclipuri pe Soapbox pe MSN Video.

Supliment la Normele de conduită Bing Maps

Ultima actualizare: ianuarie 2009

Reţineţi faptul că acesta este un supliment al Normelor de conduită de mai sus. Pentru a înţelege Normele de conduită pentru un anumit serviciu, citiţi atât Normele de conduită, cât şi suplimentul corespunzător.

Dezvoltatori

Dacă sunteţi un dezvoltator care doreşte să utilizeze platforma Bing Maps pentru a crea propriile mashup, citiţi termenii Bing Maps API SDK de la adresa: http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. De asemenea, este posibil să primiţi drepturi de utilizare suplimentare dacă participaţi la un acord de licenţă Bing Maps/Microsoft MapPoint. Pentru informaţii, contactaţi maplic@microsoft.com.

Restricţii

Hărţile, imaginile şi alte date din Bing Maps sunt proprietatea Microsoft şi a furnizorilor noştri. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Bing Maps pentru imprimare în masă sau pentru descărcarea imaginilor sau a datelor. Cu excepţia situaţiei în care aveţi un contract care autorizează acest lucru în mod explicit, nu aveţi dreptul:

 • Să accesaţi datele hărţii sau imaginile fotografice altfel decât prin metode documentate pe care vi le furnizează Microsoft.

 • Să ocoliţi limitările tehnice din API Bing Maps.

 • Să copiaţi, stocaţi, arhivaţi sau să creaţi o bază de date cu rezultatele din Bing Maps.

 • Să vindeţi, să daţi în leasing sau să sublicenţiaţi rezultate API Bing Maps sau Bing Maps sau accesul la acestea.

 • Să copiaţi, să salvaţi, să descărcaţi, să distribuiţi, să transmiteţi sau să manipulaţi imaginile fotografice.

 • Să utilizați perspectivele aeriene ale Statelor Unite, Canada, Mexic, Noua Zeelanda, Australia sau Japonia în scopuri guvernamentale fără aprobare scrisă separată. Dacă aveți întrebări în legătură cu această restricție, luați legătura cu maplic@microsoft.com.

3D Map Tour

Vă încurajăm să creaţi un videoclip 3D Map Tour, cu utilizarea conţinutului din Bing Maps 3D. Cât timp respectaţi toate restricţiile din acest supliment şi din Codul de conduită de mai sus, Microsoft vă acordă o licenţă personală, neexclusivă şi netransferabilă pentru utilizarea şi afişarea conţinutului din Bing Maps 3D pentru a crea videoclipuri 3D Map Tour şi pentru a partaja videoclipurile create, exclusiv pentru uz necomercial şi personal. Vă acordăm multe drepturi pentru a crea videoclipuri 3D Map Tour, dar ne rezervăm dreptul de a retrage această licenţă de utilizare limitată în orice moment, din orice motiv.

Raportarea încălcărilor Normelor de conduită

Aceasta este comunitatea dvs. Ajutaţi-ne să o facem mai puternică, mai vie şi mai plăcută pentru toţi membrii.

 • Dacă vedeţi conţinut care încalcă aceste Norme de conduită, raportaţi-l pentru a fi verificat.

Vă mulţumim pentru că utilizaţi serviciile şi respectaţi aceste Norme de conduită!

 • Actualizat: aprilie 2009

 • © 2009 Microsoft

 • Mărci comerciale Confidenţialitate Aspecte juridice Raportare abuz Siguranţă Centru de ajutor Cont Feedback